Sociaal nieuws – Energiesteun bedrijven

Nu de gevolgen van de energiecrisis steeds meer voelbaar worden in het dagelijkse leven, heeft de federale regering afgelopen vrijdag besloten tot nieuwe steunmaatregelen, die de overheid waarschijnlijk ongeveer 1,5 miljard euro zullen kosten. 

20/09/2022

Sommige maatregelen zijn bedoeld om zelfstandigen in heel België te helpen, terwijl sommige aanvullende maatregelen op het niveau van de regio's worden genomen.

Federale steunmaatregelen

De steunmaatregelen waartoe de regering heeft besloten betreffen[1]:

 • uitstel van betaling van belastingen à voor bedrijven in moeilijkheden als gevolg van hoge energiekosten
 • de tijdelijke werkloosheidsregeling "energie" à activatie en afstemming op het tijdelijke Europese crisiskader (zie infra)
 • het tijdelijke overbruggingsrecht à voor zelfstandigen die in moeilijkheden verkeren door hun energierekening
 • terugbetalingsregelingen à langere terugbetalingstermijnen voor sociale bijdragen van zelfstandigen
 • vooruitbetalingen van sociale bijdragen à invoering van een sensibilisering gericht op de vooruitbetalingen van sociale bijdragen
 • uitgestelde betaling van belastingen
 • terugbetalingsregelingen voor belastingschulden
 • tijdelijk moratorium op faillissementen à voor bedrijven die door de energiecrisis worden getroffen als gevolg van acties van leveranciers
 • aanpassing van bestaande maatregelen betreffende de investeringspremie
 • belastingvrijstelling voor regionale steunmaatregelen (zie hieronder)
 • de verlaging van de accijnzen op gas en elektriciteit tot het Europese minimum in november en december 2022
 • de gedragscode tussen energieleveranciers en zelfstandigen en kmo's
 • aanpassing van de investeringsruimte van het Belgisch Herstelfonds

Wat de tijdelijke werkloosheid "energie"  betreft, moeten enkele punten worden verduidelijkt[2]. Het gaat om een vorm van economische werkloosheid die zal bestaan naast het huidige soepele overgangsregime economische werkloosheid (dat geldt tot 31/12/2022). Werkgevers zullen dus kunnen kiezen welk systeem zij toepassen. Het zal tellen voor zowel arbeiders als bedienden. Het geldt voor werkgevers waarvan de energiekosten ten minste 3 % van de productiewaarde uitmaken. In tegenstelling tot het overgangsregime geldt er geen verplichte werkhervatting voor werknemers in de tijdelijke werkloosheid « energie ». De uitkering is gelijk aan 70 % van het begrensde brutoloon. De werkgevers zijn verplicht een toeslag van ten minste 6,10 euro per dag te betalen, maar wij wijzen erop dat in het PC 112, PSC 149.02 en PSC 149.04 het Fonds voor bestaanszekerheid deze toeslag betaalt en niet de werkgevers. Periodes van economische werkloosheid "energie" worden automatisch gelijkgesteld voor de wettelijke vakantie.  En tot slot moet de voorafgaande kennisgeving aan de werknemer en de RVA altijd drie dagen van tevoren plaatsvinden.

Maatregelen in Brussel

In Brussel kunnen kleine en middelgrote ondernemingen een beroep doen op het Energiepakket voor advies en begeleiding bij het verbeteren van de energie-efficiëntie van hun gebouw, het optimaliseren van de vermindering van hun energieverbruik enz.

Er is ook financiële steun beschikbaar in de vorm van subsidies. Alle informatie is te vinden op de website www.renolution.brussels.be.

Het Gewest levert een attest af waaruit blijkt dat de investeringen behoren tot een van de 12 categorieën van investeringen die in aanmerking komen voor de fiscale voordelen die door de federale overheid worden toegekend. Klik hier voor meer informatie.

Maatregelen in Vlaanderen

Vlaanderen biedt ook een aantal financiële stimulansen. Klik hier voor de details.

Maatregelen in Wallonië

In Wallonië zijn er financiële stimulansen voor bedrijven die audits en studies uitvoeren, evenals voor bedrijven die bereid zijn om te investeren of hernieuwbare energie te produceren (de beschikbare premies vindt u hier). Klik hier om al deze maatregelen te raadplegen. 

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sociaalrechtelijke adviseurs:

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) - [email protected]

02/778.62.00

Charlotte Waterlot (FR) - [email protected]

MyTRAXIO? Zeker doen! Klik hier.

Stuur dit bericht door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources.

[1] Persbericht van Premier Alexander De Croo van 16 september 2022, klik hier.

[2] Inwerkingtreding in beginsel op 1 oktober 2022.

 

Foto: Freeimages.Com Mailsparky

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy