Bodemsanering: een verplichting met veel gezichten

Bodemonderzoek en, bij een aangetoonde verontreiniging, bodemsanering zijn verplichtingen die heel wat zogenaamde 'risicobedrijven' te beurt vallen. De verplichtingen variëren echter sterk van gewest tot gewest. Om het voor haar leden eenvoudiger te maken heeft TRAXIO partnerships afgesloten met erkende deskundigen voor de drie gewesten.

10/09/2018

Garagehouders, uitbaters van servicestations, carrosseriespecialisten, herstellers van landbouwmachines ... Volgens de laatste schattingen zijn meer dan 10.000 ondernemingen uit de sectoren die TRAXIO vertegenwoordigt, mogelijk onderworpen aan de verplichtingen betreffende bodemonderzoek en eventueel bodemsanering. Het antwoord verschilt echter van gewest tot gewest omdat milieu een gewestelijke aangelegenheid is. Wat wel identiek is, is dat de de uitbating van een garage (werkplaats of carrosserie) – door de drie gewesten wordt aanzien als activiteit die bodemverontreiniging kan veroorzaken. Het is daardoor noodzakelijk bodemonderzoeken uit te voeren en in welbepaalde gevallen saneringswerken uit te voeren.

Met andere woorden

In Vlaanderen zijn alle betrokken ondernemingen verplicht regelmatig een oriënterend bodemonderzoek (OBO) uit te voeren. "De frequentie hangt af van de aard van de activiteit", zegt Ilse Vervloet, Milieuadviseur van TRAXIO. "Een carrosserie- of onderhouds- en reparatiewerkplaats voor voertuigen moet dit om de 20 jaar doen, een servicestation om de 10 jaar." Een dergelijke studie moet ook worden uitgevoerd bij de sluiting of het faillissement van een vestiging en bij de verkoop van de desbetreffende grond.

In Wallonië werd in februari een nieuw Bodemdecreet goedgekeurd dat op 1 januari aanstaande in werking zal treden. Momenteel kan de bodemonderzoeksprocedure op vrijwillige basis worden aangevat of op verzoek van de overheid als er ernstige aanwijzingen van verontreiniging zijn. In de toekomst zal dit verplicht worden voor gronden waarop activiteiten worden of zijn uitgevoerd die een risico vormen op verontreiniging van de bodem, bij bepaalde gebeurtenissen.

Tot slot moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in bepaalde omstandigheden, ook de staat van de bodem worden erkend onder de vorm van een aanvraag van een milieuvergunning (of verlenging) met betrekking tot de uitbating van een risico-activiteit of wanneer bv. een gebeurtenis bodemverontreiniging heeft veroorzaakt. 

Om het contact met de bodemdeskundigen te vereenvoudigen, heeft TRAXIO Services partnerships afgesloten met erkende experts voor de drie Gewesten met het oog op de uitvoering van de eerste bodemonderzoeken. Leden kunnen een offerte aanvragen via onze website door te klikken op de link www.traxio.be/nl/faq/milieu en vervolgens op de keuze die overeenkomt met hun gewest en tot slot op de keuze 'bodem'.

Foto: Thierry Dricot 

 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy