Projectoproep “Electrify.brussels”'

Beschikt uw bedrijf over een eigen parking die publiek toegankelijk is in het Brussels Gewest? Of bent u actief in de sector van taxi’s, logistiek of collectief personenvervoer in Brussel? Als dit het geval is en u van plan bent om laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op uw parking te installeren, kan Leefmilieu Brussel u financieel helpen. Neem vóór 15 juli 2023 deel aan onze projectoproep: er is een totaalbudget van 500 000 euro (incl. BTW) beschikbaar om particuliere investeringen van 25 000 tot 100 000 euro te ondersteunen.

09/05/2023

Doelstelling?

Het doel van de projectoproep 'Electrify.brussels”' is het stimuleren van de uitrol van (semi-publieke) laadpalen voor elektrische voertuigen in het Brussels Gewest. Met deze subsidies wil het Gewest de overgang naar emissiearme mobiliteit ondersteunen en versnellen, zowel voor de inwoners als voor de ondernemingen, met bijzondere aandacht voor de sector van taxi’s, ,  logistiek en collectief personenvervoer.

Waarvoor?

De projectoproep heeft alleen betrekking op investeringen die gericht zijn op de aanpassing en/of versterking van de elektrische installatie om de aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen mogelijk te maken. Investeringen in laadpalen zelf komen niet in aanmerking voor subsidie.

Voor wie?

Categorie 1 - Bedrijven met eigen parking die publiek toegankelijk is: de betrokken laadpalen moeten  minimum tussen 20u. tot 7u. en 7 dagen per week publiek toegankelijk zijn.. Door de investeringen van deze bedrijven te ondersteunen, wil het Gewest ook de omwonenden laten profiteren van een lokale laadinfrastructuur. Het gaat hier dan om semi-publieke laadinfrastructuur.

Categorie 2, 3 & 4 – Taxibedrijven, logistieke bedrijven of collectief personenvervoer: de betrokken laadpalen moeten niet toegankelijk zijn voor het publiek. In dit geval gaat het om privé-laadinfrastructuur.

Wat ligt er op tafel?

Subsidies voor investeringen in elektrische (uitbreidings)werken, geldig voor de 4 categorieën van ondernemingen:

  • Minimumbedrag van de subsidie per project: 25.000 EUR incl. BTW
  • Maximumbedrag van de subsidie per projectverantwoordelijke: 100.000 EUR incl. BTW

Wanneer en hoe kunt u uw project indienen?

De projecten moeten uiterlijk op 15 juli 2023 om 12.00 uur per e-mail worden ingediend op het volgende adres: [email protected]
De volgende documenten moeten bij de aanvraag worden gevoegd:

  • Het ingevulde en ondertekende kandidatuurformulier
  • Beschrijving van de projectinhoud
  • Begroting van het project

Concrete voorbeelden van projecten?

In 2022 kregen 11 Brusselse bedrijven steun van Leefmilieu Brussel om binnen hun bedrijven een oplaadinfrastructuur te installeren.

Meer informatie? 

Klik hier om de documenten te downloaden

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy