Groepering Autodealers en Agenten (GDA): “Dit is een scharniermoment voor concessies”

Zopas nam een nieuwe ploeg de leiding over van GDA. En dat het een boeiend moment is om dit te doen, daar zijn alle drie het roerend over eens. Niet alleen delen ze dezelfde fascinatie voor hun product en sector. Ze zijn er ook van overtuigd dat enkele sterke uitdagingen in het verschiet liggen. Een kennismaking.

02/09/2021

Met voorzitter Henri de Hemptinne en vicevoorzitters Peter Daeninck en Eric Cortois krijgt GDA aan haar top heel wat ervaring in de sector erbij; heel wat decennia zelfs wanneer men al hun jaren zou cumuleren. Sinds een hele poos staat de Hemptinne aan het hoofd van het familiebedrijf CIAC dat Ford en Toyota verdeelt, Peter Daeninck is verdeler van BMW, terwijl Eric Cortois aan het hoofd staat van Sopadis, dat een aantal dealers en dealergroepen verenigt. Alle drie hebben ze een mandaat van drie jaar.

“Erg belangrijk voor mij is de representativiteit van onze Raad van Bestuur”, steekt Henri de Hemptinne van wal. “Dit is alvast iets waar we hard aan gewerkt hebben. Deze telt zomaar even 23 leden, keurig verdeeld over beide talen, omvang van dealerbedrijven en merken. Ook mensen uit de vrachtwagenwereld zijn erin vertegenwoordigd. Ik ga niet beweren dat we exhaustief zijn, maar we zijn wel erg representatief voor de markt van concessies en onafhankelijke agenten in België (lacht).”

Nieuw businessmodel

“Het minste wat je kan zeggen is dat dit boeiende tijden zijn voor onze leden, 1.250 in totaal”, pikt Peter Daeninck in. “Je merkt dat er op verschillende assen veel beweging zit. Een aantal zaken liggen voor de hand en zijn erg zichtbaar. De elektrificatie van de vloot bijvoorbeeld. Niemand twijfelt nog aan deze evolutie. Maar het vergt wel een aparte knowhow die je in huis moet hebben. Maar er zijn ook minder evidente zaken, ook al zijn die daarvoor niet minder belangrijk. Alle moderne wagens delen data uit, maar voor wie zijn die bestemd? De eigenaar? De verdeler? Kunnen die informatiekanalen beheerd en desnoods afgesloten worden? Stuk voor stuk zijn dit pertinente vragen waar onze sector steeds vaker mee te maken zal hebben.”

“Naar de toekomst toe zal de verkoop op een ander businessmodel berusten”, legt Eric Cortois uit. “Lange tijd deed men de dingen zoals men die altijd al gedaan had. De verkoop van een auto was een verhaal van showroom en gesprek met klant om die over de schreef te krijgen. Inmiddels is al gebleken dat dit klant zich via het internet kan informeren en het bezoek aan een concessie steeds minder vaak plaatsvindt. Sterker nog: deze coronaperiode heeft aangetoond dat ook ruimte bestaat voor een niet-fysieke verkoop. Dit roept heel wat vragen op rond de investeringen die onze leden moeten doen. We moeten ook waakzaam blijven, want hoe gaan de merken naar de toekomst toe willen verkopen. Is de aanpak van Polestar of Tesla de uitzondering die de regel bevestigt, of is dit een pad dat ook anderen zullen willen bewandelen. Dit zou beteken dat een heel andere rol voor de dealer weggelegd is.

Distributie

De veranderingen vinden niet enkel op het vlak van producten plaats, het aanbod. Ook de manier waarop deze aan de man worden gebracht is in volle mutatie. Hoe als GDA inspelen op een wijzigend distributielandschap. “Het zou een vergissing zijn te erkennen dat schaalvergroting wel degelijk de toekomst is”, meent Henri de Hemptinne. “De voordelen zijn nu eenmaal onmiskenbaar. Maar dé grote vraag is op welke manier men deze realiseert. Dit kan op een agressieve manier gebeuren. Een staaltje hiervan zagen we onlangs toen Stellantis al haar Europese dealercontracten heeft opgezegd. Terwijl je zo'n proces ook geleidelijk kan laten verlopen. Maar erkennen dat consolidatie een meerwaarde biedt voor onze sector, houdt onmiddellijk een grote waarschuwing in zich. Dergelijke evoluties mogen niet ten koste gaan van de persoonlijke service voor de klant. Dit element van nabijheid moet zeker blijven. Op dat vlak zijn we niet anders dan de ruimere retail. Je zag een beweging naar steeds grotere winkels, terwijl nu terug het omgekeerde beweegt. Op een zeker moment was het al efficiëntie dat de klok sloeg, inmiddels plaatst met die shopping experience centraal. Dat mag voor een dealer niet anders zijn.”

Er is zo één iemand die als het ware met al deze hervormingen moet kunnen omgaan en dat is onze medewerker”, benadrukt Eric Cortois. “De producten zijn anders en complexer, de relatie met de klant is verschillend, kortom er is kennis en kunde nodig die ruimer is dan voorheen. De elektrificatie plaatst iedereen voor een aantal uitdagingen op het gebied van vakkennis. Maar klanten hebben ook wel eens vragen rond fiscaliteit. Die nood aan expertise kan je in direct verband brengen met de consolidatie waarover we het daarnet nog hadden. De specifieke vakkennis, daar betaal je voor. Maar het is belangrijk dat er ook voldoende werk is voor deze dure expert. En om dit te garanderen heb je weer eens volumes nodig. Ook op het vlak van HR is het onze taak onze leden bij te staan.”

Kennis uitwisselen

Een slotvraag voor de voorzitter. Uw mandaat heeft een looptijd van drie jaar. Zijn er bepaalde targets die u gehaald wil zien? “Ik zou vooral willen dat de GDA-leden het terechte gevoel hebben dat we er zijn om hen te helpen”, benadrukt Henri de Hemptinne. “Per slot van rekening zijn wij in grote mate afhankelijk van de actualiteit en zijn we genoodzaakt kort op de bal te spelen. Daarom is het zo belangrijk dat we input van de Raad van Bestuur krijgen én dat die – zoals gezegd – zo representatief mogelijk is. We staan allemaal met onze beide voeten in de werkelijkheid. Ikzelf verdeel twee merken: Toyota en Ford. GDA is echter een plek waar heel veel informatie van de andere merken toekomt. Ook voor mij is dit leerrijk. Het zijn onze leden die eindbeslissingen moeten nemen. Het is echter mijn betrachting dat ze dit met raad en daad kunnen doen. En daar ligt onze grote ambitie.”

Henri de Hemptinne: “Erkennen dat consolidatie een meerwaarde biedt voor onze sector, houdt onmiddellijk een grote waarschuwing in zich. Dergelijke evoluties mogen niet ten koste gaan van de persoonlijke service voor de klant. Dit element van nabijheid moet zeker blijven.”

Peter Daeninck: “Alle moderne wagens delen data uit, maar voor wie zijn die bestemd? De eigenaar? De verdeler? Kunnen die informatiekanalen beheerd en desnoods afgesloten worden? Stuk voor stuk zijn dit pertinente vragen waar onze sector steeds vaker mee te maken zal hebben.”

Eric Cortois: “Deze coronaperiode heeft aangetoond dat ook ruimte bestaat voor een niet-fysieke verkoop. Dit roept heel wat vragen op rond de investeringen die onze leden moeten doen.”

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy