Vergeet uw administratieve kopzorgen!

 

Bent u zelfstandige of wilt u het worden, breiden uw activiteiten uit of ontplooit u nieuwe activiteiten? In elk geval zal u zich moeten inschrijven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en als rechtspersoon zal u zelfs een publicatie moeten doen in het Belgisch Staatsblad. Allemaal wettelijke verplichtingen die het TRAXIO Zenito Ondernemingsloket voor u in orde kan brengen.

20/03/2018

Sinds 2003 moet u zich voor elke opstart, wijziging of stopzetting van een zelfstandige activiteit niet meer tot verschillende instellingen richten om te voldoen aan de geldende reglementering.

Om de administratie te vereenvoudigen, heeft de wetgever in feite voorzien om de verschillende vereiste stappen samen te brengen in de ondernemingsloketten die de zelfstandige, de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de btw en de RSZ verbinden.

Om u beter te dienen, zette TRAXIO onmiddellijk een gelijkaardige dienst op voor zijn leden, die er sindsdien het hele jaar door toegang toe hebben na een telefoontje of een e-mail.

In de loop van de tijd ontplooide het Ondernemingsloket van TRAXIO echter nieuwe activiteiten om te beantwoorden aan de verwachtingen van haar leden. Bovenop deze inschrijvingen bij de KBO kwamen ook nog de verplichte publicaties in het Belgisch Staatsblad, de speciale vergunningen zoals leurderskaarten of beroepskaarten voor buitenlanders, maar ook het leveren van de nodige informatie om nieuwe handelaars- of proefrittenplaten aan te vragen of de bestaande platen te verlengen.

Tot slot kunt u uw wettelijke vermeldingen in de KBO laten auditen door het Ondernemingsloket van TRAXIO en dit sinds de zesde staatshervorming en om administratieve boetes te vermijden. Zo kunt u de juistheid van uw gegevens nakijken, net als die van uw handelsactiviteiten, aantal vestigingen en de werknemers die er aanwezig moeten zijn. Aan u om ze vervolgens eventueel te laten wijzigen!

Een controle waar u bij wint in geval van een handelsgeschil.
In feite heeft de rechtspraak aangetoond dat een misnoegde klant kan ontsnappen aan de verplichting om een verschuldigde factuur te betalen door zich te beroepen op bepaalde onjuistheden uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Aan de goede verstaander…

Ondernemingsloket Zenito TRAXIO
Monique CROLS
02/778 62 00
[email protected]

Foto Pixabay/Concord90

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy