Sociaal nieuws – Tweede zit voor het sociaal overleg

De onderhandelingen met het oog op nieuwe sectorakkoorden hebben nog niet geleid tot een akkoord en worden verdergezet na de zomer.

07/07/2023

De loonkosten mogen niet stijgen boven de index maar de federale regering voorzag een koopkrachtpremie voor de werknemers van wie de onderneming in 2022 de doelstelling hoge of uitzonderlijk hoge winst heeft bereikt.

Dat heeft als gevolg dat de koopkrachtpremie het speerpunt vormt van de loonvorming en dus van de (sectorale) onderhandelingen.  De federale wetgeving laat het over aan de sectoren om de vage begrippen hoge winst en uitzonderlijk hoge winst in te vullen en vormt aldus de voedingsbodem voor ellenlange discussies. 

Door de verschillende crisissen, energietransitie en gestegen loonkosten door de ongezien hoge indexeringen van de afgelopen twee jaar hebben onze ondernemingen het zwaar te verduren.   De koopkrachtpremie is dan ook voor vele ondernemingen van het goede teveel en is verschuldigd in een jaar (2023) met (wederom) terugvallende marges.  Enkel ondernemingen met een (uitzonderlijk) hoge winst in 2022 in vergelijking met het gemiddelde van de vorige jaren kunnen een koopkrachtpremie betalen en er moet voldoende winst in 2022 overblijven voor bv. investeringen.

De perceptie is niet dezelfde aan de andere kant van de tafel.  De vakbonden hebben lang gepleit voor een maximale invulling en bereik van de koopkrachtpremie maar willen tot op zekere hoogte wel meegaan in de bovenstaande logica. 

De gesprekken worden in september verdergezet en omvatten ook een hele reeks andere topics, o.a. opleiding, een regeling voor onze bandencentrales en een alternatieve invulling van de eindejaarspremie (waar de vakbonden rabiaat tegen zijn). 

Voor de bedienden (het APCB 200) werd inmiddels een akkoord gesloten.  Klik hier voor meer informatie. 

Wat betekent dat intussen voor u als werkgever? 

Bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) geven recht op een tussenkomst van het sociaal fonds (arbeiders garages, koetswerk of metaalhandel).   De rechthebbenden blijven dit voordeel uiteraard genieten tot de wettelijke pensioenleeftijd maar voor nieuwe rechthebbenden liep de tussenkomst af op 30 juni 2023.  Deze regeling wordt verlengd met zes maanden (dus tot 31 december 2023).   

Als werkgever kunt u een beroep doen op het sociaal fonds (arbeiders garages, koetswerk of metaalhandel) om een tussenkomst te bekomen in de kost van outplacementbegeleiding die evenwel moet voldoet aan de sectorale kwaliteitsnormen.  Deze regeling liep af op 30 juni maar wordt met zes maanden verlengd (dus tot 31 december 2023). 

Wat de koopkrachtpremie betreft, adviseren wij u om af te wachten wat er in de sectoren garages, koetswerk en metaalhandel wordt besloten. 

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sociaalrechtelijke adviseurs:

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) [email protected]

02/778.62.00

Charlotte Waterlot (FR) [email protected]

MyTRAXIO? Zeker doen ! Klik hier 

Stuur dit bericht zeker door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources.

Foto: Pixels via Pixabay

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy