Circulaire economie: VBO en lidfederaties werken een ambitieuze visie 2030 voor België uit

De tijd van experimenteren is voorbij, nu moeten we een versnelling hoger schakelen.
27/05/2021

Het circulair economisch model is een van de sleutels tot een welvarende en veerkrachtige economie met langetermijnperspectieven. Het vormt bovendien een essentieel onderdeel van het economisch relanceplan na de COVID-19-crisis. De Belgische werkgeversfederaties zijn al lang actief in de circulaire economie, lang voordat de term ingeburgerd raakte. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) werkte samen met zijn lidfederaties zijn ‘Visie Circulaire Economie 2030’ uit, om zo concreet richting te geven aan hun gezamenlijke duurzame ambities. Het document is een roadmap voor de komende tien jaar. Met circulariteit omarmt de bedrijfswereld duurzaamheid als transversale motor van groei en welvaartcreatie.

De visie is ambitieus: “Tegen 2030 en binnen een Europees kader, de positie van de Belgische industrie als leider in de circulaire economie consolideren en verwezenlijken.” Ons land wordt nu al beschouwd als pionier, maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Als grootste werkgeversorganisatie van het land is het onze missie om ondernemend België te blijven ondersteunen en begeleiden naar een duurzame economie. En te streven naar een beleidskader dat die transitie mogelijk maakt en stimuleert.

“Deze visie kadert binnen de principes van de Sustainable Development Goals (SDG’s) en heeft als doel maximale waardecreatie dankzij een verhoogde concurrentiekracht, vlottere toegang tot materialen, beschikbaarheid van alternatieve brandstoffen en jobcreatie. De haalbaarheid van de visie hangt nauw samen met de inzet op twee katalysatoren: innovatie en open economie”, verklaart Vanessa Biebel, Executive Manager van het competentiecentrum Sustainability & Circulaire economie.

Het VBO en zijn lidfederaties formuleerden vijf ambities aan de hand waarvan ze hun visie tegen 2030 willen verwezenlijken binnen een Europees kader.

  1. De beschikbaarheid van de materialen maximaliseren
  2. Koploper zijn in circulair ontwerp en productie
  3. Koploper zijn in circulaire gebruiksmodellen
  4. Koploper zijn in het hoogwaardig terugwinnen van materialen
  5. Sterk zijn in het gebruik van enablers voor de circulaire economie  (dus alle maatregelen die de transitie naar een circulaire economie kunnen ondersteunen, mogelijk maken of versnellen)

De evolutie van onze economie naar een circulair model is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle actoren (bedrijven, beleid, consument). Zo is het aan de Belgische overheden om maximaal in te zetten op een Europees ondersteunend beleidskader. Het wordt cruciaal om het level playing field op de eengemaakte Europese markt te consolideren. Om de vooropgestelde ambities waar te maken, moeten de verschillende Belgische bevoegdheidsniveaus beter samenwerken en in dialoog gaan met de privésector.

Bovendien is er nood aan een sterkere strategische bevoorradingszekerheid van materialen en energie, moeten de UPV-systemen (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid) het loutere recycleren overstijgen en moeten duurzame en circulaire openbare aanbestedingen aan belang winnen.

Het VBO op zijn beurt zal, samen met zijn leden-sectorfederaties, een dashboard ontwikkelen op basis van de tien indicatoren van Eurostat en dat tweejaarlijks opvolgen. Een eerste analyse en vooruitgangsrapport is voorzien in 2022.

“De overgang van een lineaire naar een circulaire economie is een cruciale schakel in de omschakeling richting duurzame economie. Daarom schakelen het VBO en zijn federaties nu een versnelling hoger door

  • concrete afspraken voor te stellen en op te volgen via een tweejaarlijks scorebord
  • regelmatig vooruitgangsrapporten over te maken
  • onze troeven inzake circulaire economie internationaal te promoten en er zo een exportproduct van te maken

Om deze omslag naar een meer circulaire economie succesvol te begeleiden, is er tevens nood aan een goede, gestroomlijnde interfederale en intersectorale aanpak. De VBO-visie 2030 is het beste bewijs dat dit kan”, besluit Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

Lees de ‘Visie Circulaire Economie 2030’ via deze link.

 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy