Certificaat garandeert veiligheid HEV

Het beperken van de veiligheidsrisico's van HEV is een bekommernis van de sector. Met een volledig aanbod aan opleidingen en certificaten op drie niveaus wordt hierop ingespeeld. 

11/07/2018

Dankzij de snelle technologische ontwikkelingen die de autosector kende, hebben de laatste jaren zowel hybride als zuiver elektrische voertuigen op een steeds grotere schaal hun weg naar het brede publiek gevonden. Onmiddellijk wordt hierdoor de aandacht voor de veiligheidsaspecten van dit type voertuigen relevanter. Deze zogenaamde HEV's (wat verwijst naar Hybrid & Electric Vehicles) zijn immers uitgerust met onder meer een elektromotor en een hogespanningsbatterijpakket. Dit zorgt voor risico's die ernstige schade kunnen veroorzaken, maar ook reële verwondingen bij de technici kunnen aanrichten. 

Bezorgde sociale partners 

Deze veiligheidsaspecten kunnen op een bijzondere belangstelling van de sociale partners rekenen. “Deze bekommernis steunt op de Welzijswet van 1996”, stelt Luc De Moor, Group Managing Director EDUCAM. “Deze bevat weliswaar geen directe regelgeving rond het werken aan hogespanningssystemen, maar wel een uitgebreid afsprakenkader rond veiligheid op het werk. Er bestaat geen twijfel over de verantwoordelijkheid van de werkgever op dit vlak. Hij moet zijn werknemers informeren, opleiden en de nodige procedures voorzien. En dat is in deze HEV-context niet anders.” 

En dus werden concrete stappen gezet. “Deze verplichtingen voor werkgevers én de HEV-realiteit brachten de sociale partners, meer in het bijzonder TRAXIO, Febelcar, ACV-CSC Metea, ABVV-Metaal en MWB – FGTB, ertoe samen met EDUCAM een norm uit te werken voor het veilig omgaan met en het werken aan HEV”, aldus Luc De Moor. “Deze ging ook deel uitmaken van een CAO, een duidelijk teken dat het menens is met dit engagement. Daar werd vervolgens een opleiding aan gekoppeld.” Een norm en gepaste vorming; we beginnen met het eerste. 

Aangepaste norm 

De uitgewerkte norm kreeg op een systematische manier gestalte. Zo vond er een bevraging plaats van de betrokken belanghebbenden in de autosector en de aanverwante sector. Er werd een studie uitgevoerd van bestaande regionale en nationale wetgevingen, maar ook naar de gelende regels in de buurlanden werd gekeken. Daarnaast vonden verschillende gesprekken plaats met Belgische overheden en diverse diensten. “Al deze inspanningen resulteerden in een norm die uit twee delen bestaat”, verduidelijkt De Moor. “Het eerste deel legt de klemtoon op de mogelijke risico's die men bij het werken aan HEV loopt. Hierbij wordt ook gekeken naar welke beschermingsmiddelen gebruikt kunnen worden. Het tweede luik focust op de verschillende categorieën en de toestand waarin ze zich kunnen bevinden (ongeval, brandgevaar, waterschade en dergelijke...). Vervolgens worden daar ook werkprocedures en competenties aan gekoppeld.” 

Drie competentieniveaus 

“Binnen de groep mensen die aan HEV werken, worden drie competentieniveaus onderscheiden”, aldus Luc De Moor. “Alledrie stemmen ze overeen met een specifiek certificaat. Anders gesteld: voortaan zal iedereen die een bepaalde taak uitvoert aan dergelijke voertuigen over een geschikt sectoraal certificaat moeten beschikken. En om het heel concreet te stellen: er wordt een onderscheid gemaakt tussen een HEV-gesensibiliseerd medewerker, een HEV-vakbekwaam medewerker en een HEV-gespecialiseerd medewerker. De kennis van deze laatste reikt het verst. Hij werkt aan HEV en onderdelen die onder spanning staan. Wie Vakbekwaam wordt bevonden maakt de voertuigen spanningsloos, werkt autonoom aan de spanningsloze componenten en voert een concrete voertuigbeoordeling uit van HEV. De eerste categorie, tot slot, voert in de regel enkel handelingen uit aan niet-HEV-componenten. Werken aan weliswaar spanningsloze HEV-onderdelen mag enkel onder toezicht van een Vakbekwaam medewerker of hoger.”

De opleidingen praktisch bekeken 

WAT?

Opleidingen zijn er in functie van het niveau van de technici. Er zijn drie categorieën en dito opleidingen: HEV-gesensibiliseerd medewerker, HEV-vakbekwaam medewerker en HEV-gespecialiseerd medewerker. 

WAAR EN DOOR WIE?

De verschillende opleidingen kunnen gevolgd worden bij EDUCAM of bij een erkende operator. De theorie- en/of praktijkproeven zijn door de Sectorale Sociale partners gevalideerd. Het sectoraal certificaat is een schriftelijke verklaring, steeds afgeleverd door EDUCAM. 

GELDIGHEIDSDUUR?

Omdat veilig werken noodzakelijk is, dient een regelmatige opfrissing zich op. Gebrek aan regelmatige ervaring of een té groot automatisme kunnen veilig werken negatief beïnvloeden. Het opfrissen van de aandachtspunten is dan ook belangrijk in het bewust en veilig omgaan met en werken aan HEV. Gekoppeld aan de levensduur van een technologie die gemiddeld op 6 jaar ligt werd de geldigheidsduur van een behaald certificaat op 6 jaar gelegd. 

En niet onbelangrijk: de verlenging van het certificaat gebeurt telkens tijdens de werkuren.

 

Meer info? Bel naar EDUCAM op 02 78 63 30 of mail naar [email protected].

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy