Hoeveel bedraagt het minimumloon?

07/11/2022

 A. BEDIENDEN 

 

1. Aanvullend paritair comité voor de bedienden (ACPB 200)

Tabel minimum loon bedienden APCB 200 

 

2. Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201)  

Minimumlonen PC 201

 

B. ARBEIDERS

 

1. Paritair comité voor het garagebedrijf (PC 112)

Tabel - Minimumuurlonen PC 112 op 1 juli 2019[3]

De jaarlijkse indexering van de lonen van de arbeiders van garagebedrijven gebeurt door het verband te leggen tussen de afgevlakte gezondheidsindex van de maand januari van het lopende jaar en dezelfde index van de maand januari van het voorafgaande jaar.

Afrondingsregels: de uitkomst van deze verhogingen of aanpassingen van de lonen wordt afgerond tot op de dichtst  bijgelegen eurocent.

Specifieke bepaling: verhoging of aanpassing van de minimumlonen houden rekening met de loonspanning (100-140).

 

2. PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET KOETSWERK (PSC 149.02)

Tabel - Minimumuurlonen PSC 149.02 op 1 juli 2019[5]

Lonen worden geïndexeerd, volgens het principe van een variabele coëfficiënt op een vast tijdstip.[6] Index op 1 februari.

De jaarlijkse indexering van de lonen van de arbeiders van carrosseriebedrijven gebeurt door het verband te leggen tussen de afgevlakte gezondheidsindex van de maand januari van het lopende jaar en dezelfde index van de maand januari van het voorafgaande jaar.

Afrondingsregels: de uitkomst van deze verhogingen of aanpassingen van de lonen wordt afgerond tot op de dichtst  bijgelegen eurocent.

Specifieke bepaling: verhoging of aanpassing van de minimumlonen houden rekening met de loonspanning (100-140).

 

 

3. PARITAIR SUBCOMITE VOOR METAALHANDEL (PSC 149.04)

Tabel - Minimumuurlonen PSC 149.04 op 1 juli 2019[7]

De jaarlijkse indexering van de lonen van de arbeiders van de metaalhandel gebeurt door het verband te leggen tussen de afgevlakte gezondheidsindex van de maand januari van het lopende jaar en dezelfde index van de maand januari van het voorafgaande jaar.

Afrondingsregels: de uitkomst van deze verhogingen of aanpassingen van de lonen wordt afgerond tot op de dichtst  bijgelegen eurocent.

Specifieke bepaling: verhoging of aanpassing van de minimumlonen houden rekening met de loonspanning (100-140).

 


[1] CAO 9 juni 2016 waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen (APCB 200). Het GMMI bevat o.m. het bedrag van de eindejaarspremie, zie ook art. 5 CAO 9 juni 2016. De twee laatste leeftijdcategorieën hebben in principe recht op een eindejaarspremie omdat ze meer dan zes maanden anciënniteit hebben.

[2] In paritair comité 201, worden de barema’s en de werkelijk betaalde lonen geïndexeerd op basis van het viermaandelijks gemiddelde van de laatste twee maanden. De spilindex (102,02) werd overschreden in februari 2017. Als gevolg hiervan worden de barema's op 1 maart 2017 met 2 % geïndexeerd.

[3] CAO 11 september 2017 uurlonen (onbepaalde duur; PC 112).

[4] CAO 6 oktober 2017 uurlonen (onbepaalde duur; PSC 149.2).

[5] CAO 11 september 2017 uurlonen (onbepaalde duur; PSC 149.4).

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy