TRAXIO bij de Waalse mobiliteitspool

De Mobiliteitspool, voorgezeten door Yvon Loyaerts, hoofd van het Operationeel Directoraat-Generaal voor Mobiliteit en Waterwegen van de SPW, is een adviesorgaan dat op verzoek van de Waalse regering of op eigen initiatief adviezen uitbrengt, opmerkingen formuleert, suggesties doet, voorstellen lanceert of aanbevelingen uit over mobiliteit.

10/09/2018

Het is de laatste pool die werd opgericht in een reeks van 7, maakt deel uit van de Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest (CESW) en ligt in het verlengde van het decreet ter hervorming van de adviesfunctie overeenkomstig de gewestelijke beleidsverklaring van 2014 (DPR).

De oprichting ervan is bedoeld om de adviserende functie duidelijker, eenvoudiger en moderner te maken.

De Mobiliteitspool kan volledig autonoom handelen en adviezen geven/initiatieven nemen met betrekking tot wijzigingen, ontwerprichtlijnen, strategische mobiliteitsplanning, openbaar vervoer, lokale toegankelijkheid, het NMBS-plan, Infrabel enz. 

Initiatiefnemer is minister Di Antonio in het kader van het project FAST/DGO2, vertegenwoordigd door mevr. Hannard. Ter herinnering, het FAST-project heeft tot doel het verkeer te verminderen en de veiligheid, de toegankelijkheid en de verhouding gezondheid-verontreiniging te verbeteren. Het antwoord dat dit project wil bieden, berust op de modal shift, met 3 werkvelden, namelijk degelijk bestuur, vraag en aanbod. Alle dossiers worden ingediend op verzoek van de regering of op eigen initiatief.

TRAXIO werd al gevraagd om op eigen initiatief de drie dossiers voor te stellen die het wil verdedigen. We hebben daarom in de eerste plaats gekozen voor de autofiscaliteit, daarnaast voor de DPR zéro diesel (geen diesel meer) en tot slot voor het investeringspact met betrekking tot de distributie van alternatieve brandstoffen. Het eerste dossier dat op verzoek van de regering werd ingediend, betreft de hervorming van het Eurovignet op kilometerbasis volgens de Europese visie: 2026 voor particulieren en 2023 voor zware vrachtwagens. Het lijdt geen twijfel dat dit een strategische plaats is voor de Waalse lobbycel van TRAXIO.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy