Eco-onderhoud, nieuw label van TRAXIO

Het is verbijsterend maar 21 % van het Belgisch wagenpark voldoet niet aan de milieunormen. Naar het voorbeeld van Frankrijk heeft TRAXIO het concept ‘Eco-onderhoud’ uitgewerkt. 

18/11/2019

Garagebedrijven werken met aangepaste meet- en diagnoseapparatuur waarmee op nauwelijks vier minuten de oorzaak van het emissieprobleem kan worden opgespoord. EDUCAM voorziet een opleiding. Bedrijven die met het nieuwe concept werken, krijgen een goed zichtbaar label. 

Vooral oudere voertuigen voldoen vaak niet meer aan de oorspronkelijke milieunormen waaraan ze conform waren. Slijtage, slecht onderhoud, vervuiling van bepaalde onderdelen of verborgen mankementen die door de jaren heen zijn ontstaan, liggen aan de oorsprong. Bij voertuigen die qua emissie slecht scoren, is de kans groot dat ook de prestaties en het brandstofverbruik verslechterd zijn. 

Op de technische keuring is nu niet altijd zichtbaar of een auto de norm in roetuitstoot overschrijdt. Dat komt door de manier van meten, gebaseerd op een opaciteitsmeting. Daarmee wordt de lichtdoorlaatbaarheid van de uitlaatgassen gemeten en dat zou een indicatie moeten geven over de hoeveelheid roet die zich in de uitlaatgassen bevindt. Alleen is gebleken dat die meting niet voldoet. Bovendien zijn er bepaalde additieven op de markt die het probleem maskeren, verbergen dus.

Binnen afzienbare tijd zullen alle keuringsstations nieuwe apparatuur krijgen waarmee effectief ook de kleinste roetdeeltjes kunnen worden gemeten. Het is te voorspellen dat op die manier heel wat meer voertuigen een afkeuring te wachten staat. Om dit vermijden maar ook om het bestaande wagenpark milieuvriendelijker en energie-efficiënter te maken, heeft TRAXIO in exclusiviteit voor België een nieuw concept uitgewerkt. Het heet ‘Eco-onderhoud’. Garages die erop intekenen krijgen een goed zichtbaar label. Om daarvan te kunnen gebruik maken, moet het garagebedrijf de gepaste apparatuur met de bijhorende software in de werkplaats hebben, moet minstens één technicus een specifieke opleiding via EDUCAM volgen en wordt zowel de werkplaats als de leveranciers van producten aan een kwaliteitsaudit onderworpen.   

Vijfgassenmeter 

Met de nieuwe meetapparatuur van de technische keuringsstations zal de meting van de emissies preciezer en ook strenger zijn. Wel zal die meting geen diagnose stellen. Dat is ook niet de taak van een keuringsstation maar wel voor de garage. Een diagnose stellen is niet voor de hand liggend want het OBD zal niet altijd een foutmelding geven.

Naar het voorbeeld van Frankrijk heeft TRAXIO gekozen voor een vijfgassenmeting met een erkend apparaat dat van Bosch, AVL of Capelec komt. Het apparaat werkt met een heel specifieke software die een meting maar ook een diagnose mogelijk maakt. We spreken van Ecodiag.

De vijf gassen die gemeten worden, zijn CO (koolstofmonoxide), HC (koolwaterstoffen), O2 (zuurstof), CO2 (koolstofdioxide) en NOx (stikstofoxiden).

Op basis van de meting maakt de software ook een diagnose die dan nog eens door de technicus kan geïnterpreteerd worden. Voor een fijnere analyse kan ook een curvediagram worden opgeroepen waarop de emissie van de verschillende componenten nog eens goed zichtbaar is.

Bij de diagnose worden verschillende onderdelen van het voertuig beoordeeld en die zijn het inductiesysteem (inlaatspruitstuk tot en met inlaatkleppen), de injectoren, de turbo, de EGR-klep, de uitlaat met inbegrip van de roetfilter en het oliecircuit. Telkens wordt een quotering gegeven. ‘Groen’ betekent dat er geen probleem is, ‘oranje’ betekent dat het onderdeel moet gereinigd worden en ‘rood’ dat het onderdeel moet vervangen of hersteld worden en dat het probleem niet kan verholpen worden met een reiniging.

De meting en de diagnosestelling duurt minder dan vier minuten. Als een reiniging aangewezen is, dan wordt een erkend reinigingsmiddel met het label conform ‘Eco-onderhoud’ aangewezen. Van TRAXIO is het ook de bedoeling om enkel het gebruik van doeltreffende en veilige reinigingsmiddelen te gebruiken. De leveranciers van die middelen moeten ook een kwaliteitsaudit ondergaan. 

Garagist en klant 

Om te kunnen werken onder het ‘Eco-onderhoud’ label, moet minstens één technicus een tweedaagse opleiding bij EDUCAM volgen. De werkplaats moet beschikken over een erkend meet- en diagnoseapparaat dat werkt met de specifieke software. De werkplaats krijgt een kwaliteitsaudit en dat geldt ook voor de leveranciers van de reinigingsproducten.

Het praktische voordeel van het ‘Eco-onderhoud’ is dat er geen elektronische diagnose-apparatuur nodig is en dat de meting en diagnosestelling minder dan 4 minuten duurt. Het garagebedrijf kan bovendien het resultaat voorleggen aan de klant. Op basis daarvan is het ook makkelijker voor de garage om een kostenraming te maken van de nodige ingrepen.  

Door met dit label te werken, draagt een garage bij aan een beter milieu. Maar er zijn ook voordelen naar de klant toe. De auto slaagt op de technische keuring. Door de diagnose moeten niet langer onderdelen vervangen worden op basis van trial-and-error. Naar de klant toe is dat een besparing en voor de garage getuigt het van professionalisme.

Door het verbeteren van de emissies zullen ook de prestaties en het verbruik van het voertuig er goed bij varen. Wordt het voertuig voor verkoop aangeboden dan is het ‘Eco-onderhoud’ een bijkomende garantie van de kwaliteit van het voertuig en dat kan enkel maar een gunstige invloed hebben op de waarde van het voertuig.

Het Waals Gewest heeft een decreet gestemd waardoor de voertuigen die een milieuvriendelijk onderhoud gekregen hebben, een jaar langer de lage-emissiezones (LEZ) zullen mogen binnenrijden. Momenteel wordt onderzocht om het ‘Eco-onderhoud’ per gewest te erkennen.  

Wie meer wil weten over het ‘Eco-onderhoud’, kan terecht bij Maarten Voet van TRAXIO. 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy