De autodealer van de toekomst

De autodistributiesector staat al enkele jaren onder druk en staat op het punt tussen nu en 2030 grote omwentelingen door te maken. De technologie, de reglementering en het consumentengedrag zijn immers grondig aan het veranderen. 

14/11/2018

Aan welke wijzigingen mag de dealer zich in de (nabije) toekomst verwachten? (1) 

1. De klantenervaring

De klant is minder trouw aan zijn dealer dan in het verleden. De millennials (geboren tussen 1980 en 2000), de categorie van consumenten die de komende jaren de grootste impact zal hebben, zijn geboren met het internet en zijn het gewoon om daarmee te vergelijken en info op te zoeken. Ze zijn al verzadigd met informatie wanneer ze in contact komen met een dealer en ze verwachten vooral gespecialiseerd, technisch, fiscaal of milieuadvies van hem. Daarom is het des te belangrijker een reële 'klantenervaring' te bieden om de klantentrouw te behouden en dat te ondersteunen met een website die up-to-date is. 

2. Data-analyse

De dealer wordt overstelpt met data, afkomstig van voertuigen (geconnecteerde auto's, OBD, ITS, ...) en van consumenten (marketingstudies, enquêtes enz.). De doeltreffende verwerking van die gegevens kan hen erg nuttige info opleveren voor marketingacties en voor smart en voorspellend onderhoud. 

3. De regelgeving

De dealers moeten voortdurend rekening houden met nieuwe regelgeving, zowel op gewestelijk, federaal als Europees niveau. Denk aan de recente inwerkingtreding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de Euronormen voor CO2- en fijnstofemissies en de huidige en toekomstige fiscaliteit met het mobiliteitsbudget, de kilometerheffing, de druk op de bedrijfswagens, het rijverbod of verkoopverbod voor bepaalde voertuigen enz. 

4. Alternatieve brandstoffen

Een van de meest markante trends in de automobielsector is de komst van motoren op alternatieve brandstoffen. Daarbij denken we meteen aan de ontwikkeling van elektrische voertuigen en de gevolgen daarvan voor het onderhoud – minder – en de noodzaak laadpalen te installeren. Maar we denken daarbij ook aan hybride voertuigen en andere brandstoftypes zoals LPG of CNG. 

5. Autodelen

Het idee dat een voertuig kan gedeeld worden door meerdere personen wordt door de ontwikkeling van de deeleconomie populairder. Daarvoor bestaan verschillende modellen (autodelen, kortetermijnverhuur, p2p-platforms enz.) maar ze mikken allemaal op een vermindering van het aantal voertuigen in omloop en van de gebruikskost. 

6. De multimobiliteit

Multimobiliteit of Mobility as a Service (MaaS) zoals dit ook wordt genoemd, betekent dat verschillende alternatieve transportmodi gecombineerd worden om zich te verplaatsen, eventueel aanvullend op de wagen. 

7. Partnerships tussen bedrijven

De samenwerking tussen bedrijven uit verschillende sectoren is een algemene trend die vereenvoudigd wordt door de ontwikkeling van sociale netwerken. In de automobielsector zullen vaker partnerships worden gevormd om de klantenervaring te verbeteren, zich te onderscheiden van de concurrentie en globale mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen. Daarvoor zullen extra service, originele innovaties en gedeelde diensten aangeboden worden. 

8. Zelfrijdende voertuigen

De volledig zelfrijdende auto is nog niet voor meteen, omwille van de huidige staat van de technologie, de regelgeving en ethische kwesties. Gedeeltelijk autonome voertuigen, die bepaalde taken eigenhandig kunnen uitvoeren, zijn er echter al wel. Dit autonome takenpakket zal steeds uitgebreider worden, tot de bestuurder naar vermoeden in 2030 niet meer nodig is. 

Deze lopende en verwachte evoluties zullen in de komende jaren de positie van de autoverkopers in het autodistributienetwerk onder druk zetten, waaronder de garagehouders en de verkopers van brandstoffen. De nieuwe technologieën stimuleren de ontwikkeling van alternatieven voor benzine- en dieselauto's en tevens een meer rechtstreeks contact tussen fabrikanten en consumenten.

TRAXIO is zich bewust van zijn rol om de diepgaande veranderingen die onze sector de komende jaren zal ondergaan, bevattelijk te maken. TRAXIO zal zijn leden bijstaan om deze veranderingen goed te begrijpen en hen begeleiden bij hun transitie naar een nieuwe marktomgeving. 

Contactpersoon: Frédéric Cornet (02/778.62.57 – [email protected]

1) Studie uitgevoerd door Marie De Decker en Margot Gutscoven in het kader van een partnership tussen TRAXIO en de Antwerp Management School.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy