Groot verschil tussen inschrijvingen nieuwe en tweedehandswagens, nieuwmarkt haalt slechts 55% van de occasiemarkt

Verliezen nieuwe inschrijvingen zijn enorm in vergelijking met 2019, terwijl de tweedehandsmarkt stand houdt of zelfs winst boekt – in het bijzonder bij de motorfietsen

04/01/2022

In 2021 werden 709.605 tweedehandse wagens (+7,5%)  ingeschreven : dat is bijna 81% meer dan de nieuwe wagens (-10,1% ten opzichte van 2020 en zelfs -29,5% ten opzichte van 2019), die terugvallen op het niveau van ruim 35 jaar geleden (1985-1986, met uitzondering van het buitengewone jaar 1995). Over het algemeen gaan de inschrijvingen van nieuwe voertuigen erop achteruit terwijl de occasies het goed doen. December bevestigde die jaartendens : we noteerden amper 20.857 nieuwe inschrijvingen van personenwagens. Een terugval van -31,1% vergeleken met 2020 (30.263 stuks) en zelfs -38,2% versus 2019 (33.738 stuks). De tweedehandsmarkt voor personenwagens daarentegen was in december alweer meer dan dubbel zo groot als die van de nieuwe wagens: er werden in november namelijk 53.169 occasies ingeschreven. Dat is  4,6 % meer  dan in 2020 (54.619 stuks) en ietsje minder dan 2019 (54.252 stuks).

Ook bij de lichte vrachtwagens zagen we in december een vergelijkbare tendens: 4.698 nieuwe (-22,3%) en zo’n 10.353 occasies (+16,0 %).  Bij de zwaardere jongens kleuren enkel de trekkers +12T positief (+7,1% vs 2020). Alle andere segmenten kenden een terugval  bij de nieuwe voertuigen en ook hier deden de occasies het duidelijk beter.

De tweewielers zagen in december hun verkoop gehalveerd. Amper 604 nieuwe motoren verlieten de showroom, een vrije val van -56.6%, waardoor hun jaartotaal nog net meer dan 25.000 stuks bedraagt (25.374, -1,8%).  De tweedehands motoren scoorden alweer prima in december  met +5,8% (3.318 stuks) en zij halen een topscore van 80.667 stuks voor 2021 (+6,6% t.o.v. 2020 en +15,3% t.o.v. 2019).

Filip Rylant, woordvoerder van TRAXIO, vat de situatie als volgt samen : “Na Corona-jaar 2020 was 2021  andermaal een bijzonder atypisch jaar waarbij de markt volledig ontwricht werd, Ditmaal door leveringsproblemen van nieuwe wagens wegens een tekort aan halfgeleiders. Daardoor kelderden de inschrijvingen van nieuwe wagens tot op het niveau van 1985-1986 (afgezien van de buitengewone terugval in1995)! Op twee jaar tijd ging de markt er -29,5% op achteruit. Door de langere levertermijnen ging de consument noodgedwongen op zoek naar alternatieven en we zagen een duidelijke verschuiving naar de tweedehandsmarkt. Die piekte in 2021 op 709.605 eenheden, een record. Het verschil tussen de nieuwmarkt en de occasiemarkt is nooit zo hoog geweest en bedroeg vorig jaar bijna 81% ! De inschrijvingen van nieuwe auto's vertegenwoordigen slechts 55% van de aantal voertuigen op de tweedehandsmarkt! Die spanning zorgt stilaan voor problemen op de tweedehandsmarkt : wanneer er minder nieuwe wagens worden ingeschreven, dan komen er automatisch ook minder occasievoertuigen op de markt: meer vraag en minder aanbod, dus stijgen de prijzen. Maar we horen ook positieve verhalen uit de showroom. De orderboekjes zouden goed gevuld zijn, maar door de leveringsproblemen bleven de inschrijvingen onder de normale cijfers. Diverse dealers bevestigden ons dat ze geen 10% minder hebben verkocht dan vorig jaar. Naarmate deze verkopen met uitstel zullen geleverd worden, zal de nieuwmarkt  gaan stabiliseren en kunnen we – tijdelijk - naar heel hoge inschrijvingscijfers van nieuwe wagens gaan, maar vervolgens gaan we ook de impact daarvan zien op de occasies. Meer leveringen van nieuwe wagens betekent immers ook een grotere instroom van tweedehandswagens. Het aanbod zal stijgen maar de vraag (en de prijs) zal dalen. De markt van nieuwe en tweedehandswagen zal nog een paar jaar moeten zoeken naar een nieuw evenwicht. Deze redenering geldt in grote lijnen ook voor lichte en zware bedrijfsvoertuigen maar bij de motorfietsen zagen we een andere dynamiek : daar zijn de nieuwe inschrijvingen relatief stabiel gebleven over de afgelopen jaren en steeg de occasiemarkt bijzonder sterk tot meer dan 80.000 ingeschreven exemplaren in 2021 - dat is meer dan driemaal meer dan de nieuwe motorfietsen!”.

Inschrijvingen december 2021

Gecumuleerde inschrijvingen 2021 – volledig jaar

Vergelijking december 2021 met 2020 en 2019

Vergelijking jaarcijfers 2021 met 2020 en 2019

(lees hieronder verder voor uitgebreide cijfers en analyse per categorie)

GRAFIEKEN, DETAILS EN ANALYSE

1. Personenwagens

Nieuwe personenwagens

Ook de maand december bevestigt de dalende trend van het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens (-31,1 % t.o.v. 2020, en zelfs -38,2 % t.o.v. 2019).

Wanneer we de gecumuleerde cijfers van 2021 vergelijken dan zien we de kloof met de voorbije jaren gestaag groter worden: 392.305 inschrijvingen in 2021 tegenover 436.279 in 2020. Een achteruitgang van -10,1%. Als we terugkijken naar het pre-coronatijdperk in 2019 dan merken we dat de markt van de nieuwe wagens een flinke klap kreeg. Anno 2021 werden -29,5% minder nieuwe auto’s verkocht dan in 2019 toen er 556.393 nieuwe wagens ingeschreven waren. Het is van de jaren 1985-1986 geleden dat er nog zo weinig nieuwe auto’s werden ingeschreven.

TRAXIO informeerde bij de voorzitter van de merkverdelers Henri de Hemptinne. “We zagen een gans jaar een sterke daling van de inschrijvingen door te kort aan halfgeleiders ( hoofdreden) en de onduidelijkheid voor de particulier welke wagen met welke aandrijving.

Naar mijn persoonlijke visie presteert de particuliere markt zeer ondermaats en de merken die een al ruim aanbod hebben in elektrische of plug-in  modellen houden beter stand door de fiscale voordelen. Het tekort aan halfgeleiders laat zich vooral bij de Europese merken voelen.

De verkoop op zich is minder maar de ordebanken zijn toch goed gevuld, dus bij normale leveringen zouden de marktcijfers (inschrijvingen) een stuk hoger zijn .”

Per brandstof

Ondertussen blijven de hybride en elektrische wagens ook in 2021 langzaam hun opmars verderzetten. Het aantal full elektrische voertuigen haalt inmiddels de kaap van de 5,8% van de totale markt. Het hybride marktaandeel stijgt tot meer dan een kwart van de nieuwe inschrijvingen: 29,4% (waarvan 16,8 % full & mild hybrids en 12,64 % plug-in hybrids), waardoor het totaal aantal geëlektrificeerde voertuigen meer dan 1/3de van de totale markt bedraagt. Het aandeel van benzine verder daalt tot 43,0 % en diesel zelfs tot 21,0 %. De verklaring moeten we vooral zoeken bij de hybride bedrijfswagens die sinds begin vorig jaar kunnen rekenen op een gunstiger VAA (Voordeel Alle Aard).

Per CO2-uitstoot

De wagens met een lagere CO2-uitstoot (minder dan 109 g/km) blijven verder groeien: van 46,4 % in 2020 naar 55,0 % in 2021.

Tweedehandse personenwagens

De inschrijvingen van tweedehandse personenwagens eindigden december met een positieve noot:  53.619 inschrijvingen of zo’n +4,6% boven het niveau van 2020.

Het voorbije 2021 kende de occasie-markt een wisselend verloop van maand tot maand. In totaal Gecumuleerd werden anno 2021 709.605  tweedehandswagens ingeschreven. Een stijging van +7,5 % t.o.v. 2020 (660.093 stuks) en ook +1,3% hoger dan pré-corona in 2019 (700.213 stuks). Maw. de markt van tweedhandswagens bereikte z’n hoogste peil allertijden.

Inschrijvingen tweedehandse wagens – december 2021

Per brandstof

Bij de tweedehandse wagens merken we vooral een daling van het aantal diesels ten voordele van benzine, (diesel: 43,6 % versus benzine: 51,2 %). Het aandeel van de andere brandstoffen blijft eerder beperkt hoewel hybride stijgt weliswaar naar 4,0%  - heel andere cijfers dan bij de inschrijvingen van nieuwe personenwagens waar hybrides ondertussen bijna 30% van de verkoop vertegenwoordigen. Elektrische wagens blijven relatief schaars op de tweedehandsmarkt met amper 0,8 % van het aanbod.

Per leeftijd

De mediane leeftijd van de occasie-inschrijvingen blijft quasi stabiel op 7 jaar en 4 maand.

2. Bedrijfsvoertuigen

Nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen

Ook in december bleven  de inschrijvingen van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (LCV) voor de zevende opeenvolgende maand onder de cijfers van vorig jaar 4.698 stuks (-22,3% vs 2020).

De gecumuleerde cijfers van dit jaar (71.721 nieuwe LCV’s) overtreffen lichtjes 2020 (+0,3 %), maar blijven onder het niveau van 2019 (-11,9%).

Filip Rylant van TRAXIO licht toe: “Ook de lichte bedrijfsvoertuigen hadden dit jaar af te rekenen met grote leveringsproblemen. Sommige  vertragingen kunnen oplopen tot 12 maanden of langer bij sommige fabrikanten. Feit is dat er weliswaar goed verkocht werd, maar de leveringen lopen achter. De verkochte wagens zitten ergens in de orderboeken en zullen vroeg op laat geleverd worden aan de klant. Uitstel is dus zeker geen afstel.”

Inschrijvingen nieuwe LCV – december 2021

Tweedehandse lichte bedrijfsvoertuigen

De tweedehandse lichte bedrijfsvoertuigen (LCV) sloten december in schoonheid af er achterop – 10.353 inschrijvingen – of zo’n dikke +16% dan december 2020.

De totale cijfers over 2021 kleuren ook aardig groen: +4,7% met een totaal van 107.125 voertuigen tegenover 102.277 in 2020.

Ook bij de occasie LCV’s noteren we een zelfde scenario. Er worden minder nieuwe voertuigen geleverd, dus komen er minder voertuigen beschikbaar voor verderverkoop. Vraagt stijgt, aanbod daalt. De prijzen gaan dus ook omhoog.

Typisch fenomeen voor LCV’s is ook de tijdsdruk. Zelfstandigen en pakjesdiensten willen asap hun voertuig kunnen omwisselen, of het nu om een nieuw voertuig gaat, of om een tweedehands. Sowieso heeft een aantal bedrijven en zelfstandige ondernemers geopteerd om een tweedehands lichte bedrijfsvoertuig te kopen in plaats van een nieuw : dit heeft uiteraard alles te maken met onzekerheid. Een tweedehands voertuig is goedkoper en de afschrijvingstermijn kan korter zijn. Bovendien is een eventueel verlies kleiner wanneer een tweedehands voertuig zou moeten verkocht worden indien de zaken minder goed gaan dan verwacht. Ook onmiddellijke beschikbaarheid speelt een rol. Plus het feit dat bepaalde bedrijven extra bestelwagens inzetten om hun personeel naar werven te kunnen vervoeren (door de beperkingen van de hygiënemaatregelen mogen er namelijk minder mensen per voertuig worden vervoerd).

Inschrijvingen tweedehandse LCV – december 2021

Nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

De nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (+ 3,5 T) hebben een bijzonder moeilijk 2021 achter de rug. 

Gecumuleerd over het jaar 2021 evolueren de cijfers relatief gunstig ten opzichte van 2020 (behalve voor Trucks +12T) – zie grafiek hieronder - maar indien we vergelijken met de cijfers van dezelfde periode in 2019, dan krijgen alle categorieën trucks een opdoffer: -11,9 % voor trucks 3,5-12T, -22,1 % voor trucks +12T en zelfs -32,5 % voor trekkers. Detailcijfers voor 2021 vindt u in de tabel bovenaan dit document.

Ook de vrachtwagensector gaat gebukt onder de beperkte productie owv. chiptekorten. Leveringstermijnen lopen enorm hoog op, tot zelfs meer dan een jaar. Alles wijst erop  dat deze situatie nog een tijdje zal aanhouden. Hierdoor komt ook de markt van de tweedehands onder druk en stijgen de prijzen.

Inschrijvingen nieuwe zware bedrijfsvoertuigen – cumul 2021

Tweedehandse zware bedrijfsvoertuigen

Bij de tweedehandse zware bedrijfsvoertuigen (+ 3,5T) merken we voor de afsluitende maand december verschillende tendensen tussen de categorieën: vrachtwagens tussen 3,5-12T (+13,1 %) en ook   de trekkers – normaliter de figuurlijke ‘trekkers’  van de zware bedrijfsvoertuigen - scoren positief (+ 5,1%) ten opzichte van 2020. De trucks +12T zien hun cijfers andermaal slinken (-9,2 % t.o.v. 2020).

Wanneer we kijken naar de cumulcijfers voor 2021  zien we exact dezelfde rangorde: +380 % voor trucks 3,5-12T, -0,5 % voor trucks +12T en +11,9 % voor trekkers (zie grafiek hieronder).

Zoals hoger aangehaald kampt de occasiemarkt met de beschikbaarheden. Er worden minder nieuwe voertuigen geleverd, dus komen er ook minder buy back of afgelopen rentings opnieuw op de markt.

Detailcijfers voor de maand november vindt u in de tabel bovenaan dit document.

Inschrijvingen tweedehandse zware bedrijfsvoertuigen – cumul 2021