AWSR cruciaal voor de verkeersveiligheid in Wallonië

Na de 6de staatshervorming werden verschillende bevoegdheden geregionaliseerd. Het Waalse agentschap voor de verkeersveiligheid AWSR werkt al meer dan 3 jaar aan de vermindering van het aantal verkeersslachtoffers. Het 19-koppige team houdt zich bezig met tal van verkeersveiligheidsaspecten.

10/09/2018

Meer dan 90 % van de verkeersongevallen zijn te wijten aan ongepast gedrag van weggebruikers. Om hun houding en het gedrag te veranderen, organiseert het AWSR (Agence wallonne pour la Sécurité routière)  bewustmakingscampagnes en -acties voor het grote publiek en voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, motorrijders, fietsers, vrachtwagenchauffeurs enz. Daarnaast beheert en promoot het agentschap het BackSafe-label. Dit wordt toegekend aan evenementlocaties die initiatieven nemen om de verkeersveiligheid te bevorderen. De organisatie lanceerde in dat verband zopas trouwens taxicheques aan verlaagd tarief voor jonge feestvierders. De campagnes en al het materiaal vindt u op www.tousconcernes.be.

Oriëntatie van slachtoffers

Er vallen jaarlijks ongeveer 15.000 slachtoffers in het verkeer in Wallonië (doden en gewonden). Het AWSR stelt deze slachtoffers en hun naasten een nummer (081/821.321) en een e-mailadres ([email protected]) ter beschikking. Een team van psychologen en advocaten biedt een luisterend oor en kan hen gratis inlichten over kwesties met betrekking tot het ongeval. Zo nodig kunnen ze hen ook doorverwijzen naar andere specialisten uit de sector.

Objectivering van gegevens

Om verkeersveiligheidsproblemen te identificeren en te objectiveren, produceert en analyseert het Agentschap statistieken en indicatoren over het gedrag van weggebruikers.

Strafrechtbeleid

Een team van criminologen zorgt ervoor dat de bewustmakingsactiviteiten goed overeenstemmen met het beleid betreffende de controle van de verkeersveiligheid en de eventuele vervolging en bestraffing van weggebruikers, om hun gedrag te verbeteren. Het team is tevens verantwoordelijk voor het aanbod van plekken waar politiepraktijken kunnen worden gedeeld, zodat ze kunnen worden toegepast over het hele Waalse grondgebied. Het team draagt bij tot de samenhang van de politionele en juridische activiteiten overeenkomstig de thema's van de bewustmakingscampagnes en creëert informatiehulpmiddelen over het strafrechtelijke risico dat de dader loopt ten gevolge van een inbreuk.

Onderwijshulp

Een bestuurder die zijn eerste 1.500 km aflegt, heeft 3 keer meer kans op een ongeval dan iemand die al meer dan 10.000 km heeft gereden. Daarom heeft de Waalse regering een hervorming van de rijopleiding uitgewerkt die sinds juli van kracht is. Het AWSR ontwikkelt educatieve hulpmiddelen om de opleiding van beginnende bestuurders te verbeteren, zowel voor de kandidaten als de begeleiders. Deze hulpmiddelen zijn beschikbaar op www.awsr.be, in de rubriek 'matériel didactique' (didactisch materiaal).

Voorzitterschap van de CSWSR

Het AWSR staat aan het hoofd van de Waalse Hoge Raad voor Verkeersveiligheid (CSWSR), een adviesorgaan dat aanbevelingen doet en adviezen verschaft aan de Regering om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Meer info?

www.awsr.be - www.tousconcernes.be - [email protected] - 081/821.300

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy