Carrosserie Jan Hanssens: Niet tegenstroom zwemmen, maar evoluties aanvoelen

Jan Hanssens kijkt heel nuchter aan tegen bedrijfsvoering: “Je kan elke evolutie als een probleem en dus bedreiging zien voor je business, of je kan verandering aanvoelen en ombuigen in je voordeel”. Hij gaat resoluut voor het laatste!

11/07/2018

Jan Hanssens begon in 1985 als 23-jarige op eigen houtje. Nadat hij drie jaar in loondienst had gewerkt, koos hij vastberaden voor het grote avontuur als ondernemer. Er was geen ouderlijke zaak om op voort te bouwen, geen enkele klant… het was een start vanaf het spreekwoordelijke blanco blad. “In die tijd bedroeg de rentevoet voor leningen 12,75 %” blikt Jan Hanssens 33 jaar terug naar het uur nul. “Toen de eerste klant kwam aanrijden, vroeg die me of vader misschien thuis was om de opdracht mee te bespreken…”.

In de beginjaren bestonden de meeste opdrachten uit het opwerken van tweedehandswagens op verzoek van particulieren. Na enkele jaren kon een samenwerking met een eerste leasemaatschappij worden binnengehaald, wat een nieuw elan gaf aan het carrosseriebedrijf. Dat leidde ook tot de aanwerving van een eerste medewerker.

Jan Hanssens: “We zochten onze groei door meer marketinggericht tewerk te gaan en investeerden in een spuitcabine voor vrachtwagens. Volume is belangrijk en voor een carrosseriebedrijf direct gerelateerd aan lease- en verzekeringsmaatschappijen. Daarvoor hebben we zelf heel intens geprospecteerd met uiteindelijk het verhoopte resultaat”.

Samenwerking met lokale merkgarages is er dan weer niet. De meeste van deze garagebedrijven blijken nog over een eigen carrosserieafdeling te beschikken.

“De markt is sterk veranderd en de vaste kosten nemen alsmaar toe” analyseert Jan Hanssens. “Gezien ook de marges onder druk staan moet het omzetvolume flink toenemen om rendabel te blijven”. 

Onafgebroken investeren

Sinds de start van zijn bedrijf heeft Jan Hanssens voortdurend geïnvesteerd om bij te blijven en groei te onderbouwen. Soms ging het om stapsgewijze investeringen in de uitrusting, zoals bv. de lakreparatiekit ‘StickerFix’, of de ultramodern uitgeruste ‘all-in-one’ zone voor kleinere herstellingen volgens de ‘One Day Repair’-formule. Andere mijlpalen op het vlak van investeringen waren de installatie van een verzonken pistonhefbrug met volgvloer die automatisch de vloeruitsparing opvult bij het heffen, of ook nog de stempelhefbrug met geïntegreerde schaarvrijwielhefbrug in de rijbanen (beiden MAHA). In andere gevallen ging het ook om zeer ingrijpende investeringen met inbegrip van verbouwingswerken. Zo werd nog twee jaar geleden een grote stap gezet om het carrosseriebedrijf in de toekomst te projecteren. Er werd een heel aangename wachtruimte ingericht, met veel ruimte en licht. De moderne inrichting oogt heel uitnodigend. Alles is aanwezig om het werken te faciliteren voor klanten die wachten op de herstelling van hun voertuig als het om kleinere werkzaamheden gaat. Jan Hanssens: “De wachtruimte is opgevat als een glazen bol en biedt een goed overzicht over de werkplaats. We zijn trots op dit bedrijf en alles mag gezien worden”.

De verbouwingswerken omvatten ook moderne toiletruimten voor bezoekers en medewerkers. “De afgelopen jaren ging het gemiddeld om investeringen van 200 tot 300.000 euro op jaarbasis” getuigt Jan Hanssens. “De laatste grote stap was er vooral op gericht het bedrijf te vernieuwen op het vlak van inrichting en de uitstraling van de onderneming te verbeteren, en het zo te wapenen voor de uitdagingen die voor ons liggen”.  

Vergeten we evenmin de investeringen in het vervangwagenpark, al wegen deze gezien de afschrijving over vijf jaar minder zwaar door dan de alsmaar stijgende investeringskosten die een hedendaagse werkplaats afdwingt.

Positief gestemd over de toekomst

“Het is belangrijk om te geloven in de toekomst” benadrukt Jan Hanssens. “De uitstraling van carrosseriebedrijven, het professionaliseren van de sector, zijn belangrijke ontwikkelingen voor een succesrijke toekomst”.

‘Rendement’ vormt daarbij het sleutelwoord. Jan Hanssens: “Elke herstelling is vandaag scherp berekend en laat geen speelruimte. Naast een flinke omzet die nodig is om de hoge vaste kosten te dragen, is het uitermate belangrijk om voortdurend de processen te analyseren en te optimaliseren, en waar nodig de inrichting van de werkplaats te herschikken. Het verbeteren van de doorstroming is daarbij een bijzonder aandachtspunt. Hoe minder voertuigen intern verplaatst moeten worden, hoe beter”.

Niet alleen de interne doorstroming beïnvloedt het rendement, ook het zo snel mogelijk afhalen van de wagens door klanten wanneer ze klaar zijn heeft een impact.

Carrosserie Jan Hanssens stelt 9 mensen tewerk in de werkplaats en telt 2 medewerkers voor de administratieve ondersteuning. “In de meeste gevallen wordt er dan een werkplaatschef aangesteld” commentarieert Jan Hanssens. “Hier is dat bewust niet gedaan. Wij geven er de voorkeur aan om iedereen maximaal zijn eigen competenties te laten ontwikkelen en benutten. We kiezen voor zelfontplooiing van onze medewerkers en het nemen van verantwoordelijkheid over de eigen daden”.

Dagelijks bijblijven is noodzakelijk om de evoluties binnen de sector niet te missen. “Via leveranciers worden heel wat interessante opleidingen aangeboden en soms moet je zelf op zoek gaan naar een geschikte bijscholing” getuigt Jan Hanssens. “Gezien de opleidingen tijdens de werkuren plaatsvinden, vormen ze ook een aanzienlijke investering”.

Jan Hanssens is altijd zijn zelf opgelegde missie trouw gebleven en vastberaden dat ook zo te houden: “Het moet 100 % goed zijn wat we doen binnen een duidelijk afgebakende specialisatie met een service van a tot 7 voor onze klanten. De beleving voor de klant zo positief mogelijk maken is ook in onze carrosseriewereld een must. We moeten de klanten meenemen rond de brug en transparant communiceren”.

Actief bij Febelcar

Jan Hanssens is lid en bestuurder Febelcar (Koninklijke Belgische Federatie van de carrosseriebedrijven binnen TRAXIO). “Belangrijk voor mij is om vanuit dat lidmaatschap mijn bedrijf op afstand te kunnen bekijken” licht hij toe. “Het is een verrijking om te luisteren naar anderen, om met collega-carrosseriebedrijven ervaringen te delen en een helikoptervisie te nemen op zowel het eigen bedrijf als de sector in zijn geheel”.

We mogen niet bang zijn van veranderingen, want er verandert altijd wel iets. We hebben o.a. de uitdaging van aluminium gehad en vinden dat vandaag heel gewoon.


Profiel: 

Oprichtingsdatum: 1985

Sector/Activiteit: carrosseriebedrijf

Adres van de zetel: Hondschotestraat 98 - 8560 Wevelgem

Aantal vestigingen: 1

Personeelsaantal: 9 + 2 administratieve medewerkers

Omzet: 1,5 miljoen euro


Foto: Benjamin Brolet

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy