De bedragen die overgedragen of in beslag kunnen worden genomen in 2023 zijn bekend

Het loonbeslag moet worden onderscheiden van de loonoverdracht. Bij een loonoverdracht tekent de werknemer een overeenkomst met zijn schuldeiser(s) waarin hij instemt dat de schuldeiser een deel van zijn loon kan opeisen als hij zijn schulden niet (meer) kan betalen.

04/01/2023

Het loonbeslag is een vorm van gedwongen uitvoering voorzien in het Gerechtelijk Wetboek. Als werkgever bent u verplicht een deel van het loon van uw werknemer aan zijn schuldeiser(s) te betalen. (In het geval van loonbeslag tot invordering van achterstallig onderhoudsgeld moet u mogelijk zelfs het volledige loon van uw werknemer aan zijn schuldeiser overmaken).

Het is meestal de gerechtsdeurwaarder die het loonbeslag aan u bekend maakt. U moet dan een verklaring van derde-beslagene aan de betrokken schuldeiser sturen, evenals een kopie van deze verklaring aan uw werknemer (binnen de 15 dagen en via een aangetekende brief). Deze procedure moet strikt worden gevolgd. Anders kunt u zelf, als werkgever, worden aangesteld als schuldenaar.

Bij beslag en overdracht wordt meestal niet het gehele nettoloon in beslag genomen. Artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt jaarlijks de bedragen van de beroeps- of vervangingsinkomsten die kunnen worden toegewezen of in beslag genomen.

Sinds 1 januari 2023 zijn de bedragen de volgende:

Tot 1.316€ (tegen 1.186€ in 2022)

100% niet voor beslag vatbaar

Van 1.316€ tot 1.414€ (tegen 1.186 tot 1.274€ in 2022)

80% niet voor beslag vatbaar

Van 1.414€ tot 1.560€ (tegen 1.274 tot 1.406€ in 2022)

70% niet voor beslag vatbaar

Van 1.560€ tot 1.706€ (tegen 1.406 tot 1.538€ in 2022)

60% niet voor beslag vatbaar

Meer dan 1.706€ (tegen 1.538€ in 2022)

Volledig beslagbaar

De bovengenoemde drempels worden verhoogd met 81€ (in plaats van 73€ in 2022) per kind ten laste. Ten slotte, maaltijdcheques kunnen niet in beslag worden genomen of overgedragen[1]

Opgelet: Vanwege de stijging van de energieprijzen in de winterperiode heeft de regering besloten om de drempels voor loonbeslag, tijdelijk met ruim 17% te verhogen[2]. Deze maatregel loopt af op 31 maart 2023 (tenzij hij wordt verlengd, wat vorig jaar het geval was). Momenteel (en tot 31 maart 2023) zijn de bedragen dus als volgt:

Tot 1.542€

100% niet voor beslag vatbaar

Van 1.542€ tot 1.657€

80% niet voor beslag vatbaar

Van 1.657€ tot 1.828€  

70% niet voor beslag vatbaar

Van 1.828€ tot 2.000€

60% niet voor beslag vatbaar

Meer dan 2.000€

Volledig beslagbaar

De bovengenoemde drempels worden verhoogd met 95€ per kind ten laste.

Voor meer informatie kunt u de website van de FOD WASO raadplegen.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sociaalrechtelijke adviseurs:

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) [email protected]
02/778.62.00
Laurent Coppens (FR) [email protected]

MyTRAXIO? Zeker doen! Klik hierStuur dit bericht zeker door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources

[1] Art. 1409, §1ter Ger.W.
[2] Art. 1 en 2 van de koninklijk besluit van 21 december 2022 tot wijziging van de bedragen bedoeld in artikel 66 en verlenging van artikelen 66 tot en met 74 van de wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis, B.S., 30 december 2022.

Beeld: Mohamed Hassan via Pixabay

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy