Actualiteit Mobiliteit

Het aanvragen van duplicaten van kentekenplaten is niet meer mogelijk

01/04/2020

Gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden zijn de DIV-antennes en -loketten sinds 18/03/2020 gesloten.

Hierdoor is het aanvragen van duplicaten van kentekenplaten niet meer mogelijk.

Waarom? De uitwisseling tussen de oude plaat en het duplicaat gebeurt meestal manueel aan het loket.

Indien een aanvraag voor een duplicaat plaat per post naar de DIV is gestuurd, ontvangt de aanvrager een brief waarin de situatie wordt toegelicht en waarin hem/haar wordt gevraagd een keuze te maken:

- Ofwel vraagt hij/zij nu om een nieuwe kentekenplaat,

- Ofwel wacht hij/zij en behoudt momenteel zijn huidige kentekenplaat, en vraagt later om een duplicaat.

!!! Als de oude kentekenplaat bij de aanvraag per post is gevoegd, wordt het duplicaat uiteraard via bpost naar de aanvrager verstuurd.

Info : www.mobilit.belgium.be