Aanvraag RSZ-uitstel is mogelijk tot 30 juli

Ondernemingen die niet verplicht moesten sluiten hebben tot 30 juli 2020 de tijd om de betalingsdatum van hun RSZ-betalingen met betrekking tot het eerste en tweede kwartaal uit te stellen tot 15 december 2020.

03/07/2020

Drie groepen van werkgevers kunnen hun RSZ-betalingen met betrekking tot het eerste en tweede kwartaal uitstellen tot 15 december 2020.  

De eerste groep moest sluiten, de tweede groep was niet verplicht om dit te doen maar besliste zelf om volledig te sluiten en de derde groep die niet volledig moest sluiten zag zijn economische activiteit zwaar verminderd. 

Recent werd de uiterste termijn van de aanvragen tot uitstel van betaling vastgesteld : « Het uitstel van betaling dat verkregen werd vóór 31 juli 2020 blijft behouden tot 15 december 2020 ». Concreet betekent dit dat de tweede of de derde groep de elektronische aanvraag op eer om uitstel van betaling te krijgen, uiterlijk op 30 juli 2020 moet hebben ingediend.

Tevens werd de uiterste betalingstermijn van de bedragen waarvoor uitstel van betaling werd verkregen vastgelegd op 15 december 2020. Bedragen waarvoor een uitstel van betaling werd bekomen die niet uiterlijk op 15 december 2020 worden gestort worden verhoogd met een bijdrageopslag van 10 pct. van het verschuldigde bedrag en een verwijlinterest van 7 pct. per jaar verschuldigd.

Graag meer informatie ? Klik hier.

Consulteer hier onze FAQ.

Stuur dit bericht zeker door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources.

Bron - KB nr. 30 van 4 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, BS 15 juni 2020.

Foto: Pete Linforth - Pixabay

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy