Enquête VBO: hoe duurzaam gaan bedrijven om met hun grondstoffen?

In Visie 2030 hebben het VBO en zijn sectorfederaties de duidelijk ambitie geformuleerd om tegen 2030 koploper te worden in de circulaire economie. Maar waar staan we anno 2022? Op welk vlak kan het Belgische bedrijfsleven al mooie cijfers voorleggen? Waar moeten we nog extra inspanningen leveren om die circulaire koppositie te realiseren? Misschien in het gebruik en beheer van onze grondstoffen en materialen?

31/03/2022

De actualiteit toont de forse prijsstijgingen van grondstoffen en onze afhankelijkheid ervan. Meer dan ooit is de transitie naar een circulaire economie de oplossing om de volatiliteit in de prijzen te drukken en om onze energie-afhankelijkheid te verminderen.

Via een voortgangsrapport over circulaire economie in België*, zoekt het VBO naar antwoorden op die vragen. In dat kader lanceert het VBO een enquête om na te gaan in welke mate het thema circulaire economie leeft bij de Belgische ondernemingen.

Het VBO heeft voor de realisatie van dit voortgangsrapport een samenwerking opgestart met de experten van Möbius Business Redesign**. Op basis van de vijf ambities die geformuleerd zijn in de Visie 2030 hebben zij subdoelstellingen geïdentificeerd die door middel van een reeks kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren zullen worden opgevolgd. Dat zal ons voor het eerst een echt totaalbeeld geven van de stand van zaken van de circulaire economie in België. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe efficiënt Belgische ondernemingen grondstoffen en materialen inzetten, maar evenzeer hoe vertrouwd de ondernemingen zijn met de principes van ecodesign.

De vele kwantitatieve data die beschikbaar zijn, zullen in het voortgangsrapport worden aangevuld met kwalitatieve gegevens. Aan de hand van een online vragenlijst - hier beschikbaar -, die nu wordt uitgestuurd naar de Belgische ondernemingen, willen we nagaan in welke mate ondernemingen in België inzetten op het duurzaam beheer van hun grondstoffen en materialen, al dan niet onder de noemer circulaire economie.

De resultaten van deze enquête zullen ons inzicht geven in de circulaire strategieën die Belgische ondernemingen toepassen, waar zij prioriteit aan geven en vooral: welke drempels zij anno 2022 ondervinden om een circulaire transitie te realiseren. Die informatie zal verder aangevuld worden met informatie van de federaties rond trends, initiatieven en resultaten op sectorniveau.

Wij willen u graag vragen om uw inzichten te delen, en bij te dragen tot deze studie, door de vragenlijst tegen ten laatste dinsdag 26 april 2022 in te vullen. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. Bij eventuele vragen kunt u terecht bij: [email protected] en [email protected].
 
Wij verzekeren u dat de verwerking en rapportering van de bevraging volstrekt confidentieel gebeurt.


*De eerste publicatie van het voortgangsrapport is voorzien voor juni 2022. Vanaf dan zal tot 2030 tweejaarlijks een nieuw rapport worden opgemaakt om na te gaan waar we verbeteren en waar nog extra middelen nodig zijn. In totaal zullen er dus vijf rapporten gepubliceerd worden.

**Möbius Business Redesign is een managementconsultingbedrijf dat al 25 jaar organisaties begeleidt door duurzame bedrijfsoplossingen te ontwerpen en te implementeren op strategische momenten (link).

Foto: ©Shutterstock

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy