14/06/2018

infoflash

infoflash

Wat is de General Data Protection Regulation (GDPR)?

De General Data Protection Regulation is Europese wetgeving die gelijkvormig de bescherming van de persoonsgegevens van alle Europese burgers regelt en in voege trad op 25 mei 2018. De GDPR bepaalt hoe ondernemingen, overheden,organisaties en verenigingen moeten omgaan met de gegevens van natuurlijke personen.