Nationaal akkoord 2019-20 garages

Werkgeversfederatie TRAXIO en vakorganisaties ABVV-Metaal, ACV-CSC METEA en FGTB hebben op 6 juni 2019 een ontwerpakkoord bereikt.  

17/09/2019

Bij vorst, sneeuwval en voor de wintersportperiode worden bandencentrales overstelpt met chauffeurs die vragen om winterbanden te monteren. De opvang van extreme piekmomenten die gevolgd worden door dalmomenten is een oud zeer voor bandencentrales.  TRAXIO wil hiervan af. Bandencentrales zullen gedurende zes weken in oktober, november en/of december een arbeidsregime kunnen invoeren van 10 u/dag op voorwaarde dat zij een weekgrens van 50 u in acht nemen. Omdat de omschakeling naar zomerbanden veel gelijkmatiger loopt, werd (voorlopig) enkel in een regeling voor de winterpiek voorzien.  Overschrijdingen van de normale grenzen van de arbeidsduur geven geen recht op overloon (50 % of 100 % voor overwerk op zon- en feestdagen), maar wel op een betaalde recuperatie (1 u extra = 1,5 u recuperatie (tussen 38 en 44 u) en 1 u extra = 2 u recuperatie (tussen 45 en 50 u)) tijdens een dalmoment.  Het systeem kan meer personeels- en klantentevredenheid bieden (door het verminderen van zowel over- als onderbezetting) zonder een toename van de loonmassa/arbeider. Kleine ondernemingen (< 15 arbeiders) kunnen het systeem invoeren via een toetredingsakte en grote ondernemingen (≥ 15 arbeiders) via een collectieve arbeidsovereenkomst.

TRAXIO heeft ook bereikt dat voor het herstellen van gemotoriseerde tweewielers kan gebruikgemaakt worden van een dergelijk systeem zodat de occasionele mooi-weer-rijders op een haalbare manier rijklaar kunnen gemaakt worden na de winterstop.

Bijna elke vacature in onze sector is een knelpuntvacature en bovendien is het bijzonder moeilijk en duur om overuren te laten presteren (het mag maar in bepaalde situaties en volgens te strikte procedures).  Niet in lijn met de praktijk, waar snel moet kunnen beslist worden. Met de invoering van de inmiddels 120 vrijwillige overuren/kalenderjaar werd hier deels aan tegemoetgekomen. TRAXIO heeft de verderzetting van de optrek van het aantal vrijwillige overuren tot maximum 150 u/kalenderjaar kunnen behalen via een cao op ondernemingsniveau gesloten voor 30 juni 2020 (tot 30 juni 2021).

TRAXIO blijft pleiten voor een aansluiting van het arbeidstijdenrecht op de praktijk. Op middellange termijn hoopt TRAXIO dat de versterkte sectorale ondersteuning de vacatures kan helpen invullen.  De bestaande vijf dagen gratis opleiding voor een nieuwe arbeider worden verlengd en aangevuld met een aanzienlijk deel van de loonkost per opleidingsdag.

TRAXIO zet volop in op duaal leren waaruit goed gekwalificeerde jongeren instromen en dat gaat hand in hand met de begeleiding. De sector ondersteunt de werkgevers daarin en biedt per onderneming een gratis peterschapsopleiding aan die versterkt zal worden en in aanmerking zal komen voor betaald educatief verlof en waar ook een tussenkomst in de loonkost per dag vervolgopleiding aan gekoppeld zal worden. 

TRAXIO wil de tewerkstelling in de sector behouden. Werkgevers krijgen dan ook recht op een gedeeltelijke tussenkomst in de kosten van outplacement waarbij EDUCAM de opdracht heeft om zoveel mogelijk hertewerkstelling in de sector te verkrijgen. 

Nieuw is ook de tussenkomst in de kosten voor kinderopvang om kandidaten te overtuigen te werken in onze sector.  Uiteraard zijn er andere middelen om meer mensen aan het werk te krijgen, maar rekening houdend met de zware instroomproblematiek moet TRAXIO zijn werkgevers op korte termijn ondersteunen. De kinderopvangkosten gemaakt in 2019 en 2020 worden betaald door het Sociaal Fonds. Onze werkgevers hebben dus een extra troef in handen om hun vacatures aantrekkelijker te maken.   

Volgens TRAXIO moet work-life balance, administratieve eenvoud en rechtszekerheid hand in hand gaan.  Arbeiders die zaken te regelen hebben die dringend zijn en weinig tijd in beslag nemen kunnen een aanpassing vragen van hun uurrooster met de mogelijkheid voor de werkgever om de vraag af te wijzen om organisatorische en/of technische redenen.   De meeste werkgevers regelen dat informeel waarbij zowel werkgever als werknemer zich blootstellen aan risico’s. Onze sector is de eerste in België die rechtszekerheid zal bieden bij deze praktijk.

Werkgeversfederaties TRAXIO en vakorganisaties ABVV-Metaal, ACV-CSC METEA, FGTB en ACLVB hebben op 26 juni 2019 een akkoord ondertekend in het Paritair Comité voor het garagebedrijf.

Quote van TRAXIO-bestuurder die deelnam aan de onderhandelingen

Voor mij heeft TRAXIO blijk gegeven van door- en inzicht en door een goede regie de gesprekken gaande gehouden waarbij het evenwicht tussen werkgevers- en werknemersbelangen werd bewaard.

Dirk Lambrechts, Profile (foto)

De cao's 2019-20 worden integraal gepubliceerd op onze website.

 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy