Waarvoor kan ik als werkgever een beroep doen op het Sociaal Fonds?

07/11/2022

U kunt een beroep doen op het Sociaal Fonds voor het Garagebedrijf voor:

  • De terugbetaling van de loonkost voor arbeiders die afwezig zijn voor vakbondsvorming
  • Een tussenkomst in de kost van outplacementbegeleiding die voldoet aan de sectorale kwaliteitsnormen. 

Wat bij outplacement? 

U heeft een arbeider (PC 112) moeten ontslaan en moet hem/haar outplacement aanbieden? 

Voor outplacement voorziet de sector een tussenkomst in de kosten van de outplacementbegeleiding vanwege het sociaal fonds voor het garagebedrijf van maximum 1.300 euro per arbeider; 500 euro blijft ten laste van de onderneming. Het sociaal fonds kan ook tussenkomen in de kosten van outplacement van een arbeider die betrokken is bij een herstructurering, een sluiting of een faillissement.  Het sociaal fonds komt tussen in de outplacementkosten gemaakt in de periode van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2021. 

Opgelet! Er is geen tussenkomst voor outplacement van een arbeider die ontslagen wordt om dringende reden, voor outplacement bij medische overmacht en ook niet als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van een opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken. 

De aanvraag tot het bekomen van de tussenkomst outplacement dient gericht te worden aan het sociaal fonds via het aanvraagformulier outplacement. Om ontvankelijk te zijn moet de aanvraag volledig ingevuld en ondertekend zijn en vergezeld zijn van: 

- een kopie van de ontslagbrief;

- een C4-werkloosheidsbewijs OF een kopie van de arbeidsovereenkomst;

- een kopie van de ondertekende en gedateerde sectorale modelovereenkomst outplacement;

- een kopie van de factuur en een bewijs van betaling. 

De aanvraagformulieren en modeldocumenten kunt u downloaden door te klikken op de onderstaande linken. 

Met het oog op een hertewerkstelling in de sector kan de arbeider/arbeidster besluiten om zijn/haar professioneel profiel en loopbaan- en vormingsplan te laten opmaken.”

Via EDUCAM verkrijgt u ook:

  • Gratis opleidingsadvies
  • Premie en terugbetaling van de loonkost voor arbeiders die een opleiding volgen

Voor meer info:

Website: 

E-mail: [email protected] - T: 02/778 63 30

 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy