De omgevingsvergunning, één jaar na inwerkingtreding

Sinds 1 januari 2018 is de uitstelperiode van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning vervallen: in alle Vlaamse steden en gemeenten is het nu mogelijk om een omgevingsvergunning digitaal in te dienen en aan te vragen in het omgevingsloket.

11/03/2019

Bij een omgevingsvergunning worden zowel de stedenbouwkundige als milieuaspecten van uw project (garage-, carrosseriebedrijf, tankstation … ) tegelijk beoordeeld. U dient de aanvragen digitaal in bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Eenmaal toegekend, is de omgevingsvergunning in principe voor onbepaalde duur geldig. Na 20 jaar wordt er wel een inspraakmoment ingelast waarbij onder meer op verzoek van omwonenden of de exploitant, de milieuvoorwaarden kunnen worden bijgesteld.  

Lopende vergunningen

Lopende milieuvergunningen, verleend voor een termijn van 20 jaar, kunnen worden omgezet in een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur. Hier zijn onder andere volgende voorwaarden aan verbonden:

  • de aanvraag tot omzetting moet tussen de 48 en 36 maanden voor het verstrijken van de vergunningstermijn ingediend worden in het omgevingsloket
  • tijdens het openbaar onderzoek worden er geen bezwaren ingediend
  • de activiteiten zijn al stedenbouwkundig vergund 

Digitalisering

De partners van TRAXIO hebben in 2018 de nodige ervaring opgedaan bij het opstellen en opvolgen van meldingen en vergunningen in het loket. Dat loket is gebruiksvriendelijk om een dossier samen te stellen en geeft de gebruikers (opsteller, exploitant, architect, gemeente …) altijd de mogelijkheid de laatste stand van zaken of te nemen acties op te volgen.

Ook bij projecten waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist was om een volledige omgevingsvergunning te verkrijgen, verliep de samenwerking tussen de milieudeskundige en de architect in hetzelfde digitale platform goed. Belangrijk daarbij is een goede medewerking van de exploitant. 

Rubriek 15.5 Standaardgarage

In Vlarem-trein 2017 (bundeling van wijzigingen aan VLAREM en gerelateerde wetgeving) is beslist om de integrale voorwaarden “deel 5BIS”, inclusief de bijhorende standaardrubrieken “15.5  standaardgarages- en carrosseriebedrijven” op te heffen.  De rubrieken die daarin opgenomen zijn, komen ook terug in andere Vlarem-rubrieken. Deze zijn voortaan van toepassing voor onze sector.

Het schrappen van deze standaardrubriek  heeft geen klasseverhogingen tot gevolg; alle toepasselijke rubrieken voor deze standaardinrichtingen betreffen meldingsplichtige activiteiten. 

Rol TRAXIO-partners

De  milieudeskundige partners van TRAXIO kunnen u bijstaan om een omgevingsvergunning aan te vragen of uw bestaande vergunning om te zetten naar een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur.

PARTNERS VERGUNNINGEN

RESOL (Vlaams & Waals & Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Perksesteenweg 109

1910 Kampenhout

+32 (0)16 43 85 93

[email protected]

 

Intraco Consulting (Waals Gewest)

Barchon Business Center

Parc Artisanal 11-13

B-4671 Blegny

+32 (0)4 387 87 37

[email protected]

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy