Het belang van mobiliteit

Met de verkiezingen in zicht loont het de moeite om even stil te staan bij het belang van de mobiliteit, meer bepaald van de distributie van (vracht)wagens via de erkende merkverdelers. 

10/05/2019

De afgelopen jaren onderging de sector tal van ingrijpende wijzigingen, soms geleidelijk, soms disruptief. Een aantal aangekondigde evoluties kwamen er nog niet, of aan een veel trager tempo dan oorspronkelijk ingeschat. Kerncijfers geven echter duidelijk bepaalde trends weer in de merkendistributie. Zo daalde de afgelopen 5 jaar het aantal ondernemingen in de merkendistributie met 17 %, terwijl de tewerkstelling gelukkig slechts 5 % daalde. Trends die zich ongetwijfeld zullen doorzetten in andere takken van de mobiliteitssector.

De ervaringen die GDA-leden de afgelopen jaren opdeden kunnen andere TRAXIO-leden ongetwijfeld helpen in hun aanpak van het heden en de toekomst. Schaalvergroting, concentraties, overnames, samenwerkingsverbanden, zowel aan de kant van de distributie zelf als van haar leveranciers en klanten. Deze bewegingen zetten GDA ertoe aan zichzelf voortdurend in vraag te stellen om ook voor de toekomst een relevante belangenvereniging te zijn voor haar leden. Een vereniging die de nodige zelfstandigheid en slagkracht heeft om snel te kunnen inspelen op de nieuwe noden van haar leden. 

In een gezond evenwicht tussen onafhankelijkheid en engagement betracht GDA haar relatie met TRAXIO te optimaliseren door enerzijds beroep te doen op de kennis en expertise van de confederatie als werkgeversorganisatie en anderzijds haar steentje bij te dragen in het algemeen belang van de confederatie. GDA stond aan de wieg van een aantal nieuwe diensten en producten die via TRAXIO nv aan alle leden aangeboden worden, bovenop het standaard aanbod. Diensten die zinvol zijn voor de toekomst van de leden, maar evenzeer voor de relevantie en continuïteit van de groeperingen.

Tot  slot een warme oproep. Met de verkiezingen voor de deur heeft u straks het laatste woord:  regionale, nationale en Europese verkiezingen. Laat uw stem gelden, maak een keuze en cross your  fingers dat wij ons duurrecord regeringsvorming niet opnieuw scherper stellen. Dat vervolgens het  regeerakkoord en de uitvoering ervan een weerspiegeling zijn van de wil van de meerderheid. Een  meerderheid die redelijk tewerkgaat en complexe materies niet herleid tot een simplistisch “ja of  neen”. Een meerderheid die langetermijnvisie aan de dag legt en bereid is tot realistische  compromissen. 

Peter Daeninck
Voorzitter GDA

Foto: Patrick Dekeyser

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy