De gevolgen van de brexit voor onze sectoren

De brexit die sinds 1 januari 2021 een feit is, heeft in alle economische sectoren meer angst dan hoop veroorzaakt. Nu we enkele maanden ver zijn in het nieuwe verhaal leek het ons interessant u, onze leden die dagelijks met de gevolgen van de brexit te maken krijgen, te vragen welke moeilijkheden u ondervindt en – zo mogelijk – gepast te reageren met steun en belangenbehartiging.

02/09/2021

In mei hebben we online een enquête gehouden onder alle leden om na te gaan hoe groot de impact van de brexit is op hun in- en uitvoer uit/naar het VK.

De enquête werd in eerste instantie ingevuld door 287 leden uit verschillende sectoren (hoofdzakelijk onafhankelijke garages en verkopers (vaak gespecialiseerd in Britse voertuigen)), merkgarages en carrosseriebedrijven.

Ongeveer 4 op de 10 leden (36 %) hadden in 2020 en 2021 koop-, verkoop- of huuractiviteiten gerelateerd aan het VK. De aankoopactiviteiten waren sterker vertegenwoordigd dan de verkoopactiviteiten, met een gemiddelde van 25 % van de aankopen uit het VK en 9 % van de verkopen. Huuractiviteiten waren er amper. Slechts een lid zegt er gebruik van te hebben gemaakt.

Hieronder geven we een overzicht van de gevolgen van de brexit voor diverse kwesties. Merk op dat alleen ondernemingen die handelsrelaties met het VK onderhouden, hun mening konden geven.

Een beperkt vrijhandelsakkoord

Sinds 1 januari 2021 valt het VK niet meer onder het principe van het vrije verkeer van goederen. Er gelden dus weer douaneformaliteiten tussen de EU en het VK. 

Een handels- en samenwerkingsovereenkomst die op 24 december 2020 werd gesloten, voorziet echter in een vrijhandelszone die wordt gekenmerkt door de afwezigheid van tarieven en quota voor alle goederen die:

  • ofwel volledig verkregen worden in het Verenigd Koninkrijk of in de Europese Unie en gezien worden als van preferentiële oorsprong bij uitvoer naar de andere partij.

Onderdelen die volledig in het VK zijn vervaardigd, zullen bv. niet aan invoerrechten onderworpen zijn. 

  • ofwel voldoende bewerkt of herwerkt (getransformeerd) zijn:

Zo kan een in de VS geproduceerde motorfiets die bij een Britse dealer is gekocht, niet als van oorsprong uit het VK worden beschouwd, ook al heeft die dealer hem voor de brexit als demonstratiemotor geregistreerd. In het VK goederen in het vrije verkeer brengen die van oorsprong uit de VS komen (kortom de betaling van invoerrechten en andere aanvullende rechten) leidt niet tot een wijziging van de oorsprong. De motorfietsen zijn dan nog steeds van Amerikaanse origine.

Voor de btw-reglementering heeft die verandering van status hoofdzakelijk gevolgen voor de goederen; aankopen zijn met name invoeren geworden en verkopen uitvoeren. Voor de diensten in een b2b-omgeving blijven de gevolgen beperkt vermits de plaats waar de dienst plaatsvindt in principe de zetel van de afnemer van de dienst blijft.    

Algemene impact

Voor 7 op de 10 leden (69 %) zijn de betrekkingen met het VK moeilijker geworden. Deze moeilijke relaties hebben gevolgen voor zowel de omzet als het rendement van de ondernemingen.

Op het niveau van de omzet heeft bijna een op de twee leden (45 %) geen omzetdaling gekend. Zowat hetzelfde percentage zag wel een daling en 16 % van de leden zelfs een van meer dan 25 %. Wat de winstgevendheid betreft, is de daling meer uitgesproken. 6 van de 10 leden (59 %) boekten minder winst. De winstdaling lijkt echter minder groot dan de omzetdaling. 10 % zag een daling van meer dan 25 %, 31 % een daling tussen 0 % en 10 %.

impact brexit

Impact op de aankopen in het VK

Voor onderdelen en materiaal uit het VK noemen de leden de volgende drie kwesties als de belangrijkste:

  • de levertermijnen voor 85 % van de leden;
  • belastingen en douanerechten die de factuur doen oplopen voor 85 % van de leden;
  • de douaneprocedures voor 78 % van de leden.

Wat de leveringstermijnen betreft, meldt 35 % vertragingen tussen de 4 en 10 dagen en, ernstiger nog, 40 % maakt melding van leveringstermijnen die 11 dagen langer zijn dan in een normale situatie. Ook al moeten deze antwoorden waarschijnlijk genuanceerd worden door de coronasituatie in Europa en diverse logistieke problemen (de blokkering van het Suezkanaal, de lage beschikbaarheid van containers), toch kan deze explosie van de leveringstermijnen onze leden en hun klanten alleen maar problemen opleveren.

Belastingen en douanerechten zijn ook een belangrijke kwestie want meer dan 50 % ziet een verhoging van meer dan 10 % waardoor de prijzen voor de klanten stijgen of in de eigen marge wordt gesneden.

De douaneprocedures lijken momenteel erg strikt en ijverig te worden toegepast, wat waarschijnlijk aanvullende leveringsvertragingen tot gevolg heeft.

Deze belangrijke bekommernis bracht drie van de vier leden (75 %) ertoe naar alternatieven te zoeken als hun leverancier er geen voor hen kon bedenken. Maar het bracht weinig zoden aan de dijk want twee van de drie leden moet toegeven dat ze zelfs met de alternatieven hun winstgevendheid zagen dalen.

Andere problemen waren de prijs van de onderdelen als dusdanig (exclusief belastingen), de beschikbaarheid van de onderdelen en de administratieve rompslomp bovenop de eventuele douaneprocedures.

Gevolgen voor de verkopen in het VK

Zoals hierboven gemeld, zijn de verkoopactiviteiten aan het VK minder sterk vertegenwoordigd dan de aankoopactiviteiten: 1/5 van de leden die commerciële contacten met het VK onderhouden, hebben hun productie of onderdelen in dit land verkocht. Gemiddeld vertegenwoordigt deze verkoop 9 % van hun omzet.

Weinig verbazend komen ook hier dezelfde elementen naar voren: belastingen en douanerechten voor 90 % van de leden die in het VK verkochten, belastingen en douanerechten die 'onze' producten minder competitief maken voor 90 % van de leden en lange levertijden voor 84 % van de leden.

Hoe kan TRAXIO u helpen?

Laat er geen illusie over bestaan. De brexit en de gevolgen ervan zijn een feit en dit zal nog lang zo zijn. Dat is achter geen reden om het op te geven en u in de steek laten. Onze expertisedienst en onze juristen staan altijd klaar om uw vragen te beantwoorden en u te helpen bij alle problemen die u ondervindt.

Administratieve verplichtingen en ingewikkelde procedures kunnen bij de overheidsdiensten aangekaart worden om ze minder ingewikkeld te maken, zonder afbreuk te doen aan het doel dat ermee wordt nagestreefd. Aarzel niet contact met ons op te nemen en ons op de hoogte te brengen van eventuele problemen die u ondervindt, zodat wij daar zo goed mogelijk op kunnen reageren.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy