Persberichten Mobiliteit

Marktonderzoek TRAXIO: 35 % van de particuliere klanten heeft interesse in een andere auto in 2023

13/01/2023

In aanloop naar het 100ste Autosalon peilde mobiliteitsfederatie TRAXIO voor de derde keer op rij naar de aankoopintentie voor een nieuwe of tweedehandse auto bij de particuliere consument. De hamvraag daarbij: heeft de consument na corona, de lange leveringstermijnen en de financiële en de energiecrisis  überhaupt nog interesse in een andere vierwieler en durft hij hierin nog te investeren?

TRAXIO-woordvoerder Filip Rylant steekt van wal met goed nieuws voor de autobranche: “Uit de resultaten van onze enquête blijkt dat januari nog steeds met het Autosalon geassocieerd wordt en dat de aankoopintentie hoog is. Maar liefst 35 % van de ondervraagde consumenten zegt van plan te zijn om in 2023 een andere wagen aan te kopen, hetzij een nieuwe (20 %), hetzij een tweedehandse (15 %). Dat is beduidend meer dan vorig jaar en is dus een gunstig teken voor de autosector – vooral in Wallonië en Brussel ligt de aankoopintentie hoog. Tegelijk merken we dat de consument nog wordt geremd door factoren als de gestegen levensduurte, de hogere brandstofprijzen en de langere levertermijnen. Aangezien deze elementen verbeterd zijn sinds de marktstudie (eind november 2021), mag de autosector de komende maanden met vertrouwen tegemoetgaan.” 

Stijgende aankoopintentie 

Het TRAXIO-marktonderzoek onthulde een aantal hoopgevende cijfers voor de komende salonperiode. Maar liefst 20 % van de ondervraagde consumenten zegt van plan te zijn een nieuwe wagen te kopen in 2023. Een stijging  met 4 % ten opzichte van vorig jaar. Bovendien zegt 15 % van de consumenten interesse te hebben om in 2023 een occasie wagen te kopen, een stijging met 5 % ten opzichte van 2022. In totaal hebben 35 % van de consument dus interesse om van wagen te veranderen. Bovendien is 38 % van de consumenten er nog niet uit en twijfelen ze om alsnog van voertuig te veranderen. Slechts 27 % (dus eigenlijk 1 op 4) is categoriek: “Neen, geen andere auto voor mij in 2023”.

 

Wallonië kooplustiger dan Vlaanderen

Opvallend is dat de aankoopintentie behoorlijk verschilt volgens de regio: de Waalse en Brusselse consumenten zijn behoorlijk wat enthousiaster dan de Vlamingen. Maar liefst 40 % van de Franstalige deelnemers aan de enquête zien het wel zitten om zijn auto te vervangen: 24 % zou opteren voor een nieuwe wagen en 16 % voor een tweedehandse. De Vlamingen zijn een stuk minder enthousiast. Slechts 29 % heeft concrete plannen: 14 % verkiest een nieuwe auto en 15 % denkt eerder aan een occasie. Het percentage “onbeslist” zit rond het nationale gemiddelde: 28 % in Wallonië en 26 % in Vlaanderen.

Dertigers zijn het kooplustigst

Ook de leeftijd blijkt zijn invloed te hebben op de koopintenties. De categorie 25-34 jarigen maakt het meeste plannen: 47 % overweegt een aankoop, waarbij de nieuwe wagens (25 %) de voorkeur krijgen op een tweedehands (22 %). De jongste categorie 18-24j is minder geneigd naar een nieuwe wagen (slechts 16 %) – wellicht een budgettair issue – en ziet een occasie (25 %) als oplossing. De 50-64 jarigen opteren dan vooral voor een nieuwe wagen (30 %) en hebben duidelijk minder interesse in een tweedehands (6 %). Opvallend is dat de leeftijdscategorie van de 65+’ers helemaal afhaakt voor de aankoop van een andere wagen. Amper 9 % overweegt nog een aankoop. De regels rond elektrificatie zullen daar niet vreemd aan zijn.  Het lijkt erop dat – op de oudste groep na -  alle leeftijden wel openstaan voor een nieuwe of tweedehandswagen, met koopintenties van 35 tot 47 %. 

Lange levertermijnen zaaien twijfel

De voorbije jaren getuigden 43 % van de respondenten dat corona een negatieve impact had op hun aankoopintentie. Nu die problematiek (hopelijk) grotendeels achter ons ligt, steken andere socio-economische factoren de kop op. 
In de eerste plaats: welke invloed hebben de langere levertermijnen op de koopintentie? Maar liefst 37 % van de ondervraagden laat zich daardoor niet afschrikken, wat goed nieuws is! Anderzijds overweegt 22 % om zijn aankoop uit te stellen, terwijl  10 % opteert om zijn aankoop te vervroegen. Daarnaast overweegt 10 % een goedkopere wagen, terwijl slechts 2 % aan een duurdere versie denkt. 7 % ten slotte verkiest nu om eerder een tweedehandse wagen kopen in plaats van een nieuwe. Voor de autoverkopers zal het belangrijk worden om hun prospecten te overtuigen om nu al een wagen te bestellen en niet te wachten tot later, wat overigens het risico op nog langere levertermijnen alleen maar zou vergroten.

 

Gestegen levensduurte stemt tot nadenken

De impact van de gestegen levensduurte blijkt zwaarder door te wegen. Slechts 33 % van de ondervraagde consument beweert daar geen rekening mee te houden, maar 22 % overweegt zijn aankoop uit te stellen en 8 % wil hem vervroegen. Opgelet: niet minder dan 16 % wil een goedkopere wagen (!) tegenover slechts 2 % een duurdere. 7 % ten slotte wil een tweedehandse wagen kopen in plaats van een nieuwe.

Ook brandstofprijzen wegen door

Impact van de hogere brandstofprijzen

Opnieuw heeft dit element voor bijna één op drie (29 %) geen impact, terwijl 17 % zijn aankoop wil uitstellen en 12 % wil hem vervroegen. 12 % wil een goedkopere wagen (!) tegenover slechts 2 % een duurdere. 8 % ten slotte zou een tweedehandse wagen kopen in plaats van een nieuwe.  Ook hier weer de conclusie dat de hogere brandstofprijzen een negatieve impact kunnen hebben op de orderboekjes en de omzet.

Methodologie

Het TRAXIO-marktonderzoek werd eind november 2022 online gevoerd bij 1.200 consumenten. Om de representativiteit te garanderen werd rekening gehouden met het onderscheid tussen mannen en vrouwen, de verschillende leeftijdscategorieën en een geografische spreiding over de drie gewesten. Het volledige TRAXIO-marktonderzoek kan je nalezen in het TRAXIO Magazine 206, of op traxio.be (http://traxio.brederographics.com/flipbook206-NL/index.html)

Foto: DLabours

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.