DUAMotiv: Impuls Duaal leren in het secundair onderwijs

Duaal leren is belangrijk voor het aanleren van nieuwe technologieën en het opdoen van praktijkervaring om zo een kwalitatieve instroom van zelfverzekerde leerlingen te verzekeren.

22/03/2021

Een andere opportuniteit ligt in het feit dat het aantal leerlingen in duaal momenteel beperkt is, terwijl er een groot potentieel aan leerlingen beschikbaar is. Inderdaad stellen we vast dat, ondanks eerdere inspanningen, het aantal leerlingen in duale studierichtingen nemen niet toe ten opzichte van het potentieel in de ‘schoolse variant’ en dat voor heel Vlaanderen. Dit geldt vooral voor koetswerk duaal en spuiter carrosserie duaal.   

Koetswerk duaal en spuiter carrosserie duaal zijn kwalitatieve knelpuntberoepen. De carrosseriesector heeft nog te vaak een imago van ongezond te zijn. Echter door de nieuwe technieken en het gebruik van moderne producten en installatie is hier al veel aan verholpen. Het beroep vraagt naast een fijne motoriek ook een esthetische blik van de leerlingen en die combinatie is blijkbaar moeilijk te vinden.

Met ondersteuning van ESF ging EDUCAM aan de slag ten behoeve van de duale opleidingen binnen onze sector.  

Wat is de doelstelling van het project?

Het project wil scholen en ondernemingen ondersteunen in de inhoudelijke vertaalslag en de organisatie van de duale trajecten. Door de betrokkenen te faciliteren willen we tegelijk een toename realiseren van het aantal scholen dat duale opleidingen aanbiedt binnen onze sectoren (+5 %) , en een toename van het aantal leerlingen binnen deze duale opleidingen (+10 %).

Volgende producten wensen de sector te ontwikkelen: een uniform draaiboek om duale opleidingen uit te rollen in de school en efficiënt de standaardtrajecten te vertalen naar krachtige duale leeromgevingen, fiches die inhoudelijk en organisatorisch vertolken wat in het standaardtraject is opgenomen (zowel voor de scholen als de ondernemingen) en een extra promotiecampagne voor duale leertrajecten (vanuit de resultaten van de SWOT van dit project).

Wat is de aanpak?

Het project is opgedeeld in twee grote delen, met een overkoepelende klankbordgroep.

A. Netwerkbijeenkomsten

Bijeenkomsten van beleidsmensen uit scholen die één of meerdere opleidingen binnen onze sector aanbieden. Via de werkmomenten DUAMotiv: “Samen naar het autotechnisch onderwijs van de toekomst!” wensen we de scholen te ondersteunen in het kader van de hervorming van het secundair onderwijs. Vanuit deze bijeenkomsten zullen we gepaste acties ondernemen en trajecten opzetten om de scholen bij te staan in deze hervormingen. EDUCAM wil samen met de scholen borg staan voor duurzaam beroepsgericht onderwijs van de toekomst. In het ESF-project DUAMotiv vonden eind vorig jaar diverse netwerkbijeenkomsten plaats in verschillende provincies.

De feedback van lesgevers tijdens die bijeenkomsten resulteerde in 3 nieuwe producten en 1 nieuwe ontwikkeling:

  • Start to duaal leren voor scholen
  • Start to duaal leren voor bedrijven
  • Informatiebrochure duaal leren voor bedrijven
  • Ontwikkeling cursusmateriaal koetswerk.

B. Inhoudelijke werkgroepen

Binnen werkgroepen gaan we in de eerste plaats aan de slag met de scholen die duale trajecten carrosserie (geprogrammeerd) hebben om hen te helpen de standaardtrajecten te vertalen naar performante duale opleidingen. We wensen fiches en ondersteuningsmateriaal te ontwikkelen die inhoudelijk en organisatorisch vertolken wat in het standaardtraject is opgenomen. Duaal leren is een dialoog tussen de school en het leerbedrijf en dit tweemaal-leren willen wij tastbaar maken. EDUCAM zal zijn trainers waar nodig inzetten voor technische ondersteuning en een train-the trainer. Indien er binnen het project tijd rest, gaan we aansluitend aan de slag met een opleiding uit de automechanica.

C. Breder maatschappelijk kader

Naast deze twee operationele delen zullen we een klankbordgroep oprichten bestaande uit leden uit een brede kring van organisaties en ondernemingen op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt en specifiek het duaal leren. Het is de taak van de klankbordgroep de werkzaamheden en producten van dit project in een breder perspectief te plaatsen en het generieke karakter te bewaken en terug te koppelen naar de achterban.

D. “Duaal leren” brochure

Ook heef EDUCAM met het ESF-project DUAMotiv een brochure gemaakt om toekomstige bedrijven op een overzichtelijke manier de voordelen en verplichtingen rond duaal leren en de overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) uit te leggen.

Deze brochure zal elk jaar worden vernieuwd zodat de vermelde wetgeving/cijfers steeds up-to-date zijn.

Digitaal vind je ze op DUAMotiv | EDUCAM onderaan de pagina.

Info & contact

Neem gerust contact op met de sectorconsulenten van EDUCAM:

Luc Vandenhoeck - ✉  [email protected]

Ruben Janssens - ✉ [email protected]

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy