RESOL

RESearch and SOLutions of kortweg RESOL is een extern milieu-, veiligheids- en energieadviesbureau dat beschikt over personeel met heel wat ervaring, onder meer in de automobielbranche. Is uw omgevingsvergunning aan hernieuwing toe? Wenst u uw activiteiten uit te breiden of start u met een nieuwe garage of carrosserie?

RESOL biedt de leden van TRAXIO de mogelijkheid om tegen een heel voordelig tarief hen te begeleiden tijdens de hele procedure voor het opmaken van het aanvraagdossier.

RESOL als expert

Voor het opstellen van deze dossiers wordt door RESOL de volgende integrale aanpak gehanteerd:

Rondgang in het bedrijf: een van onze milieucoördinatoren komt langs voor analyse van uw activiteiten en uw eventuele bestaande milieuvergunning.

Opstellen van het dossier: een volledig aanvraagdossier wordt opgemaakt. Afhankelijk van uw specifieke situatie kan het gaan om:

  • Een volledig nieuw aanvraagdossier voor bijvoorbeeld een nieuwbouwproject
  • Een hernieuwing van uw bestaande activiteiten voor vergunningen waarvan de looptijd dreigt te vervallen
  • Een uitbreiding of actualisatie van uw bestaande activiteiten

Indienen van het dossier: In functie van uw activiteiten wordt het dossier ingediend bij de gemeente of de provincie.

  • Klasse 3: een meldingsdossier voor beperkte risicovolle activiteiten wordt ingediend bij de gemeente
  • Klasse 2: een milieuvergunning voor risicovolle activiteiten wordt ingediend bij de gemeente
  • Klasse 1: een milieuvergunning voor sterk milieubelastende activiteiten wordt ingediend bij de provincie

Opvolging van het dossier: Wij houden nauw contact met de vergunningverlenende overheid, wat doorslaggevend kan zijn voor een efficiënte, vlotte afhandeling van uw dossier.

Meer info: www.resol.be 

Uw contactpersonen:

Brecht Gielen +32 473 58 12 08

Louis Pierre +32 473 13 20 14

Philippe Baele +32 479 94 92 41

of [email protected].

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.