Verplichte preregistratie en inschrijving gebruikte ingevoerde voertuigen (uit EU)

De inschrijvingsprocedure van gebruikte ingevoerde voertuigen was tot op heden niet mogelijk via WebDIV en kon enkel gebeuren door het DIV-personeel.

04/04/2019

Vanaf 1 april 2019 zullen de vanuit de EU ingevoerde voertuigen ingeschreven kunnen worden via WebDIV. Dit betreft echter nog niet alle gevallen.

Een noodzakelijke voorwaarde hiervoor is dat de voertuigen zijn gepreregistreerd, en dit ná de dedouanering en vóór de technische keuring. Tot eind juni 2019 is er een overgangsperiode voorzien voor de preregistratie van ingevoerde tweedehands voertuigen.

Vanaf 1 juli 2019 zullen alle niet gepreregistreerde voertuigen geweigerd worden aan de loketten van de DIV.

Alleen voertuigen die aan alle onderstaande voorwaarden voldoen, kunnen in eerste instantie via WebDIV ingeschreven worden. Het betreft de voertuigen: 

 • van categorie M, N en O;
 • waarvan het chassisnummer uit 17 karakters bestaat (in het algemeen voertuigen van na 2004);
 • dewelke ingeklaard werden, met een elektronisch signaal e-705 (de aanvraagformulieren met ‘manuele’ douanevignetten moeten aan de DIV overgemaakt worden);
 • dewelke gepreregistreerd werden, met een Europese goedkeuring, vooraleer ze voor technische keuring aangeboden werden.

Nieuwigheden 

 • De douane levert het volgende niet meer af:
 • een vignet 705;
 • een formulier aanvraag tot inschrijving. 
 • De technische keuring  controleert de gepreregistreerde gegevens en vult deze aan. Het buitenlands kentekenbewijs wordt eveneens door hen ongeldig gemaakt en er wordt een aanvraagformulier afgeleverd. De technische keuring kan de controle van het voertuig weigeren indien er geen enkel gegeven gepreregistreerd werd door de professionele invoerder. 
 • Er zullen bijkomende verplichte gegevens ingebracht moeten worden in WebDIV:
 • Datum van inschrijving vermeld op het buitenlands kentekenbewijs,
 • Bevestiging dat het buitenlands kentekenbewijs ingehouden werd,
 • Land van invoer. 
 • Het is mogelijk dat er bijkomende facultatieve gegevens ingebracht moeten worden in WebDIV (voor sommige b2b):
 • Buitenlandse kentekenplaat,
 • Nummer van het buitenlands kentekenbewijs. 
 • Verschillende rubrieken zijn verwijderd van het scherm omdat het signaal e-705 deze voorziet:
 • Btw betaald ‘ja/neen’,
 • Ondernemingsnummer (KBO) van de verkoper,
 • Rubriek R22: “vignet 705 aanwezig”.

Aandachtspunten 

 • De inschrijving van een voertuig kan slechts gebeuren op basis van een origineel, volledig ingevuld en door de aanvrager ondertekend,  aanvraagformulier.  Dit formulier wordt vóór de inschrijving voorgelegd. 
 • Het buitenlands kentekenbewijs moet door de verzekeraars gedurende een periode van minstens 6 maanden bewaard worden. Het kan op verzoek van de buitenlandse registratie-autoriteiten door de DIV opgevraagd worden. 
 • Het aanvraagformulier moet eveneens gedurende een période van 6 maanden bewaard worden.  
 • Er moet een visuele controle van de betaling van de BTW gebeuren. (‘ja’ aangeduid op het vignet 904) Indien de btw niet betaald werd, mag de inschrijving niet uitgevoerd worden via WebDIV. 


Het is mogelijk dat de inschrijving van sommige voertuigen “blokkeert” via WebDIV. Hieronder vindt u een niet bindende  lijst van mogelijke oorzaken: 

Screen Shot 2019 04 03 At 144640

Het informaticaplatform (www.autoconnect.inmotiv.be)  biedt ook aan de professionelen de mogelijkheid om de gegevens online in te brengen. 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy