Corner: "Schaalvergroting verhoogt slagkracht”

En waarom de handen niet in elkaar slaan om de belangen van de leden nog adequater te dienen? De vraag klinkt niet alleen retorisch, ze is het ook. De federaties van de tweedehandsverkopers, onafhankelijke garages en motorrevisiebedrijven bundelen de krachten en gaan op in één nieuwe federatie. Een voorstelling. 

10/09/2018

Eenvoudiger en efficiënter: in een notendop is dit de belangrijkste reden waarom de sectoren van tweedehandsverkopers, onafhankelijke garages en motorrevisiebedrijven in een nieuwe structuur ondergebracht werden. Patrick Godart, werd voorzitter, bijgestaan door twee ondervoorzitters: Nicolas Pirson en Eric Geentjens. Een voorstelling van XXX door het leidende trio. 

TRAXIO Magazine // Men kan jullie niet als neofieten binnen de TRAXIO-structuren bestempelen, maar ons geheugen kan best een opfrisbeurt gebruiken… Met wie zitten we precies rond de tafel? 

Patrick Godart: “Van opleiding ben ik eigenlijk binnenhuisarchitect, maar het was de passie die me in de automotive bracht. Ik heb verschillende watertjes doorzwommen, maar inmiddels werk ik al een poos voor DIF-RENT, een Belgisch-Nederlandse holding die verschillende concessies beheert. Binnen die groep sta ik in voor alles wat tweedehands is, vrachtwagens en utilitaire voertuigen. Echter geen personenwagens, daar laten we ons niet mee in.

Nicolas Pirson: “Bij Hocké sta ik in voor zowel de aankoop als verkoop van voertuigen, zowat alles behalve personenwagens. Soms zeg ik dat wij doen wat anderen niet willen doen (lacht). Binnen GVO werd een drie-tal jaar geleden een aparte Commissie Trucks opgericht, waarvan ik voorzitter werd. Deze kwam tegemoet aan een specifieke nood. Het is immers een realiteit dat binnen het ruimere tweedehandsverhaal trucks toch een wat aparte plaats innemen. Per slot van rekening draait het over een specifieke markt die een aparte knowhow vereist. De fusieoperatie verandert trouwens niet aan het bestaan van deze Commissie; leden met een truck-achtergrond blijven onverminderd welkom (glimlacht).” 

Eric Geentjes: “Samen met mijn broers en zus leid ik onze onafhankelijke garage, een familiebedrijf dat inmiddels al vijftig jaar op de teller heeft staan. Eerde toevallig kwam ik destijds bij TRAXIO, toen nog FEDERAUTO. Ik vond het belangrijk om niet alleen tussen collega's van gedachten te wisselen, maar ook om als sector eendrachtig naar buiten te treden. Van het een kwam het ander en ik werd voorzitter van REPARAUTO dat de onafhankelijke garages groepeert.” 

Eigen positie overstijgen 

TRAXIO Magazine // De oprichting van XXX is de reden van dit gesprek. Waarom deze stap zetten? En waarom net nu? 

Patrick Godart: “Er is de belangrijke vaststelling dat de verkoop én het herstel van occasievoertuigen sowieso in mekaars buurt liggen. Op zich is dit ook een belangrijk argument om dit als één geheel te benaderen, in één sector onder te brengen met – logischerwijze – ook één secretaris. Precies wat nu gebeurt. Dit betekent echter niet dat binnen de werking niet wat zaken gedifferentieerd kunnen worden. De Commissie Trucks, ze kwam net al ter sprake, waar Nicolas het Voorzitterschap van draagt, wel, die blijft onverminderd bestaan. Het kan ook niet ontkend worden dat deze fusie sowieso een schaalvoordeel oplevert. Je vermijdt overlappingen en dubbel werk, wat in het verleden iets te vaak gebeurde.” 

Eric Geentjens: “Zeker de onafhankelijke garage en de revisiebedrijven staan aan dezelfde kant. Wanneer herstel erg complex blijkt te zijn, gaat de motor eruit en sturen we hem door naar deze grote specialisten. Wat de verkopers betreft, en nu spreek ik even in mijn hoedanigheid van garage, zit je sowieso met een raakvlak, een kleine grijze zone van overlapping zelfs. Elke verkoper heeft wel al eens een herstelling uitgevoerd en elke hersteller zal wel al eens een voertuig verkocht hebben (glimlacht).”

Meerwaarde in twee richtingen

TRAXIO Magazine // Dat laatste is natuurlijk pertinent. Als we even advocaat van de duivel mogen spelen: zijn de belangen wel voldoende congruent? Of anders gesteld: dreigen er geen dossiers op te duiken waarin de belangen van pakweg onafhankelijke garages en verkopers tegenstrijdig of op zijn mist volledig los staan van elkaar?

Nicolas Pirson: “Ik denk dat we allemaal een voldoende graad van maturiteit hebben om de eigen positie enigszins te overstijgen. De vaststelling dat we met onze activiteiten aanvullend zijn, is een belangrijk vertrekpunt. Je kan het gerust als het cement van de fusie bestempelen. En hier wordt op verder gebouwd.”

Eric Geentjens: “De beslissing werd goed overdacht en dit is zeker een element waarover de nodige reflectie gebeurde. Precies daarom ben ik ervan overtuigd dat het wel snor zit hoor.”

Patrick Godart: “Deze vaststelling is zonder meer pertinent en ook eigen aan elke federatie. Achter het persoonlijke voordeel, moet je het grotere geheel zoeken. De meerwaarde werkt echter in beide richtingen. De betrokkenheid van de leden versterkt de sector als dusdanig. Maar dankzij de schaalvergroting die we realiseren worden net de leden op het terrein beter van de toegenomen slagkracht. En om nog even op uw vraag en de reactie van Eric terug te komen: dat je met wat overlappingen zit, betekent nog niet dat van een soort interne concurrentie kan gesproken worden.”

Cashproblematiek

TRAXIO Magazine // Aan aandachtspunten geen gebrek. Maar er is zo'n onderwerp dat we uit vorige edities van deze Corner plukte en waar jullie ongetwijfeld wel mee te maken krijgen: de beperking van cashbetalingen. Werden hier inmiddels stappen gezet?

Nicolas Pirson: “Het probleem blijft ontzettend prangend. In België is er een plafond van 3.000 euro gesteld, wat voor mijn directe branche – en dan denk ik specifiek aan de verkoop van trucks en ander zwaar materiaal –  ontzettend weinig is...”

Eric Geentjens: “Een tijdje geleden kreeg ik een klant over de vloer die drie wagens cash wou kopen. Noodgedwongen weigerde ik. Wordt je gecontroleerd, dan zijn de boetes niet mals. Tot 10 % van de volledige factuur. Vergeet ook niet dat er een vertraging van drie tot vijf jaar op deze controles zit. Op zich zal de verkoop niet nietig worden verklaard – wie weet trouwens waar die wagen zich inmiddels bevindt, maar de financiële aderlating is een realiteit.”

Nicolas Pirson: “Laten we niet vergeten dat door dit probleem jarenlang te hebben laten aanslepen, we een economische  prijs zijn gaan betalen. Waar Antwerpen vroeger ontzettend belangrijk was voor de uitvoer van vrachtwagens richting Afrika, zijn we inmiddels een groot deel van dit marktaandeel kwijt ten koste van Hamburg of Rotterdam. De verklaring hiervoor is betrekkelijk eenvoudig: wie – voor alle duidelijkheid: op een legale manier – substantiële bedragen cash meebrengt, kan dit geld gebruiken voor een aankoop. De administratieve formaliteiten hiervoor zijn relatief simpel. Hier kan dit niet. Je mag, ik herhaal: volkomen wettelijk, met je cashgeld het land binnen, alleen is het je verboden ditzelfde geld ook uit te geven. Het is sowieso een aandachtspunt waarop we als sector zullen blijven hameren (glimlacht).”

Diesel-bashing

TRAXIO Magazine // Diesel is de laatste tijd niet uit het nieuws weg te branden, zij het in een negatief daglicht. Is dat iets wat een repercussie heeft voor jullie?

Patrick Godart: “Het probleem is dat dit Diesel-bashen, zoals steeds, om fiscaliteit gaat. Wat een budgettair verhaal is, probeert men een ecologische en zelfs principiële vertolking te geven.”

Nicolas Pirson: “Klopt, want vergeet niet benzinemotoren meer verbruiken, waardoor de staat er ook meer aan zal verdienen. Laten we ook niet vergeten dat er vaak geen alternatief voor diesel is, zeker in de transportsector. Voor kleinere voertuigen heb je nog wat mogelijkheden in elektrische en hybride richting, maar niet voor het zwaardere werk.”

Eric Geentjens: “Het huidig klimaat speelt zeker in de verkoop. Zeker voor mensen die vandaag een oudere diesel hebben. Er zijn die lage emissiezone's die talrijker zullen worden. En gewoon ook het hele klimaat dat geschapen wordt rond diesel. Alleen is feit en fictie ontrafelen alles behalve evident.”

TRAXIO Magazine // Onafhankelijke garages hebben jarenlang moeten knokken om zich als een volwaardig alternatief voor de concessie te profileren. Is deze missie inmiddels geslaagd?

Eric Geentjens: “Persoonlijk heb ik de indruk van wel, ja. Velen onder ons plukken vandaag de vruchten van het jarenlang investeren in kwaliteit. Het vergde ook wat moeite klanten en vooral potentiële klanten te overtuigen van het feit dat ze perfect bij ons terecht konden in het kader van de waarborg dat ze op hun voertuig hadden. Te lang dacht men dat een ingreep van een onafhankelijke een negatief effect op die garantie, mogelijk zelfs het vervallen ervan, zou hebben. En als ik misschien op de dingen wat vooruit mag lopen: het is onze ambitie om met onze verenigde federatie één enkel kwaliteitslabel te lanceren. Vandaag bestaat dit al voor de tweedehandsverkopers, maar nog niet voor de revisiebedrijven en onafhankelijke garages. Zonder meer een belangrijk agendapunt.”

Patrick Godart: “Jarenlang was de moeilijkheid om van de merken alle relevante informatie over de voertuigen te krijgen een handicap voor de onafhankelijke herstellers Die strijd is nu grotendeels gestreden, waardoor de slachkracht van de onafhankelijke spelers toegenomen is.”

TRAXIO Magazine // Jullie gaan van drie naar één, waarbij de motorrevisiebedrijven de kleinste component is…

Patrick Godart: “Het is een nichemarkt, dat klopt, maar daarom niet minder belangrijk. Per slot van rekening zijn zij dé specialisten bij uitstek. Courante problemen zijn geen spek naar hun bek, als u me de uitdrukking toestaat? Wel de moeilijke gevallen. Wat natuurlijk ook betekent dat ze een enorme knowhow in huis hebben.”

Eric Geentjens: “We mogen ook niet over het hoofd zien dat die experts met alle motoren bezig zijn? In die zin overstijgen ze met hun kennis en kunde de automotive. 

 

Patrick Godart: Representatitiviteit is essentieel voor onze federatie

“Representativiteit is erg belangrijk voor een organisatie als de onze. De fusie zorgt ervoor dat we ook enkele nieuwe mensen in de Raad van Bestuur mochten verwelkomen.”

“Jarenlang woedde een juridische strijd met de merken. Uiteindelijk zijn ze vandaag verplicht de data van hun voertuigen vrij te geven, waardoor de onafhankelijke garages ten volle hun rol kunnen spelen.” 

Nicolas Pirson: Mobiliteit is de hoeksteen van elk vervuilingsdebat

“Het is toch opvallend dat de grootste pleitbezorgers voor meer elektrische voertuigen op de wegen, vaak ook diegenen zijn die het vurigst ijveren voor de sluiting van de kerncentrales. Toch paradoxaal, niet (lacht)?”

“Men moet ook erkennen dat als het over pollutie gaat, de gebrekkige mobiliteit een grote boosdoener is. Voertuigen in de file vervuilen nu eenmaal zoveel meer dan wanneer ze rijden.”

 

Eric Geentjens: Onafhankelijke garages hebben hun imago kunnen opkrikken

“Motoren zijn kwaliteitsvoller dan vroeger. Wie vandaag problemen als gevolg van olietekorten heeft, reed in vele gevallen gewoon zonder olie rond. Deze schade rechttrekken is vaak een kolfje naar de hand van de motorrevisiebedrikven.”

“Je kan je toch vragen stellen bij het feit dat bepaalde wagentypes de lage emissiezone niet binnen mogen, tenzij... ervoor betaald wordt.”

 

Foto: Jerry De Brie

 

 

 

 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy