Sociaal nieuws – Indexeringsvooruitzichten 2023

De lonen van onze bedienden worden in januari aangepast en die van onze arbeiders in februari.  In 2023 dreigen beide aanpassingen buitensporig te zijn als gevolg van de stijging van de afgevlakte gezondheidsindex.  Opgelet! De onderstaande ramingen zijn gebaseerd op de inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau op 6 september 2022.  Het gaat dus nog steeds om een prognose.

07/09/2022

Prognose

De indexering van de uurlonen van onze arbeiders wordt geraamd op 10,22 %[1]

Voor onze bedienden wordt de indexering geraamd op 10,47 %[2].

Inflatie

De automatische indexering van de lonen is zorgwekkender dan ooit, omdat het voor veel bedrijven in onze sector moeilijk/onmogelijk is om een dergelijke prijsstijging (volledig) door te rekenen in hun tarieven.

Natuurlijk worden bedrijven ook geconfronteerd met stijgende energierekeningen en hebben zij nog steeds te maken met leveringsproblemen. 

Maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven

In ons artikel van juni jl. kondigden wij aan dat de federale regering maatregelen zou nemen om de koopkracht van de ondernemingen te beschermen.

Uit de analyses van de deskundigen komt naar voren dat "het concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen ten opzichte van die van de buurlanden tijdelijk te lijden heeft onder een volledige doorberekening van de stijging van de energieprijzen in de dagelijkse consumptieproducten en de economie in het algemeen"[3].  De inflatie van de energieprijzen zou immers zwaarder doorwegen dan in de buurlanden omdat de indexering in België wordt berekend op basis van nieuwe leveringscontracten en niet op basis van de prijs die daadwerkelijk door de huishoudens wordt betaald.

Hieronder enkele maatregelen die de werkgeversorganisaties voorstellen aan de beleidsvoerders (niet exhaustieve opsomming) : 

  • Plafonnering gasprijs op Europees niveau en groepsaankoop aardgas;
  • Gerichte steun aan bedrijven conform het Europees crisiskader;
  • Overbruggingsrecht; 
  • (Para)fiscaal uitstel van betaling;
  • Verlaging accijnzen (ook voor bedrijven);
  • Verlenging huidige aanpassingen en versoepelingen economische werkloosheid.

Er is (eindelijk) een sense of urgency bij onze beleidsvoerders.  Uiteraard dat wij u hierover nog verder zullen informeren. 

Klik hier om onze newsflash te lezen die gewijd is aan de analyse van de automatische loonindexering.

[1] Geschatte afgevlakte gezondheidsindex januari 2023 – afgevlakte gezondheindsindex januari 2022 / afgevlakte gezondheidsindex januari 2022 x 100, d.w.z. 125,01 – 113,42 / 113,42 x 100 = 10,22 %. Relevant voor de arbeiders PC 112 en PSC 149.02-04 is de voorspelling van september 2022 voor wat betreft de afgevlakte gezondheidsindex die – volgens het Federaal Planbureau – 125,01 bedraagt in januari 2023 (tegenover 113.42 in januari 2022).

[2] Rekenkundig gemiddelde afgevlakte gezondheidsindex november – december 2022 / rekenkundig gemiddelde november - december 2021. Relevant voor de bedienden APCB 200 is de voorspelling van september 2022 voor wat betreft de afgevlakte gezondheidsindex die – volgens het Federaal Planbureau – 120,50 in november 2022 en 120,97 in december 2022 bedraagt (tegenover 111,27 in november 2021 en 111,97 in december 2021).

[3] https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/neuf-pistes-de-reformes-pour-la-competitivite-et-le-pouvoir-d-achat/10399841.html

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sociaalrechtelijke adviseurs: 

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) [email protected]

02/778.62.00

Charlotte Waterlot (FR) [email protected]

MyTRAXIO? Doen! Klik hier.

Stuur dit bericht zeker door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources.

Foto: Pixabay/Edar

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy