Sociale actualiteit – Ook drie baaldagen in de kmo? De administratie wijzigt haar standpunt…

Zoals aangekondigd in een vorig Infobulletin (punt 9), zijn werknemers – sinds 28 november 2022 – vrijgesteld van het overleggen van een geneeskundig getuigschrift voor een dag arbeidsongeschiktheid of voor de  eerste dag van een langere ziekteperiode (maximaal drie keer per jaar)[1].

06/02/2023

Ter herinnering: op deze regel wordt een uitzondering gemaakt voor bedrijven met minder dan 50 werknemers (op 1 januari van het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet). Deze ondernemingen kunnen inderdaad van de regel afwijken en dus voor alle dagen van arbeidsongeschiktheid een geneeskundig getuigschrift blijven eisen indien zij dit uitdrukkelijk in hun arbeidsreglement of in een collectieve arbeidsovereenkomst bepalen[2].

Standpunt van de FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg

Aanvankelijk had de FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg (afgekort als FOD WASO) geoordeeld dat ondernemingen met minder dan 50 werknemers die in hun arbeidsreglement of in een collectieve arbeidsovereenkomst reeds hadden opgenomen dat de werknemer verplicht is voor elke dag van arbeidsongeschiktheid een medisch attest mee te brengen, automatisch onder de afwijking van deze regel zouden vallen.

De administratie heeft recent haar standpunt gewijzigd. Alle ondernemingen met minder dan 50 werknemers die van de nieuwe regel wensen af te wijken, moeten hun arbeidsreglement of cao wijzigen om uitdrukkelijk te vermelden dat zij afwijken van de regel dat geen geneeskundig getuigschrift hoeft te worden overlegd voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid (maximaal drie keer per jaar).

Dit is belangrijk omdat de FOD WASO onder meer verantwoordelijk is voor de sociale inspectiediensten en bevoegd is om administratieve boetes op te leggen bij inbreuken op de sociale wetgeving.

Gevolgen

Als uw onderneming minder dan 50 werknemers in dienst heeft en u wilt dat zij elke dag van arbeidsongeschiktheid rechtvaardigen met een geneeskundig getuigschrift, moet u uw arbeidsreglement of uw cao dienovereenkomstig aanpassen.

Opgelet! De aanpassing van het arbeidsreglement of het sluiten van een cao vergt een geslaagd sociaal overleg en bijhorende doorlooptijd. 

Zolang dit niet in werking is getreden, wordt elke werknemer vrijgesteld van de verplichting om een geneeskundig getuigschrift te verstrekken voor zijn eerste dag van arbeidsongeschiktheid (maximaal drie keer per jaar). 

Voorbeeld van aanpassing van het arbeidsreglement/collectieve arbeidsovereenkomst

Art. XX : “In toepassing van artikel 31, §2/1, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en in de mate dat de wettelijke voorwaarden ter zake vervuld zijn, geldt de verplichting van de werknemer om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen aan de werkgever voor elke dag arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval”.

[1] Art. 31, § 2/1, eerste lid wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus 1978 (afgekort als Arbeidsovereenkomstenwet).

[2] Art. 31, § 2/1, tweede lid Arbeidsovereenkomstenwet.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sociaalrechtelijk adviseurs:
Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) [email protected]
02/778.62.00
Laurent Coppens (FR) [email protected]

MyTRAXIO? Zeker doen! Klik hierStuur dit bericht zeker door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources

Foto: Kalhh via Pixabay

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy