Mobiliteitsbudget, geen wachttijd meer voor werknemers

Ter herinnering, het mobiliteitsbudget bestaat uit een bedrag dat de werknemer van zijn werkgever ontvangt, als compensatie voor het opgeven van de bedrijfswagen waarover hij beschikte, of waarop hij recht had.

06/04/2023

De werknemer kan dit mobiliteitsbudget vrij besteden in drie pijlers, rekening houdend met de door de werkgever geboden bestedingsmogelijkheden (indien u hierover meer wilt weten, kunt u het Infobulletin raadplegen dat wij schreven bij de invoering van deze regeling).

Tot voorheen moesten werknemers die hun bedrijfswagen (of de wagen waarvoor ze volgens de bedrijfswagenpolicy in aanmerking kwamen) wilden inruilen voor een mobiliteitsbudget een wachttijd doorlopen vooraleer ze een aanvraag konden indienen bij hun werkgever.

Deze voorwaarde hield in dat de werknemer, bij zijn huidige werkgever, gedurende ten minste 12 van de 36 maanden voorafgaand aan zijn aanvraag, in het bezit was van een bedrijfswagen (of daarvoor in aanmerking kwam), waarvan ten minste drie maanden aaneengesloten.

Sinds 1 januari is deze voorwaarde afgeschaft. Werknemers die in aanmerking komen voor het mobiliteitsbudget hoeven niet langer een wachttijd te doorlopen.  Ze zijn met andere woorden niet langer verplicht om minstens één jaar met een bedrijfswagen te rijden vooraleer zij deze kunnen inruilen voor het mobiliteitsbudget.

In de praktijk hadden werknemers echter soms de keuze om tijdens de wachttijd niet voor een bedrijfswagen te kiezen, maar om in plaats daarvan een vergoeding te ontvangen voor het “niet uitoefenen” van hun recht. Indien dit het geval is, zal de werkgever - uiteraard - de betaling van deze compensatie moeten stopzetten, zodra de werknemer, effectief over zijn mobiliteitsbudget beschikt.

De afschaffing van de wachttijd geldt overigens ook voor werknemers die recht hebben op een bedrijfswagen naar aanleiding van een promotie of een functiewijziging. Ook in dit geval kunnen zij onmiddellijk het mobiliteitsbudget aanvragen.

Ten slotte is het belangrijk op te merken dat het bezit en het aanhouden van een eigen wagen niet belet om van het mobiliteitsbudget te genieten.

Als u een dergelijke regeling in uw bedrijf wilt opzetten, hebben wij een modeldocument beschikbaar.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sociaalrechtelijk adviseurs:

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) [email protected]
02/778.62.00
Laurent Coppens (FR) [email protected]

MyTRAXIO? Zeker doen! Klik hier. Stuur dit bericht zeker door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources.

Foto: 춘성 강 via Pixabay

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy