Ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019-2020

De Groep van Tien heeft afgelopen week een ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019-20 gesloten.   

01/03/2019

Hieronder het ontwerpakkoord in een notendop. 

-      de lonen mogen maximaal 1,1% stijgen in 2019-20;

-      uitkeringen en pensioenen (van zelfstandigen) stijgen;

-      de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het openbaar vervoer verhoogt. Deze laatste maatregel heeft geen impact op de sectorale terugbetalingsregeling van onze arbeiders, maar zal wel de terugbetaling van het ander gemeenschappelijk vervoer (dus niet het uitsluitend treinvervoer) voor bedienden (APCB 200) doen stijgen en die laatste terugbetaling zal vanaf 1 juli 2020 ook gelden voor verplaatsingen van minder dan vijf kilometer;

-      het aantal vrijwillige overuren wordt opgetrokken van 100 naar 120 u/jaar (NAR-cao van onbepaalde duur);

-      het SWT (brugpensioen) zwaar beroep 33 of 35 jaar beroepsverleden of lange loopbaan kan vanaf 59 jaar tot 30 juni 2021 en vanaf 60 jaar vanaf 1 juli 2021 (mits een sectorale cao);

-      landingsbanen in uitzonderingsregimes zijn mogelijk op 55 jaar (1/5) of op 57 jaar (1/2).

De kogel is echter nog niet door de kerk, want de drie vakbonden nemen maar liefst één maand de tijd om hun achterban over het voorstel te informeren en hen te consulteren (op 26 maart zou uitsluitsel moeten volgen) en enkel het ACLVB gaat het voorstel bij de achterban verdedigen. De kans bestaat dus dat het akkoord niet zal goedgekeurd worden.  En dan belandt het dossier terug op de tafel van de regering die zich dan in volle electorale modus zal bevinden.  Op de vooravond van de verkiezingen zal dan moeten uitgemaakt worden of het vastleggen van de marge bij KB door de regering een lopende zaak is. 

TRAXIO bevestigt dat het ontwerpakkoord bijdraagt tot een sereen klimaat, een groenere mobiliteit en dat er een lichte vooruitgang is wat betreft flexibiliteit. Toch hopen wij dat er nog verdere stappen kunnen gezet worden om te evolueren naar een toekomstgerichte arbeidsorganisatie die onze ondernemingen toelaat om competitief te blijven. 

Graag meer informatie? Raadpleeg de teksten hieronder.

IPA 2019-20

Bijlage 1 Welvaartsaanpassingen uitkeringen

Bijlage 2 CAO 19octies

Bijlage 3 SWT – Landingsbaan

 

Foto: Mike Johnson

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy