Inschrijvingen nieuwe wagens zakken naar het niveau van 1985-1986 en het tekort aan wagens laat zich ook op de tweehandsmarkt voelen

In oktober noteerden we slechts 25.600 nieuwe inschrijvingen van personenwagens. Een terugval van -34,7% vergeleken met 2020 (39.232 stuks) en zelfs -40,7% versus 2019 (43.201 stuks).

De tweedehandsmarkt voor personenwagens is alweer meer dan dubbel zo groot als die van de nieuwe wagens: er werden in oktober namelijk 58.351 occasies ingeschreven. Dat is wel -14,3 % minder dan in 2020 (68.101 stuks) en ook lager dan in 2019 (66.583 stuks).

Ook bij de lichte vrachtwagens zagen we in oktober rode cijfers: 5.761 nieuwe (-16,3 %) en 8.765 occasies (-15,0 %).  Bij de zwaardere jongens kleuren enkel de trekkers +12T positief: 484 stuks (+42,8% vs 2020). Alle andere segmenten kenden een terugval, zowel bij de nieuwe voertuigen als bij de occasies.

Bij tweewielers lijkt de verkoop van de nieuwe motoren zich te stabiliseren. 1.443 nieuwe motoren verlieten de showroom, een kleine stijging met +0,5%. Tweedehands kende een terugval van -8,5% (5.076 stuks).

04/11/2021

Filip Rylant, woordvoerder van TRAXIO, vat de situatie als volgt samen : “Wij zien in oktober dezelfde tendens als de voorbije maanden. Het inmiddels gekende tekort aan halfgeleiders en chips blijft de volledige nieuwmarkt parten spelen, maar ook de tweedehandsmarkt komt onder druk. Wanneer er minder nieuwe wagens worden ingeschreven, komen er automatisch ook minder occasievoertuigen op de markt. Niet enkel de lange wachttijden voor nieuwe wagens, maar ook de stijgende kostprijs en onzekerheid over de toekomst heeft zeker zijn invloed. De voorstellen om in Vlaanderen vanaf 2027 enkel nog nieuwe elektrische wagens in te schrijven en vanaf 2030 louter elektrische occasies zorgen voor grote verwarring en nog meer twijfel. Zeker de consument stelt zich vragen of het opportuun is om zijn wagen te vervangen en – indien positief - wat voor type wagen hij zou kunnen aanschaffen. De markt dreigt dus ernstig verstoord te worden. Een extrapolatie van de huidige cijfers van de voorbije tien maanden duidt erop dat we het jaar zouden afsluiten met ongeveer 363.000 nieuwe wagens. De markt zou hierbij terugvallen naar het niveau van 1985-1986 toen er respectievelijk 344.237 & 375.368 nieuwe wagens werden ingeschreven.”

Inschrijvingen oktober 2021

Inschrijvingen gecumuleerd 2021

Vergelijking oktober 2021 met 2020 en 2019

Vergelijking eerste 10 maanden 2021 met 2020 en 2019

  1. Personenwagens

Nieuwe personenwagens

Ook de maand oktober bevestigt de dalende trend van het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens (-34,7 % t.o.v. 2020, -40,7 % t.o.v. 2019).

Wanneer we de gecumuleerde cijfers van de eerste tien maanden vergelijken dan zien we de kloof met de voorbije jaren gestaag groter worden: 346.862 inschrijvingen in 2021 tegenover 376.514 in 2020. Een achteruitgang van -7,9%. Wanneer we terugkijken naar het pre-coronatijdperk in 2019 dan merken we dat de markt van de nieuwe wagens zware klappen krijgt. Anno 2021 werden bijna 1/3de minder nieuwe auto’s verkocht dan in 2019 toen eind oktober 487.774 nieuwe wagens ingeschreven waren. Aan dit tempo lijkt het erop dat er anno 2021 nog eens zo’n 10% minder nieuwe wagens op de markt zullen komen. Het is van de jaren 1985-1986 geleden dat er nog zo weinig nieuwe auto’s bijkwamen.

TRAXIO informeerde bij de voorzitter van de merkverdelers Henri de Hemptinne. “Ontegensprekelijk blijft het tekort aan leveringen owv. chiptekort en productiebeperkingen de hoofdoorzaak van de grote vermindering van de leveringen. Bepaalde merken worden hier zwaarder getroffen dan andere. Waarschijnlijk meer de Europese dan de Aziatische. Bedrijven blijven vrij goed bestellen maar de particulier stelt uit door de onzekerheid van de juiste brandstofkeuze en het feit dat in de toekomst de wagens zwaarder zullen belast worden.”

Inschrijvingen nieuwe wagens – oktober 2021

Per brandstof

Ondertussen blijven de hybride en elektrische wagens ook in 2021 langzaam hun opmars verderzetten. Het aantal full elektrische voertuigen haalt inmiddels de kaap van de 5% van de totale markt. Het hybride marktaandeel stijgt tot meer dan een kwart van de nieuwe inschrijvingen: 29,2% (waarvan 17,0 % full & mild hybrids en 12,2 % plug-in hybrids), waardoor het totaal aantal geëlektrificeerde voertuigen meer dan 1/3de van de totale markt bedraagt. Het aandeel van benzine verder daalt tot 43,7 % en diesel zelfs tot 21,4 %. De verklaring moeten we vooral zoeken bij de hybride bedrijfswagens die sinds begin vorig jaar kunnen rekenen op een gunstiger VAA (Voordeel Alle Aard).

Per CO2-uitstoot

De wagens met een lagere CO2-uitstoot (minder dan 109 g/km) blijven verder groeien: van 43,2 % in 2020 naar 54,0 % in 2021.

Per merk

Het meest verkochte merk in oktober was andermaal BMW voor Mercedes, Renault, VW en Peugeot.

De gecumuleerde verkoopcijfers geven nog steeds een ruime voorsprong voor BMW voor VW, Peugeot, Audi en Mercedes. Opvallend is dat de premiummerken positieve cijfers optekenen in een dalende markt.

Tweedehandse personenwagens

De inschrijvingen van tweedehandse personenwagens daalde in oktober onder het niveau van 2020 & 2019. (-14,3 % t.o.v. 2020, -12,4 % t.o.v. 2019).

Tot dusver kent 2021 een wisselend verloop van maand tot maand. Gecumuleerd over de eerste tien maanden zijn er nu 602.964 tweedehandswagens ingeschreven. Een stijging van +7,9 % t.o.v. 2020 (558.966 stuks) en +1,7 % tegenover 2019 (593.117 stuks).

Ivo Willems van Cardoen licht toe voor de 2de handsmarkt: “Ook bij occasies komen we dichter bij het scenario van de nieuwe voertuigen. Als er geen nieuwe voertuigen geleverd worden, dan komen de einde leasings ook niet op de occasiemarkt en begint ook hier het tekort zich meer en meer te laten voelen.

Ik zie soms merkverdelers wiens toonzaal maar voor de helft gevuld is. Ook wij voelen dat het vechten is om wagens te vinden. De focus van de sector ligt nu niet meer op het zoeken naar de klant, maar eerder op het zoeken naar beschikbare wagens. Aangezien een aantal fabrieken tot het einde van dit jaar gesloten zullen zijn, zie ik  niet direct grote verbetering. Mijn advies voor de potentiële klanten is dat het probleem nog niet opgelost is en dat als iemand een wagen wil kopen, dat die dan best niet te lang wacht.

Wie vandaag een wagen wil verkopen, die kan ook best gebruik maken van deze periode, want voor die particulieren die hun wagen verkopen, zijn het nu goede tijden.”

Inschrijvingen tweedehandse wagens – oktober 2021

Per brandstof

Bij de tweedehandse wagens merken we vooral een daling van het aantal diesels ten voordele van benzine, (diesel: 43,9 % versus benzine: 51,9 %). Het aandeel van de andere brandstoffen blijft verwaarloosbaar hoewel hybride stijgt naar 3,8 % - heel andere cijfers dan bij de inschrijvingen van nieuwe personenwagens waar hybrides ondertussen meer dan een kwart van de verkoop betekenen. Elektrische wagens blijven relatief schaars op de tweedehandsmarkt met amper 0,7 % van het aanbod.

Per leeftijd

De mediane leeftijd van de occasie-inschrijvingen blijft quasi stabiel op 7 jaar en 2 maand.

Per merk

Volkswagen, BMW, Opel, Mercedes en Peugeot vormen de top 5 van de best verkochte merken bij de tweedehandse personenwagens.

 

2. Bedrijfsvoertuigen

Nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen

In oktober duiken de inschrijvingen van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (LCV) voor de vijfde opeenvolgende maand in het rood: 5.761 stuks (-16,3% vs 2020).

De gecumuleerde cijfers van dit jaar (52.168 nieuwe LCV’s) overtreffen 2020 (+3,9 %), maar blijven onder het niveau van 2019 (-10,0%).

Gianni Nobile van Car Avenue legt uit: “Er is momenteel een groot verschil tussen orders en leveringen, voornamelijk als gevolg van de crisis in de beschikbaarheid van halfgeleiders. Bij sommigen merken was er de voorbije drie maanden amper productie beschikbaar. We zien een stijgende  vraag naar lichte bedrijfsvoertuigen die grotendeels verband houden met COVID-effecten op het consumptiegedrag: mensen kopen meer online, waardoor er meer vraag is naar thuisleveringen, dus ook hier gaapt een grote kloof tussen orders en leveringen. Een probleem dat doorschuift naar de occasie-sector. Als er geen nieuwe ’voertuigen worden geleverd, betekent dit immers dat er geen gebruikte bedrijfsvoertuigen worden teruggenomen en opnieuw op de tweedehandsmarkt worden gebracht. Ik ben dus geneigd om te concluderen dat de indruk van een slechte verkoop in oktober een vertekend beeld geeft door de crisis van de halfgeleiders die een nefast effect heeft op de hele keten van nieuwe voertuigen tot en met tweedehandsvoertuigen.”

Inschrijvingen nieuwe LCV – oktober 2021

Tweedehandse lichte bedrijfsvoertuigen

Ook de tweedehandse lichte bedrijfsvoertuigen (LCV) hinkelen in oktober achterop – 8.765 inschrijvingen -  een terugval met -15,0 % vs. vorig jaar.

De totale cijfers over de voorbije 10 maanden geven een bonus van +4,8% met een totaal van 88.557 voertuigen tegenover 84.506 deze periode in 2020.

Ook bij de occasie LCV’s noteren we een zelfde verhaal. Er worden minder nieuwe voertuigen geleverd, dus er komen minder voertuigen beschikbaar voor verderverkoop. Vraagt stijgt, aanbod daalt. De prijzen gaan dus ook omhoog.

Typisch fenomeen voor LCV’s is ook de tijdsdruk. Zelfstandigen en pakjesdiensten willen asap hun voertuig kunnen omwisselen, of het nu om een nieuw voertuig gaat, of om een tweedehands.

Inschrijvingen tweedehandse LCV – oktober 2021

Nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

De nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (+ 3,5 T) hebben een bijzonder moeilijk 2020 achter de rug.  Niettegenstaande rode cijfers in oktober zien we toch een stijgende tendens voor het lopende jaar. Detailcijfers voor september vindt u in de tabel bovenaan dit document.

Gecumuleerd over de negen maanden evolueren de cijfers relatief gunstig ten opzichte van 2020 (behalve voor Trucks +12T) – zie grafiek hieronder - maar indien we vergelijken met de cijfers van dezelfde periode in 2019, dan krijgen alle categorieën trucks een opdoffer: -21,7 % voor trucks 3,5-12T, -21,3 % voor trucks +12T en zelfs -34,9 % voor trekkers (detailcijfers bovenaan dit document).

Ook de vrachtwagensector gaat gebukt onder de beperkte productie owv. chiptekorten. Leveringstermijnen lopen enorm hoog op, tot zelfs meer dan een jaar. Alles wijst erop  dat deze situatie nog een tijdje zal aanhouden. Hierdoor komt ook de markt van de tweedehands onder druk en stijgen de prijzen.

Inschrijvingen nieuwe zware bedrijfsvoertuigen – cumul 2021

Tweedehandse zware bedrijfsvoertuigen

Bij de tweedehandse zware bedrijfsvoertuigen (+ 3,5T) merken we voor de maand oktober enorme verschillen tussen de categorieën: vrachtwagens tussen 3,5-12T dalen sterk (-15,9 % t.o.v. 2020), ook het de trucks +12T zien hun cijfers slinken (-16,4 % t.o.v. 2020) en zelfs de trekkers – normaliter de figuurlijke ‘trekkers’ zijn van de zware bedrijfsvoertuigen- scoren rood – 16,6 % ten opzichte van 2020.

Wanneer we kijken naar de cumulcijfers over de eerste tien maanden dan scoren alle categorieën beter dan 2020: +3.9 % voor trucks 3,5-12T, +0.8 % voor trucks +12T en +13.7 % voor trekkers (zie tabel hieronder).

Zoals hoger aangehaald kampt de occasiemarkt met de beschikbaarheden. Er worden minder nieuwe voertuigen geleverd, dus komen er ook minder buy back of afgelopen rentings opnieuw op de markt.

Detailcijfers voor de maand augustus vindt u in de tabel bovenaan dit document.

Inschrijvingen tweedehandse zware bedrijfsvoertuigen – cumul 2021

3. Motorfietsen

De inschrijvingen van nieuwe motorfietsen kende tijdens de maand oktober een status quo: 1.443 nieuwe inschrijvingen vs. 1.436 in 2020 (+0,5 %).  Motorfietsen -125cc en van 500 tot 1.000cc zagen hun aandeel slinken. Enkel de categorieën 125-500cc (+13.7 %) en +1.000cc (+29,5 %) scoorden net beter dan vorig jaar.  

De gecumuleerde cijfers per regio reiken ons verdere interessante inzichten aan. Vlaanderen is goed voor 56,1 % van de totale motorfietsverkoop in ons land, Wallonië voor 37,1 % en Brussel voor 6,8 % - Brussel is meteen ook de enige regio die dit jaar is gedaald qua nieuwe inschrijvingen. In Vlaanderen dalen de cijfers voor de motorfietsen tot 500cc en stijgen alle zwaardere klassen. In Wallonië merken we een stagnatie in alle klassen, behalve voor wat de motoren tussen 501-750cc betreft, die ‘boomen’ met +24,8 %. En in Brussel zijn het dan net de zware jongens van +1.000 cc die er sterk op vooruit gaan : +29,0 %.

Het lijkt er – kort samengevat - op dat de motorfiets in 2021 op ongeveer evenveel succes kan blijven rekenen als afgelopen jaar en in 2019 : gecumuleerd over de eerste negen maanden werden er dit jaar +1,4 % meer nieuwe motorfietsen ingeschreven dan in 2020. Daarnaast zijn er nog haperingen in de levering door productie-achterstand bij een aantal fabrikanten en onderdelenleveranciers.

Dit jaar gaan vooral BMW (+9.2 %), Honda (+34,1%), Triumph (+18 %) en Ducati (+25,4 %) er procentueel stevig vandoor en zij lijken dit jaar de grootste winnaars te worden. De verhuis van de import van Yamaha naar Nederland heeft een duidelijk negatief effect op de verkoop: -13,7%

Inschrijvingen nieuwe motorfietsen – oktober 2021

Inschrijvingen nieuwe motorfietsen oktober 2021 – per cilinderinhoud

Inschrijvingen nieuwe motorfietsen – per regio (cumul)

Inschrijvingen nieuwe motorfietsen – per merk (cumul)

Op de markt van tweedehandsmotoren zitten we voor oktober voorde zesde opeenvolgende maand onder de cijfers van 2020 (-8,5 %), maar doen we nog altijd beter dan 2019 (+6,3 %). De slechte zomer is ook hier zeker een spelbreker geweest : daguitstappen of motorvakanties zijn al te vaak in het water gevallen. De daling van oktober  doet zich overigens erg gelijkmatig voor over alle categorieën heen, wat de stelling van het slecht weer lijkt te onderschrijven.

De gecumuleerde cijfers over de eerste tien maanden geven een positiever beeld: +7,1 % tegenover 2020 en +13,3 % ten opzichte van 2019.

De occasiemotorfietsen blijven het dus goed doen, wat de intrinsieke interesse in motorfietsen, die zowel voor vrijetijd als voor woon-werkverkeer over mooie troeven beschikken, aantoont.

De gevestigde merken doen het dit jaar allemaal goed op de occasiemarkt, opvallend is de sterke stijging van KTM met een stijging van +17,6 %.

We zullen afwachten wat de impact zal zijn van de aangekondigde motorkeuring: in Vlaanderen zou deze van start gaan vanaf januari 2022 – enkel na ongeval en bij tweedehandsverkoop. We wachten nog op verduidelijkende instructies ter zake maar mogelijks zullen we – in Vlaanderen- een toename zien van het aanbod (en dus misschien ook van het aantal inschrijvingen) vlak vooraleer deze nieuwe maatregel wordt ingevoerd…  

Inschrijvingen tweedehandse motorfietsen – oktober 2021

Inschrijvingen tweedehandse motorfietsen oktober 2021 – per cilinderinhoud

Inschrijvingen tweedehandse motorfietsen – per regio (cumul)

Inschrijvingen tweedehandse motorfietsen – per merk (cumul)