Sociaal nieuws - Let it snow, let it snow, let it snow!

De winter is volop aan de gang, met alle ongemakken van dien. De gecompliceerde weersomstandigheden (vooral vorst en sneeuw) kunnen het moeilijk of onmogelijk maken om naar het werk te gaan. Zou uw werknemer deze omstandigheden kunnen aanwenden als reden om niet te komen werken?  Laten we de balans opmaken.

20/01/2023

Wanneer gebeurtenissen voorzien kunnen worden, moet de werknemer regelingen treffen om op het werk te komen, zodat hij zijn verplichtingen kan nakomen en zijn loon voor die dag kan ontvangen.  In de meeste gevallen kondigen de media de komst van sneeuw of vorst dagen van tevoren aan. Onder deze omstandigheden kan sneeuw of vorst geen reden zijn om niet te werken.

Als de weersomstandigheden 's nachts drastisch veranderen (van lichte sneeuw tot een storm), kan dit worden beschouwd als onvoorzienbaar en als overmacht.

Overmacht is een onvoorzienbare  gebeurtenis buiten de wil (schuld) van de werkgever en de werknemer, die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of definitief, onmogelijk maakt. In dit geval worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort: de werknemer hoeft niet te werken en de werkgever hoeft geen loon te betalen.

Maar het moet bewezen worden dat de uitvoering van het werk onmogelijk was. In het arbeidsrecht wordt de onmogelijkheid tot presteren beoordeeld aan de hand van de door de werknemer verrichte taken. Dus zal moeten nagegaan worden of de werknemer niet thuis heeft kunnen werken. Als het antwoord ja is, is er geen sprake van overmacht.

Ter herinnering, in geval van slecht weer of overmacht, kan de werknemer op kosten van de RVA een werkloosheidsuitkering ontvangen.  Door op deze twee links te klikken kunt u de informatiebladen van de RVA over deze thema’s raadplegen (tijdelijke werkloosheid - slecht weer en tijdelijke werkloosheid - overmacht).

Opgelet: artikel 27 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat de werknemer, die geschikt is om te werken, recht heeft op zijn loon in de volgende gevallen:

  1. zich normaal naar zijn werk begevend, met vertraging of niet op de plaats van het werk aankomt, op voorwaarde dat die vertraging of die afwezigheid te wijten is aan een oorzaak die overkomen is op de weg naar het werk en die onafhankelijk is van zijn wil;
  2. buiten het geval van staking, wegens een oorzaak die onafhankelijk is van zijn wil, hetzij de arbeid niet kan beginnen wanneer hij zich normaal op de plaats van het werk had begeven, hetzij de arbeid, waaraan hij bezig was, niet kan voortzetten.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sociaalrechtelijke adviseurs: 
Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) - [email protected]
02/778.62.00
Laurent Coppens (FR) - [email protected]

MyTRAXIO? Zeker doen! Klik hierStuur dit bericht door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources.

Foto: Olga_Fil via Pixabay

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy