Lobby Mobiliteit

BOVAG op bezoek bij TRAXIO

14/11/2018

BOVAG, onze Nederlandse tegenhanger, is naar Brussel afgezakt voor een kennismakingsmeeting. 

Tijdens de vergadering hebben we elkaars werking en toekomstgerichte visie uiteengezet. Verder werd er dieper ingegaan op onderwerpen zoals garage 4.0. Een project dat gericht is op het beter aansluiten van de automotive sector en het beroepsonderwijs. Workshops gewapend met multimediatools en online-leerplatformen spitsen zich toe op e-mobility, innovatieve technologieën en nieuwe servicekanalen. 

Ook de WLTP heeft zijn acte de présence gehad. De Europese regelgeving omtrent de WLTP-homologatie wordt in elk lidstaat anders toegepast. Zo wordt de wet in Duitsland en in Nederland op een soepelere manier toegepast. De impact op fiscaliteit en de restantvoorraad wordt dus anders ervaren en anders aangepakt. 

Ten slotte zijn we op zoek naar de opportuniteiten om in de toekomst samen te werken. Het zou ons beiden ten goede uitkomen om onze aandacht te focussen op welbepaalde dossiers.