Nieuwe bestelbon voor de verkoop van voertuigen vanaf 1/11/2019

Vanaf 1 november 2019 treedt een nieuw koninklijk besluit in werking betreffende de verkoopovereenkomsten voor autovoertuigen aan particulieren. Dat legt specifieke vermeldingen op in de overeenkomst en de overhandiging van een beschrijvende staat van het voertuig als het tweedehands verkocht wordt. TRAXIO houdt de nieuwe bestelbon met de bijbehorende checklist ter beschikking van haar leden.

22/10/2019

De wetgever verplicht professionals een verkoopovereenkomst op te stellen als ze een nieuw of tweedehands motorvoertuig verkopen aan een particuliere consument. Onder consument wordt elke natuurlijke persoon verstaan die niet handelt in het kader van zijn/haar commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije beroepsactiviteiten. Onder de bedoelde motorvoertuigen vallen zowel personenwagens als bv. bestelwagens, minibussen of campers.

De overeenkomst die een professionele verkoper aan een particulier bindt, valt onder het consumentenrecht. De evolutie daarvan op Europees niveau, maakte een grondige herziening van de Belgische wetgeving noodzakelijk. Die beperkte zich sinds 2001 immers tot het regelen van de verkoop van nieuwe voertuigen. 

Informatie aan de consument 

Om de contractuele verbintenissen na te komen, is gepaste informatie aan de consument vereist. Deze laatste moet volledige en relevante informatie ontvangen die een invloed kan hebben op zijn aankoopbeslissing. In 2019 heeft de wetgever in overleg met de sector verschillende maatregelen aangenomen om de koper, maar ook de markten voor de verkoop van nieuwe en tweedehandsvoertuigen te beschermen. 

Deze tussenkomst werd geconcretiseerd door de opeenvolgende inwerkingtreding van drie nieuwe wetten, de eerste betreffende de Car-Pass, de tweede m.b.t. tot het afficheren van de WLTP-testresultaten en de derde tot slot inzake de verkoopovereenkomst. We belichten hier met name die laatste wet. 

Concreet moet elke professional die een tweedehandsvoertuig aan een particulier verkoopt vanaf 1 november 2019 een verkoopovereenkomst of een bestelbon opstellen met daarin een reeks gegevens zoals bepaald door het koninklijk besluit van 5 april 2019, evenals een checklist van 113 punten met daarin een beschrijvende staat van het voertuig, zijn onderdelen en componenten. Deze informatie dient als aanvulling op de gegevens die al sinds 1 maart 2019 meegedeeld moesten worden, met name de historiek van het voertuig en de andere gegevens van de Car-Pass. 

In orde, sporen van slijtage of te herstellen 

Bij de verplichte vermeldingen gaat het bv. om de volledige gegevens van de verkoper en de koper, de plaats en de datum van ondertekening van de overeenkomst, een gedetailleerde beschrijving van het verkochte voertuig (merk, model, type, motorisatie, chassisnummer, stand van de kilometerteller, datum van de eerste inverkeerstelling, opties, toebehoren en uitrustingen enz.), de eventuele 'specifieke essentiële eisen' van de consument, de prijs, het eventuele voorschot, de datum van levering, de duur van de wettelijke of conventionele garantie enz. 

Als het bovendien om een tweedehandsvoertuig gaat (m.a.w. een voertuig dat al in België of elders ingeschreven werd) moet de verkoper als bijlage bij de overeenkomst een conform document voegen waarin de staat van het voertuig wordt beschreven aan de hand van 113 punten overeenkomstig 3 beoordelingscriteria: 'in orde', 'sporen van slijtage' of 'te herstellen'. Deze checklist maakt integraal deel uit van de verkoopovereenkomst en is bijgevolg als dusdanig verplicht. 

"Dit is een erg belangrijk document. De koper kan zich er zo van verzekeren dat het geleverde voertuig wel degelijk overeenstemt met het voertuig zoals vermeld in de overeenkomst", benadrukt Patrick Piret, juridisch adviseur bij TRAXIO. "Naast de leeftijd en de kilometerstand van het voertuig kunnen op deze manier de redelijke verwachtingen van de consument beter bepaald worden. Dat is ook het idee achter de checklist. De klant krijgt zo precies mogelijk informatie over de staat waarin het voertuig zich bevindt, zodat hij bij een probleem niet kan zeggen dat hij niet op de hoogte was." 

Verzoeningscommissie 

Met dit referentiedocument voor de autoverkoop- en -distributiesector kan ook de professionele aansprakelijkheid van de verkoper op het vlak van de garantie bepaald worden. Bij een geschil kan een klant die de door TRAXIO opgestelde bestelbon gebruikte, zich tot de Verzoeningscommissie AUTOMOTO wenden. Die is bevoegd voor consumentengeschillen betreffende de uitvoering (of niet) van een verkoopovereenkomst of garantieclaims bij nieuwe of tweedehandswagens of -motors. Ze bemiddelt als erkende sectorentiteit, georganiseerd door TRAXIO, FEBIAC, Touring en VAB en tracht via een voorstel tot minnelijke schikking de meningsverschillen tussen de partijen op te lossen. 

TRAXIO heeft de bestelbon, die al 15 jaar aan haar leden wordt verkocht, uiteraard aangepast. De fameuze checklist is er voortaan in opgenomen met een extra ruimte voor 'Bemerkingen' waarin zo nodig nog bijkomende informatie kan worden verstrekt. De nieuwe versie, ter goedkeuring voorgelegd aan de FOD Economie, is op papier beschikbaar en kan via onze website worden besteld (www.traxio.be) per 20 of 60 exemplaren.

In cijfers

135

aanvragen om een minnelijke schikking voor een geschil m.b.t. een autovoertuig werden tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018 bij de Verzoeningscommissie ingediend. Daarvan waren er 67 in het Nederlands, 67 in het Frans en 1 in het Engels.

64

dossiers handelden over tweedehandswagens waarbij de consumenten hun beklag deden over mechanische problemen.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy