Tijdelijke werkloosheid met de ‘Corona-procedure’

Om de zware economische impact van de maatregelen tegen het Coronavirus Covid-19 in te perken besliste de federale regering al eerder om het stelsel van de tijdelijke werkloosheid te versoepelen. De praktijk wees al snel uit dat deze aanpassingen ontoereikend waren. 

20/03/2020

Onder druk van de sociale partners besloot de regering dan ook om tijdelijk (tot 30 juni) een versoepelde toegang te voorzien tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht om snel de broodnodige rechtszekerheid te bieden aan werkgevers en werknemers. Deze maatregelen werden vandaag aangekondigd onder de noemer koopkracht. 

Er geldt één procedure, met name de Corona-procedure. Werkgevers wiens diensten (of productie) (deels) stilvallen, moeten slechts één aanvraag indienen om beroep te kunnen doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Er wordt nu geen onderscheid meer gemaakt tussen een volledige en een gedeeltelijke sluiting (en ook niet meer tussen overmacht en economische oorzaken). Alle aanvragen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zullen dus automatisch worden aanvaard. De werkgever moet zijn aanvraag niet meer verantwoorden. 

Ook ouders die zich in de onmogelijkheid bevinden om te gaan werken omdat ze op hun kinderen moeten passen en werknemers die preventief thuis moeten blijven (quarantaine) komen in aanmerking voor de tijdelijke werkloosheid. 

Deze versoepelde toegang tot de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt in principe voor de periode tussen 13 maart en 30 juni 2020. 

De aanvraag en aangifteprocedure worden versoepeld. De werkgever zal nog maar één formulier moeten indienen, waarop de gegevens staan die nodig zijn om de uitkering te berekenen en te betalen. 

De werknemer zal 70 % van het gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 euro) als uitkering ontvangen. Hierop wordt nog bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75 %. De RVA zal daar bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag betalen. 

De dagen tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de jaarlijkse vakantie. 

De RVA en de uitbetalingsinstellingen zullen alles in het werk stellen om de tijdelijke uitkeringen in de loop van april al aan de tijdelijk werklozen te betalen. Voor wie het veel langer duurt, krijgt ondertussen een voorschot uitbetaald. Dit om te voorkomen dat ze weken of maanden op een uitkering moeten wachten, waardoor ze hun vaste kosten (hypothecaire lening, energiekosten, ...) niet langer kunnen betalen. 

Het parlement heeft vandaag een wetsontwerp goedgekeurd waarbij zelfstandigen die omwille van de Corona-crisis hun zaak moeten sluiten, één maand een vervangingsinkomen (overbruggingsrecht voor zelfstandigen) krijgen. Die geldt ook bij gedeeltelijke sluiting of bij heroriëntatie van de activiteiten. Voor een zelfstandige met kinderen ten laste wordt dit 1.614 euro, voor een zelfstandige zonder kinderen 1.291 euro.  

Graag meer informatie?  Raadpleeg hier de site van de RVA.

Foto: pixabay.com/Clker-Free-Vector-Images

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy