08/04/2019

Potentieel voor duurzamere mobiliteit bij particulieren

Potentieel voor duurzamere mobiliteit bij particulieren

De klimaatmarsen dwingen regering, bedrijven én burgers om na te denken over de impact van de auto op het milieu. Zijn we op goede weg? In de inschrijvingscijfers zien we dat zowel diesel- als benzinewagens properder worden, maar dat in de particuliere markt nog veel potentieel zit voor een meer duurzame mobiliteit.

Het Belgische wagenpark bestaat uit 5,7 miljoen personenwagens en de gemiddelde leeftijd van een wagen bedraagt 9 jaar. De verdeling per brandstoftype bij nieuwe wagens? Bijna 63 % benzine, 30 % diesel en 6,61 % elektrische en hybride auto’s, die op twee jaar tijd met 50 % gestegen zijn. CNG blijft achterop hinken met 0,36 %.


Dat betekent dat er 10 % minder dieselwagens zijn in vergelijking met drie jaar geleden. Wie korte afstanden rijdt, koopt nu dus ook een benzine- of een elektrische wagen. En vermits er in de eerste drie maanden van 2019 twee keer meer puur elektrische wagens verkocht werden dan in de eerste drie maanden van 2017, zou het kunnen dat we aan het begin van de elektrificatie staan.

Als we kijken naar de occasiewagens, zien we dat diesel wél nog populair is: van januari tot april 2019 werden er 54,5 % diesels ingeschreven, 43,7 % benzinewagens en slechts 1,8 % wagens met alternatieve aandrijvingen. 

Dieselwagens nu ook veel properder

Tussen 2015 en 2018 daalde het aantal dieselvoertuigen met meer dan 10 %: van 3.415.000 naar 3.072.500 voertuigen. Ook zien we dat de zeer oude dieselvoertuigen er snel uitgefilterd raken, een trend die zich nog even zal doorzetten.

De diesels zonder euronorm of tot en met euronorm 3 zijn op drie jaar tijd bijna gehalveerd en er vond een sterke verschuiving plaats naar de properdere euro-6-motoren. Dit zien we zowel bij de nieuwe wagens als bij de tweedehandswagens, maar dan iets trager. 

Bedrijfswagens jonger en properder dan particuliere wagens

Bij de bedrijfswagens is diesel natuurlijk nog erg geliefd, maar gelukkig gaat het hier om jonge wagens met hoogtechnologische filters die de uitstoot aanzienlijk beperken. De bedrijfswagenmarkt wordt elke vijf jaar vernieuwd en dus ook vergroend.

Dat staat in schril contrast met de particulieremarkt, waar de gemiddelde leeftijd van een wagen 10,6 jaar is. Bijgevolg zijn daar ook de meest vervuilende wagens aanwezig en liggen daar ook de grootste mogelijkheden om het wagenpark duurzamer te maken. Fiscaliteit is een sterk sturende factor, maar moet uiteraard met gevoel voor realisme ingezet worden zodat de markt niet te sterk verstoord wordt.

Foto: Thierry Dricot