Dossier LPG en CNG: voor LPG werken we samen met de leverancier

Garage Laffut is een familiebedrijf waarin Alain en zoon Lionel de drijvende krachten zijn. De oorsprong van deze garage uit Hamois gaat terug tot 1976. Zij profileren zich als een onafhankelijke garage met als devies ongebonden advies voor de klant. Dat geldt ook voor alles wat LPG aangaat.

11/07/2018

Bij garage Laffut, geaggregeerd installateur van LPG, hebben ze tijdens de voorbije decennia een enorme evolutie gezien wat het rijden op gas en meer bepaald LPG aangaat. Cijfers maken een en ander duidelijk. Tot voor 10 jaar monteerden ze per jaar makkelijk tot 100 LPG-installaties in auto’s. Nu zijn dat er hooguit 15. Daar zijn verschillende oorzaken voor.

LPG is lang de enige alternatieve brandstof voor benzine en diesel geweest. Ondertussen kan de klant ook kiezen voor andere alternatieven zoals bijvoorbeeld hybriden en uiteraard CNG. Bovendien vervalt bij de meeste constructeurs de garantie bij een retrofit van een LPG-installatie. Ook is de installatie zuiver technisch gezien niet langer altijd evident. Motoren worden complexer.

Lionel Laffut: “Het is niet vanzelfsprekend om een motor die van oorsprong directe injectie heeft, op gas te laten werken. Zo is het wenselijk dat zelfs tijdens het rijden op gas de benzine-injectoren nog altijd een deel benzine injecteren. Dat vraagt om een enorme beheersing van het motormanagement. Dat aangepaste motormanagement wordt ontwikkeld door de leverancier van de LPG-installaties of in samenspraak met de autoconstructeur voor zover het om een auto gaat die af-fabriek met LPG wordt geleverd. Onze taak als installateur is om ervoor te zorgen dat alle componenten, ook de sturing, correct worden gemonteerd. Verder stellen wij vast dat heel wat cilinderkoppen (en dan heb ik het vooral over de klepzittingen) vandaag van minder goede kwaliteit zijn dan in het verleden, waardoor sommige motoren minder geschikt zijn voor LPG of best aangepaste zittingen krijgen. Wij zien het als onze taak om de klant advies te geven bij de aankoop van een auto, zeker als hij graag op LPG zou rijden.”     

Misvattingen 

Volgens Lionel Laffut is een ongebonden advies van even groot belang als een goede LPG-installatie die correct wordt gemonteerd. Bovendien is het te overwegen dat de klant een auto kiest die af-fabriek op LPG rijdt, al was het maar om het behoud van de garantie.

Tegelijk ervaart Lionel Laffut dat er heel wat misverstanden bestaan over LPG. Dat geldt zeker als het over de veiligheid gaat: “Het gas wordt onder druk bewaard in speciaal ontwikkelde tanks. In het geval van een ongeval is de kans veel groter dat de benzinetank in plaats van de gastank het begeeft. De operationele druk van het gas is ongeveer 7 kg terwijl de tank een druk aankan van 17 kg. In het uitzonderlijk geval dat de druk te hoog zou oplopen, is er een veiligheidsklep die de druk laat afnemen. Bovendien is er een afslagklep die verhindert dat de tank voor meer dan 80 % wordt gevuld.”

Een andere misvatting die bij heel wat klanten leeft, is dat het koffervolume verloren gaat. “Dat was zo in het verre verleden maar ondertussen zijn daar oplossingen voor bedacht. Bij sommige wagens kan de cilindervormige tank onderaan worden gemonteerd en er bestaan ook ronde tanks die in de uitsparing van het reservewiel een plaatsje kunnen vinden.”

Begrijpelijk is dat heel wat mensen ook vrezen dat ze niet overal kunnen tanken. In België is dat zeker geen probleem. Het aantal stations is weliswaar verminderd maar in totaal zijn er nog altijd een 500-tal. En om te weten waar er stations zijn in de rest van Europa is er de site www.station.gpl.online.fr.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy