Sociaal nieuws – Verlenging van de « prêt coup de pouce » in Wallonië met twee jaar

Bij decreet van de Waalse regering van 26 januari 2023[1], wordt de « prêt coup de pouce » met twee jaar verlengd.  

 

13/03/2023

De termijn voor de indiening van het registratieverzoek (zie hieronder) wordt meer concreet verlengd tot 31 december 2024.

Principe

Het gaat om een lening waarbij particulieren geld lenen - over een periode van 4, 6, 8 of 10 jaar - aan Waalse zelfstandigen en bedrijven om hun activiteiten te financieren.

In ruil daarvoor ontvangen de kredietgevers een belastingvoordeel in de vorm van een jaarlijks belastingkrediet van 4% van het geleende bedrag gedurende de eerste vier jaar en 2,5% voor de daaropvolgende jaren[2].

Plafonds en betalingswijze

Elke particulier kan maximaal 125.000 euro lenen en elke kredietnemer kan maximaal 250.000 euro lenen[3].

Wat de terugbetaling betreft, kan worden besloten dat deze hetzij de vorm aanneemt van een eenmalige terugbetaling van het volledige kapitaal aan het einde van de looptijd van de lening, hetzij het voorwerp uitmaakt van driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse afbetalingen[4].

Bescherming

Dit systeem biedt ook een vorm van bescherming in die zin dat zij een eenmalig belastingkrediet van 30% op de hoofdsom toekent dat definitief verloren zou gaan in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of vrijwillige of verplichte ontbinding/liquidatie van de kredietnemer[5].

Modaliteiten

Daartoe moet de geldschieter binnen drie maanden na de datum van overmaking van de middelen een aanvraag tot registratie van de lening indienen bij SOWALFIN (Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises)[6].

Dit verzoek moet worden gedaan via een model (zie bijlage II van bovengenoemd besluit van de Waalse regering) en moet worden ondertekend (met de hand of elektronisch).

[1] Besluit van de Waalse regering van 26 januari 2023 tot wijziging van het besluit van 22 september 2016 tot uitvoering van het besluit van 28 april 2016 betreffende de Prêt Coup de Pouce, BS 7 februari 2023.

[2] Art. 8 van het Waals decreet van 28 april 2016 (Prêt Coup de Pouce), BS 10 mai 2016.

[3] Art. 4, §1er van het bovengenoemde Waalse decreet.

[4] Art. 4, §1er van het bovengenoemde Waalse decreet.

[5] Art. 8/1 van het bovengenoemde Waalse decreet.

[6] Art. 2, §3 van het besluit van de Waalse regering van 22 september 2016 tot uitvoering van het besluit van 28 april 2016 betreffende de Prêt Coup de Pouce, BS 6 oktober 2016.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om de website van de SOWALFIN te raadplegen.

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) [email protected]
02/778.62.00
Laurent Coppens (FR) [email protected]

MyTRAXIO? Zeker doen! Klik hier. Stuur dit bericht zeker door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources.

Foto: Sasin Tipchai via Pixabay

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy