31/03/2021: uiterste termijn om uw 45+ PLAN uit te werken

Elke onderneming die meer dan 20 werknemers tewerkstelt op 2 januari 2021 is verplicht een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers op te stellen.

22/03/2021

Het aantal van 20 werknemers tewerkgesteld op 2 januari 2021 wordt berekend op basis van het aantal werknemers in voltijdse equivalenten (volgens de Dimona-aangiften op 02/01/2021) en het aantal uitzendkrachten in voltijdse equivalenten in de onderneming op 02/01/2021.

Het aantal werknemers tewerkgesteld op 02/01/2021 bepaalt dus het aantal werknemers om het personeelsbestand van 20 personen voor het 45+-plan vast te stellen voor de komende vier jaar (dus tot 2025).

Wat omvat het plan? (art. 3, 4 en 5 cao nr. 104)

Het plan moet ondernemingsspecifieke maatregelen bevatten om de werkgelegenheid van de werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen, binnen een of meer actiegebieden:

  • de selectie en indienstneming van nieuwe werknemers;
  • de ontwikkeling van de competenties en kwalificaties van de werknemers, met inbegrip van de toegang tot opleidingen;
  • de loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding binnen de onderneming;
  • de mogelijkheden om via interne mutatie een functie te verwerven die is aangepast aan de evolutie van de mogelijkheden en de competenties van de werknemer;
  • de mogelijkheden voor een aanpassing van de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden;
  • de gezondheid van de werknemer, de preventie en het wegwerken van fysieke en psychosociale belemmeringen om aan het werk te blijven;
  • de systemen van erkenning van verworven competenties.

Niet alle actiegebieden hoeven in het plan te worden opgenomen; bovenstaande lijst is louter illustratief. Bovendien kunnen de maatregelen die in de onderneming al worden uitgevoerd, ook in het werkgelegenheidsplan worden opgenomen.

De bijlage bij cao nr. 104 bevat een model van werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers in de onderneming. U vindt het hier. Het bevat alle informatie die in het plan moet worden opgenomen.

Welke procedure moet ik volgen? (art. 6, 7 en 8 cao nr. 104)

Het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers wordt aangenomen na een informatie- en overlegprocedure met de werknemersvertegenwoordigers (of de werknemers zelf) van de onderneming. Uiterlijk op 31 maart 2021 moet de procedure opgestart zijn en een ontwerpplan bezorgd aan de werknemersvertegenwoordigers (of werknemers).

De OR moet over het ontwerpplan worden geraadpleegd. Als er geen OR is, moet het plan worden voorgelegd aan de vakbondsafvaardiging. Als er geen OR of vakbondsafvaardiging is, moet het plan worden voorgelegd aan het CPBW. Als dat niet mogelijk is, rechtstreeks aan de werknemers van de onderneming.

De werknemersvertegenwoordigers (of werknemers) kunnen uiterlijk twee maanden na ontvangst van het plan (dus ten laatste eind mei 2021) een advies met aanvullende of alternatieve voorstellen afleveren.

Als werkgever moet u dan, opnieuw binnen twee maanden (dus ten laatste eind juli 2021), het plan aanpassen aan het advies van de werknemers of redenen aanvoeren om het niet aan te passen.

Zodra het plan is aangenomen, bewaart de werkgever het werkgelegenheidsplan gedurende 5 jaar en houdt het ter beschikking van de bevoegde autoriteiten.

Wat zijn de sancties?

Als het plan niet wordt doorgevoerd of als de informatie-/overlegprocedure niet wordt nageleefd, kan de werkgever een sanctie worden opgelegd op grond van het Sociaal Strafwetboek (strafrechtelijke boete van 50 tot 500 euro of administratieve boete van 25 tot 250 euro, nog te vermenigvuldigen met de opdeciemen). Als de doelstelling van het plan (behoud of aanwerving van oudere werknemers) niet is bereikt, zijn er echter geen sancties.

Als u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet contact op te nemen met onze sociaalrechtelijke adviseurs.

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) [email protected]

02/778.62.00

Charlotte Waterlot (FR) [email protected]

MyTRAXIO? Zeker doen! Klik hier. 

Stuur dit bericht zeker door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources.

Foto: Freeimages/Iwan Beijens

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy