Alternerend leren - jongeren: schorsing overeenkomsten

Alle overeenkomsten (tenzij uitzonderingen, zie verder) in alternerende opleidingen worden met onmiddellijke ingang tijdelijk geschorst. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 5 april e.k. De overeenkomst wordt volledig geschorst wegens overmacht, er is geen leervergoeding verschuldigd. 

23/03/2020

Uitzonderingen 

Een uitzondering wordt enkel toegestaan voor leerlingen die opgeleid worden in cruciale sectoren en essentiële diensten. Het gaat dan om de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking. De volledige lijst hiervan is terug te vinden in bijlage van het Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (18 maart 2020).

Overeenkomsten in dergelijke ondernemingen en diensten kunnen onder bepaalde voorwaarden verder lopen, namelijk:

  • wanneer de betrokken sector het mogelijk acht en wenselijk vindt dat de werkplekcomponent wordt verdergezet én
  • wanneer de onderneming het opportuun vindt om de opleiding op de werkplek verder te zetten en de beschermingsmaatregelen kan garanderen. 

Maar het Sectoraal Partnerschap Auto en aanverwante sectoren (Vlaanderen) acht het niet wenselijk dat de werkplekcomponent wordt verdergezet.

Het betreft enkel nog de leerlingen in een garagebedrijf/fietshersteldienst die zich zouden bezighouden met takeldiensten en (dringende) hersteldiensten, voornamelijk in kleinere onafhankelijke bedrijven. Het Sectoraal Partnerschap acht het niet noodzakelijk en wenselijk dat een leerling in de voornoemde periode actief blijft voor deze beperkte activiteiten. Ook is het Sectoraal Partnerschap van mening dat er te weinig sprake is van leeropportuniteiten m.b.t. de beperkte uit te voeren activiteiten in relatie tot het opleidingsplan om het actief laten van de overeenkomst in een alternerende opleiding te verantwoorden. Tot slot wordt het moeilijk om jongeren nieuwe competenties aan te leren vanwege de maatregel ‘social distancing’, waarbij de mentor minstens 1,5 meter afstand moet houden van de jongere.

Uiteraard volgen wij de situatie op de voet en houden wij  u op de hoogte bij verdere ontwikkelingen.

Foto: Pixabay/Tumisu

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy