“Terug-Naar-Werk-traject” ook voor arbeidsongeschikte zelfstandigen

Het aantal arbeidsongeschikte zelfstandigen stijgt (16.155 zelfstandigen in 2000 naar 29.439 in 2021).  De federale regering besliste daarom om het  "Terug-Naar-Werk-traject" (TNW-traject) dat een hervatting van de arbeid volgens de mogelijkheden en behoeften van de arbeidsongeschikte werknemer faciliteert, ook toe te passen voor zelfstandigen.

25/04/2023

Het TNW-traject bestaat nu een jaar voor werknemers en wordt als succesvol bestempeld.  Het KB dat de uitvoeringsmodaliteiten moet vastleggen – en dat tot voor kort ontbrak – is nu gepubliceerd[1]

TNW-traject

Het TNW-traject kan geactiveerd worden op initiatief van de adviserend arts van het ziekenfonds of op initiatief van de zelfstandige.

Na tien weken arbeidsongeschiktheid kan de zelfstandige een vragenlijst ontvangen die hij moet invullen waarbij hij zijn eigen gezondheidstoestand en vermogen om weer aan het werk te gaan zal moeten beoordelen.  Op basis van die gegevens zal de adviserend arts inschatten of een hervatting van de arbeid al dan niet mogelijk is (er bestaan vier categorieën). 

Indien een werkhervatting mogelijk is na aanpassing en/of begeleiding, wordt de zelfstandige binnen de maand door een Terug naar Werk-coördinator gecontacteerd voor een eerste gesprek. Het is dan de bedoeling dat de coördinator het traject opvolgt en regelmatig contact zal hebben.

Klik hier voor meer informatie.

Responsabilisering

Zelfstandigen die zonder geldige reden niet aanwezig zijn voor het medisch onderzoek of eerste contactmoment kunnen tot 2,5 procent van hun uitkering verliezen[2].

Indien u meer informatie wenst over de Terug-Naar-Werk-traject (voor zelfstandigen) en de modaliteiten ervan, kunt u de website van het RSVZ raadplegen.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sociaalrechtelijk adviseurs.

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL)
[email protected]
02/778.62.00

Laurent Coppens (FR)
[email protected]

 

MyTRAXIO ?

Zeker doen ! Klik hier.

 Stuur dit bericht zeker door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources

[1] Art. 25/12 KB 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 7 augustus 1971.

[2] KB 12 maart 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten wat de invoering van de "Terug Naar Werk-trajecten" onder de coördinatie van een "Terug Naar Werk-coördinator" betreft, BS 31 maart 2023.

Image by Steve Buissinne from Pixabay

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy