Restantvoorraad-regeling gewijzigd op vraag van TRAXIO

Geregeld vaardigt de overheid lijsten van voertuigen uit die niet langer verkocht mogen worden.

09/09/2019

De voertuigen die nog in stock staan en niet meer verkocht mogen worden, vallen onder de zogenaamde restantvoorraadregeling. Hierdoor mogen toch nog 10 % van de stockvoertuigen verkocht worden.

Vorig jaar bleek evenwel dat die 10 % regel de nodige problemen opleverde bij de invoering van WLTP. Voertuigen geraakten niet ingeschreven, ondanks het feit dat ze onder de restantvoorraadregeling vielen, de stocklijsten werden niet of te laat aanvaard door de administratie, dagenlang waren de inschrijvingen geblokkeerd.

Na onderzoek door TRAXIO bleek dat Europa het systeem van de restantvoorraden geregeld had en aan de lidstaten twee opties gegeven had: ofwel mag er nog 10 % van de stockvoertuigen verkocht worden waarbij die 10 % slaat op de verkopen van de voorafgaande 12 maanden, ofwel mogen de voertuigen verkocht worden die een certificaat van overeenstemming hebben dat minstens 3 maanden geldig was vóór de wijziging van de regels door de overheid. België koos voor de strenge 10 % regel, terwijl de buurlanden de flexibele optie van de 3 maanden kozen. Oneerlijke concurrentie dus.

Op vraag van de leden heeft TRAXIO het laatste jaar hard gestreden om ook het systeem van de buurlanden te kiezen. Het punt werd opgenomen in het politieke memorandum van TRAXIO dat aan alle politieke partijen bezorgd werd in de aanloop naar de verkiezingen van mei 2019. En ook achter de schermen werden de nodige acties verricht. In het voorjaar kregen we de eerste signalen dat er een serieuze verbetering van de restantvoorradenregeling op komst was. Zie ook 
ons artikel hierover.

En vandaag kunnen we jullie met trots melden dat het systeem van de restantvoorraadregeling vanaf 1 januari 2020 versoepeld wordt. De teksten hierover zijn zopas in het Belgisch Staatsblad verschenen. Na de b2b-wetgeving die onze leden beschermt inzake hun distributiecontracten, is dit opnieuw een stevige verbetering van de positie van onze leden. Onze dank gaat hierbij vooral naar de FOD Mobiliteit die geluisterd heeft naar onze argumenten en die de nodige stappen heeft gezet om het Koninklijk Besluit uit 1968 (!) te wijzigen.

TECHNISCHE DETAILS 

Tot eind dit jaar geldt de oude regelgeving, zijnde:

Het maximaal aantal complete of incomplete voertuigen van een of meerdere types dat in gebruik wordt genomen onder de procedure "restantvoorraden" mag niet hoger liggen dan 10 % voor de categorie M1 en 30 % voor alle andere categorieën van voertuigen van alle betrokken types die tijdens het vorige jaar in het verkeer werden gebracht. Indien deze 10% en 30 % betrekking hebben op minder dan honderd voertuigen, is het in het verkeer brengen van maximum honderd voertuigen toegelaten.

Vanaf 1 januari 2020 wordt dat dus:

Wat de complete of voltooide voertuigen van de categorieën M, N, O betreft, die overeenkomstig de "restantvoorraad"-procedure in het verkeer worden gebracht, worden deze voertuigen van een bepaald type beperkt tot die waarvoor op of na de fabricagedatum een geldig certificaat van overeenstemming is afgegeven dat na de datum van afgifte ten minste drie maanden geldig is geweest, maar vervolgens door het van kracht worden van een regelgevingshandeling zijn geldigheid heeft verloren.

De volledige tekst is hier te vinden.

MEER INFORMATIE
 

Onze juridische en technische experts buigen zich verder over deze teksten en zullen hierover verder communiceren in ons eerstkomende TRAXIO infobulletin.

Tot slot verwijzen we nog graag naar eerdere informatie over het feit dat houders van commerciële platen ook restantvoorraadlijsten kunnen indienen.Pieter VAN BASTELAERE
Directeur Public Affairs TRAXIO
+32 486 30 65 32

 

Foto: V.l.n.r. Emmanuelle Vandamme, Directrice-Generaal van de FOD Mobiliteit,
Pieter Van Bastelaere en Serge Istas van TRAXIO

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy