04/05/2018

Oriënterend Bodem Onderzoek

Oriënterend Bodem Onderzoek

Het uitbaten van een garage of carrosserie wordt aanzien als een risico voor bodemverontreiniging. Daarom moeten deze bedrijven, op bepaalde tijdstippen, bodemonderzoeken laten uitvoeren. Het tijdstip waarop dit moet gebeuren verschilt van gewest tot gewest. Meer informatie kan u hierover vinden in ons infobulletin van maart 2018.