Actualiteit Mobiliteit

FAQ: mobiele installaties

14/01/2018

Het uitbaten van een, al dan niet mobiele installatie voor het wassen, onderhouden of spuiten van voertuigen, kan dat zonder een specifieke vergunning?

Nee dat kan niet!

Voor activiteiten zoals het wassen, onderhouden of spuiten van voertuigen (al dan niet mobiel) moet je over een specifieke vergunning beschikken en dien je de milieuregels na te leven. De uitbater van de inrichting op de plaats waar de activiteit wordt uitgevoerd moet over de nodige vergunning beschikken en garanderen dat de regels nageleefd worden.

Indien bv. met een mobiele wasinrichting auto’s worden gewassen bij een leasebedrijf, dan dient dit leasebedrijf over een vergunning te beschikken voor een carwash en dient zij ook de milieuregels, zoals bv. deze over de zuivering van afvalwater, te respecteren.

Dit geldt eveneens voor alle andere activiteiten zoals bv. spuiten, onderhouden en herstellen van voertuigen.