Brussels Hoofdstedelijk Gewest: vereenvoudigde regelgeving

Brussel bestudeert eveneens de oprichting van een saneringsfonds maar dat is nog niet voor morgen. In afwachting is de regelgeving vorig jaar al wat vereenvoudigd.

10/09/2018

Vlaanderen besloot tot nog toe als enige van de drie gewesten een dergelijk fonds op te richten. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voerde al een haalbaarheidsstudie uit. De resultaten waren positief voor de garagesector ... ook al werd er nog geen enkele beslissing genomen. TRAXIO en het gewest zijn echter bereid onderhandelingen hierover aan te knopen.

De ordonnantie van 2009

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de bodemverontreinigings- en bodemsaneringsproblematiek geregeld door een ordonnantie van 2009, gewijzigd in 2017. Deze ordonnantie wil 'het ontstaan van bodemverontreiniging voorkomen, de potentiële bronnen van verontreiniging identificeren, de bodemonderzoeken voor het vaststellen van het bestaan van een verontreiniging regelen en de modaliteiten bepalen voor de sanering of het beheer van de verontreinigde bodems, om de bodemverontreiniging te doen verdwijnen, te controleren, in te dijken of te beperken.' De nieuwe tekst van 2017 behoudt dezelfde doelstelling maar vereenvoudigt die van 2009 door de onderzoeks- en behandelingsprocedures te versnellen en de financiële hulp te verbeteren.

Feiten die aanleiding geven tot een bodemonderzoek

In de praktijk moet de staat van de bodem worden erkend voor 'risicovolle' activiteiten die verband houden met de uitbating van een garage bij bepaalde gebeurtenissen die daartoe aanleiding geven. Voorbeelden hiervan zijn de overdracht van een terrein waarvan verondersteld wordt dat het verontreinigd is, de afgifte, overdracht of verlenging van de milieuvergunning, de stopzetting van een fysieke activiteit of het faillissement van de uitbater, het plaatsvinden van gebeurtenissen die leidden tot bodemverontreiniging, de afgifte van een bouwvergunning met het oog op bepaalde werkzaamheden enz. De periodiciteitskwestie zoals in Vlaanderen doet zich hier dus niet voor maar wel in het kader van de verlenging van de milieuvergunning die elke 20 jaar moet plaatsvinden. Zonder deze vergunning is de uitbating niet mogelijk.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy