Actualiteit Sociaal

Sociaal nieuws - Energiesteun voor Brusselse bedrijven die actief zijn in een energiegevoelige sector

20/03/2023

Vorige maand vernam u in een Newsflash gewijd aan energiesteun voor Waalse bedrijven, dat dergelijke steun ook beschikbaar zou zijn voor in Brussel gevestigde bedrijven.  Dit is nu een feit!

De Brusselse regering heeft namelijk recent 107 miljoen euro vrijgemaakt om de bedrijven en zelfstandigen die het zwaarst door de energiecrisis worden getroffen, te steunen.

Het platform om deze steun aan te vragen is open sinds maandag 13 maart, om 14 uur.

Bedrag van de steun

De steun komt overeen met 30% van de extra gas- en elektriciteitskosten in 2022, ten opzichte van 2021. Dit bedrag is echter beperkt tot 50.000 euro voor bedrijven die actief zijn in een sector die als energiegevoelig wordt beschouwd en tot 100.000 euro voor bedrijven die actief zijn in een sector die als zeer energiegevoelig wordt beschouwd.

Voorwaarden 

Om voor deze steun in aanmerking te komen, moet de onderneming aan verschillende voorwaarden voldoen, waarvan de belangrijkste zijn:

1) In 2022, ten minste 1.667 euro extra energiekosten hebben gehad, ten opzichte van 2021.

2) Op het moment van de aanvraag over minstens één vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken.
Deze vestigingseenheid moet ook uiterlijk op 31 december 2021 ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Ten slotte moet de bedrijf, op straffe van terugbetaling van de genoemde premie, gedurende drie jaar na de toekenning een vestigingseenheid en een economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behouden.

3) In 2022, een omzet hebben behaald van meer dan

 • 50.000 euro als het één vestigingseenheid heeft (geregistreerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 31 december 2021)
 • 75.000 euro, als het twee vestigingseenheden heeft
 • 100.000 euro, als het ten minste drie vestigingseenheden heeft

4) Werken in een energiegevoelige of zeer energiegevoelige sector.
Om na te gaan of u voor deze steun in aanmerking komt, heeft de regering een digitaal instrument opgesteld in de vorm van een in te vullen vragenlijst.

U kunt de andere voorwaarden raadplegen op de website, Brusselse economie en werkgelegenheid.

Indiening van de aanvraag

U moet uw verzoek uiterlijk op 15 november 2023 indienen, via MijnBEW platform.

U moet beschikken over de afrekeningsfacturen voor de jaren 2021 en 2022 voor gas en/of elektriciteit voor al uw vestigingseenheden.

Afhankelijk van het tijdstip waarop u uw afrekeningsfacturen ontvangt, zijn er drie mogelijke situaties :

 1. U beschikt over al uw afrekeningsfacturen
  --> U kunt uw aanvraag al indienen
 2. U ontvangt uw afrekeningsfacturen tussen half maart en 30 juni
  --> U kunt uw aanvraag indienen zodra u over uw afrekeningsfacturen voor het volledige jaar 2022 beschikt.
 3. U ontvangt uw afrekeningsfacturen tussen 1 juli en 31 december
  --> U kunt deze facturen vooraf verkrijgen door, vanaf 1 juli, uw meterstanden in te voeren op een ad hoc formulier van Sibelga.
  Daarvoor zal – vanaf dezelfde datum – een link beschikbaar zijn op de website, Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Als u meer informatie wenst over deze steun, kunt u de website, Brussel Economie en Werkgelegenheid raadplegen.
U kunt ook bellen naar 1819 tussen 9 en 13 uur.

Het kabinet van B. TRACHTE (staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek) heeft ook aangekondigd dat er, binnenkort, twee andere premies beschikbaar zullen zijn om bedrijven te helpen investeren in minder energieverbruikende apparatuur.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sociaalrechtelijk adviseurs:

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) [email protected]
02/778.62.00
Laurent Coppens (FR) [email protected]

MyTRAXIO? Zeker doen! Klik hier. Stuur dit bericht zeker door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources.

Foto: Wokandapix via Pixabay

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.